Associativ Steganografiskt Ordkonsthantverk behandlar tillhandahållandet av hur att tillrättalägga en klartext så att Obehöriga Utomstående inte ska förses med minsta tillfälle till meningsfull begriplighet.


Ordinär och traditionell Steganografi bör först och främst inte förväxlas med Kryptologi eller Kryptografi. I de senare är meddelandet transformerat medelst en komplicerad kodapparat, typ Enigma 2. Det förhindrar inte att informationsbiten också kan avverka sträckan från Avsändaren till Mottagaren inom något slags objektifierat föremål, typ tungomålstalande minneskonstnär som i klassikern ”De Trettionio Stegen”.


För någon överkänslig obevandrad i Filmvetenskapens cinéastra utveckling, följer här snart en avsedd spoiler alert-effekt. Intrigen går nämligen ut på att den iscensatta minneskonstnären har blivit utsatt för, i förhållandet till syftet, välfungerande hypnos. Tre, för filmens fortsatta handling fram till det utlovade lyckliga slutet, ord från filmens huvudskådespelare som under pågående föreställning reser sig upp från en bänk vars befintliga skick finns tillgänglig för alla de närvarande bland publiken som i förhand köpt en giltig biljett med främsta avsikt att inom iscensättningen av föreställningens utlovade tema, pågående kvällstid, låta sig underhållas av ovan nämnde långtidsminnesverkande kringresande varietéfenomen.


Då huvudrollsinnehavaren, utklädd till handelsagent med lite överdrivet obehärskad humörsvängning, drar ut artisten ur den symbolladdade garderoben och med de tre orden åter förpassar objektet till, för endast den det angår, mentalt transtillstånd, upprepar tiljans talang, det hemliga meddelandet som ett rinnande vatten.


Dels kan Läsaren/Tydaren in Spe upptäcka hur den Associativa Steganografins långsökta biverkningar i relation till textmassan i mer förkortad upplaga, frambringar sådana fria associationer som, i bästa utförliga version, vilseleder Obehörig Utomstående, i det här fallet lika med Bokstavstroende Fariséer, Sällskapet Vänner av Ordning samt Understimulerade Paragrafryttare, Legaliserade Paragrafryttare samt överdrivet nyfikna intresserade intill besatthet som sällan eller aldrig är utrustande med, efter att som dagens allra första angivna vid kvarnen, med orent mjöl i säcken, söker upp en svinaherde, vilken under de välkända tonerna från ”Ach du liebe Augustin” (Augustin är i det här sammanhanget herdens ovärderliga marsvin från Nya Guinea) mot en orimligt skälig ersätter säljer till fokuserad handläggare, en osynad gris i, för ändamålet annan tillgänglig säck av jute.


I ordmassan ovan har Läsaren/Tydaren samt den intresserade nyfikna som, av helt fri vilja önskar ingå i det hett eftertraktade Teamet Hemliga Meioscellen utanför B-cellen och T-cellen, i vilket inte ens de mest engagerade i kategorierna Detektiven Allmänheten, Gemene Man samt återstående av Crethi och Plethi, äger tillgång till den Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriets Skunkverkstad samt semiotiska verktygslåda.

Annons