Vad är ”abstrakt” och vad är ”konkret”?

Det finns en konststil som kallas för ”Konkret konst”, eller ”Konkretism”, men ingen motsvarighet på andra sidan om mittfältet, typ ”Abstraherad konst”, eller ”Abstraktionism”.

Absurdismen är endast själva förstugan till Abstraktionen-i-Sig (en tredjedel inspirerat av Platons ”Idévärlden”,

en tredjedel av Immanuel Kants ”Das Ding-an-Sich”,

samt en tredjedel av Ludwig Wittgensteins: ”

”Om det man inte kan tala, därom måste man tiga.”
”Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”
Tractatus logico-philosophicus, sats 7.

Om ifall Världens gick i knas då Nomaderna övergick till Fast egendom inklusive Fastighetsskatt har Tidpilen fortsatt in än djupare mångdimensionella abstraktioner.

Säg inte vad du tänker.

Säg vad du menar.

Skriv så att Gemene Man förstår.

Skriv som du talar innanför Tystnadskulturens ramar.

Om ifall En Bild uttrycker Mer än Tusen Ord, så Tiger Hälsan Still.

En Svensk Tiger.

Obehöriga Utomstående som Ej Äga Tillträde, lägger Pussel, eller Bränner Korsord.

Om ifall Anders Petters Stuga står i Låga, så när Kavalleriet anländer, återstår endast Brända Tomten.

Tomtar som lever i Utanförskap, Bränner Vad De Sitter och Var De Står.

Den Faktaresistenta Alternativa Diskmaskinsrealistiska Detektiven Allmänheten Kastar Nostalgiskt Trånande Blickar i En Retrospektiv Backspegel.

En Konkret Cheshiresk Trippelkola skulle kunna sammanfattas i konceptet: ”Geschwittgensteinism”.

Ju längre Tid som Chickenracet pågår, desto mer Alienerat Abstrakt Eskapistiskt Upplever Sapiens Existensberättigandet i dess Mest Konkreta Verklighetsundflyende Version.

Att en sådan Abstraktion av Orimliga Proportioner Inleder Sapiens Expedition till Immateriella Hägringar typ Qanonanistiska Drömmar om Oklädda Odalisker inuti Odalbondens Fäbod (tyvärr var Falukorven fullt upptagen med att med sin frånvaro, lysa upp slutet av Förbifart-tunnelns Andra Svarta Hål), typ Jänta eller Stinta i kort-kort.

Magritte hade på sitt sätt rätt, då han under sina knappa levnadsförhållanden sökte röka en tvådimensionell föreställning om högst ordinär Pipa.

Om ifall Warhol fritt yttrade sig om Intima Sexuella Tillfälliga Förbindelser mellan Två Parter med Samtyckesformuläret ifyllt svart på vitt, samt bevittnat av Hin Håle och hans Mormor, och då, i verbal mening, formulerade den voyeuristiska upplevelsen såsom abstraktare än en Brillobox, kan var och en av Detektiven Allmänheten på Spaning efter Postretro Vintageprodukter, lätt inse att, i jämförelse med en deskriptiv definition av vad ”Intelligens” är, ”Den