Om inte Historien varit Bevingad, så skulle Verkligheten fortfarande sitta som på Nålar i Eonernas Avgångshall.

Samplingsmetoden kan omfördela resurserna helt uppåt väggarna.

Hämtat från svenska Wikipedias sida om ”Konkret konst”:

”Termen konkret konst syftar på konstverk, som har utvecklats ur sina egna, naturliga resurser och lagar och därmed är autonoma, det vill säga ej avhängiga en abstraktionsprocess. Konstverket blir sin egen konkreta verklighet och inte en abstraktion. Den konkreta konsten är befriad från alla föreställande och symboliska inslag.”

/…/

Avgränsning mot den abstrakta konsten

Konkret måleri, inte abstrakt, eftersom ingenting är konkretare eller verkligare än en linje, en färg, en yta.. (Ur tidskriften Art Concret)[1]

Begreppet konkret konst används för att särskilja denna stil från den abstrakta konsten, som utan att till synes avbilda verkligheten dock genom renodling, abstraktion, hämtat sina former ur naturen. Utan hänsyn till den konkreta respektive den abstrakta konstens teoretiska åtskillnad har ibland termerna konkret och abstrakt konst använts synonymt, vilket bidragit till begreppsförvirring.”

Bortalaget på Hemmaplan: Fantasiberikande Quanonanister.

Hemmalaget på Bortaplan: Faktaresistenta Kulturprofiler.

Megalodramatisk Iscensättare: Subkulturen Etablissemanget.

En slumpmässigt utvald Jury bestående Pensionerade Statister från teveserien ”Perry Mason” deltar via webben.

Angående Tystnadskulturen råder det skilda meningar om ifall Gemene Man samt Äkta Hustru Hulda Maka inte anses sig ha en medfödd fri vilja, hur ska de då kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter till Full Yttrandefrihet?

På Åhörarläktaren sitter de två blocken Tysta Majoriteten och Kallpratande Minoriteten. Förhållandet mellan samtliga närvarande delarna följer till punkt och pricka Gyllene Snittets oskrivna regler i överensstämmelse med 8-5-3.

Hela Mängden representeras av Tysta Majoriteten totala delmängd 8. Den är i sig indelad i den mindre delmängden Tysta Majoritetens självutnämnda ombud som ingår i delen 3.

Den återstående delmängden 5, är tills vidare försedda med psykologiska munkavlar som är en praktiskt tillämpad härskarteknik då någon potentiell upprorsmakare vars främsta kännetecken om att helt av egen fri vilja, rätta in sig i leden, istället för att låta Tystnaden tala, blåser i en domarvisselpipa. För att motverka sådana odemokratiska incidenter, är var Gemene Man redan ute vänthallen skannad, muddrat och försetts med en OK-stämpel på ett för den Tysta Majoriteten, onämnbart ställe.

Den Läsare/Tydare som erfarit andra förhållanden än dem som upplevs som bekväma inom hemmets fyra trygga väggar, upptäcker snart att något i förhållandet inte stämmer överens med diskmaskinsrealismens elementära grunder i icke-euklidisk rymdgeometri.

Antagligen, och det är fortfarande en grov gissning mellan tummen och pekfingret, kan det bero på att Euklides, trots alla andra hans fantastiska landvinningar inom Lantmäteriet, med en utebliven K samt dennes två assistenter, ännu inte upptäckt sambandet mellan Pi och Cirkelns Kvadratur.

Så här skulle det abstrakta förhållandet kunna uttryckas i en föreställning utanför Boxen. I Boxen (8) ingår delmängden Den Tysta Majoriteten. Den är indelad i den mindre rymden av Tysta Majoritetens Demokratiskt Utvalda Representanter (3) samt den större delen (5) som via sådana manipulationer som ingår i regelrätta härskartekniker, försetts med psykologisk munkavle. Vakna av Läsare/Tydare upptäcker snart att här kan anas ugglor i mossen.

Om ifall Den Tysta Majoriteten två delmängder delas upp i två hela mängder av (3) och (5) följer logiskt på det att Den, satt i Utanförskap, Talföra Minoriteten, kommer att erhålla uppdraget som Vågmästare (Unga Ordvrängare omnämner uppdraget hellre i termen ”Besatt Surfare på Höga Gäss”).

Dessutom borde, om rätt ska vara rätt, också finnas närvarande någon från kategorin De Uteslutna Tredje. Antalet i gruppen överstiger med råge tillgången på sittplatser i rättsalen, men såsom Uteslutna får deras närvarande i Utanförskap, nöja sig med ståplatserna uppe på Gallerierna.

Den Tysta Majoriteten (3) leds av den bokstavstroende sekten ”De Glada Forellerna”. Detta därför att många av dem satt på reservbänken när Erik Erikssons Orfei Drängar framträdde på Uppsala högar. Såsom reservister hade de inget annat tänkbart mål i sikte än invänta Sista Striden, som av de mer bokstavstroende ortodoxa puritanerna, försatts med kodordet: Uppenbarelsebokens Dummaste Riddare av de Fyra Möjliga som helt och hållet satt sin tillit till Zenon från Eleas ”Paradoxen om Herakles och Sköldpaddan (som i stort sett är samma story som den om Haren och Sköldpaddan, men med den skillnaden att Sköldpaddan egentligen fuskade och utnyttjade närstående familj, släkt och vänner som inhoppande ställföreträdande staffagefigurer.

I ett skarpt läge skulle Domare Major Uggla, uppvisa Hjärter Dam, eftersom Haren sprang i ett Maraton, medan Sköldpaddorna utfört loppet som om det vore en Stafett, fast utan fysisk stafettpinne.

Hjärter Dam, alias Victoria, som alltid ställde sig på förlorarnas högra sida, hade med ens beordrat Marsharen att kalla på Skarprättaren Mikael samt förbereda Madame Giljotin inför den avgörande kyssen på Herakles tvättade och rakade nacke. Då Publicum envist höll fast vid Tystnadskulturens Omèrta, förklarade Rikets första Dame:

”- Om Jag har gjort mitt och du har gjort ditt, så har vi tillsammans gjort vårt. Vad andra har gjort eller lämnat ogjort, har vi för tillfället inget att skaffa med.”

 Hasselmusen och Hattmakaren (som alltid arbetsskadad av kvicksilverångor), med intentionen att även efter rättegången ha hälsan i behåll, följde gällande tysta överenskommelse:

”Hen som är tiger, följer lagen om passivt samtycke fram tills att det avgörande, skarpa läget, är passé i Tiden och Rummet. I övrigt överensstämmer Samtycket i relation Euklides axiom om att Punkten-i-Sig endast existerar som ett symboliskt tecken utan yta.”

Om ifall Publicum i ovanstående exempel följer den endimensionella vågräta X-axelns rakt ut i riktning västerut-höger. En tvärförbindelse i vertikal riktning mellan Ovan och Nedan anger hur en Y-axel förlägger Minus till Orfeus Underjorden och Plus i direkt anslutning till Etablissemangets Elitskikt Nomenklaturan.

Endast gräddan av gräddan inom den Högst Slutna Kretsens av Allsmäktig, Osynlig Högre Makts naturliga urval är försedda med sådana V.I.P-kort att Urvalet aldrig inom den närmaste framtiden kommer att ingå i den här för leden nyss förpassade Öppna Nätverket R.I.P.

Inom varje tänkbart Naturliga Urval uppstår ett Inofficiell Artificiell, men bokstavligt talat, fullt Osynliggjord Inre Familjeangelägenhet med valspråket:

”Vi Syns Inte, men Finns Ändå”.

I Språkspelets konkreta diskbänksrealism finns den avgörande dimension av kontinuitet, som i överenstämmelse med Borges skissartade beskrivning av hur den konspirationsteoretiskt ontologiska hemliga sekten Orbis Tertius anlägger ett överdrivet hårt undantagstillstånd, med högsta krav på absolut Tystnadskultur över hela Tlön.

Avhandlandet av Tlön kan bidra till ökad empatisk förståelse av Moores Utopia samt Rudbeckius fria, i betydelsen ”vilda” associationer angående Sverige som Atlantis verkliga ursprungsort. Rudbeckius teori skulle på senare tid kunna styrkas av hypotesen om Gotland som Gutarnas, Goternas och därmed Myten om Beowulf ursprungskälla, mellan När och Roma. Naturliga Urvalet tillhör självklart Det Bästas högsta klass av Postdokumentära Sedelärande Berättelser.

Här för den mer fantasiberikande i uppdrag att dra samman fria associationer från Förr i Tiden till Gällande Nuläge, från När till Alhambras Lustgårdar.

Det är inte tu tal annat än att Neorealisterna ändå kan vara Sanningen på spåren.

Mycket mer än vad som kan anses tillräckligt finns sådana, ibland visserligen lite långsökta, men ändå fullt befintliga, anknytningar mellan Västergötlands hällristningar och Goethes Weimar.

En av Buzan inspirerad Minneskarta, kan påminna om hur att utforska Stockholms Gator upp och Gator ner, medelst en stadsorienteringskarta där alla namnangivelser är utraderade med en mjuk programvara som har det som främsta syfte?

Hur ska någon nyligen inflyttad boende i Vasastan på gångavstånd från Eastmaninstitutet själv kunna inse hur att utföra en söndagspromenad från Upplandsgatan till Norrlandsgatan, utan att, av bekvämlighetsskäl, bestiga resterna av Brunkebergsåsen, passera genom tunneln från Sveavägen till, mellan tummen och pekfingret, Birger Jarlsgatan?

Eller en från landsbygden nyanländ fäbodjänta, med tilltalsnamnet Leena, överta tobaksbutiken vid Åsögatan, byta namn till ”Monica” och därmed kunna titulera sig ”söderjänta, kunna ana att Tjärhovsgatan kan vara en lämplig väg från arbetet till Bajensupportrarnas stamlokus vid Björns Trädgård, ”Kvarnen”?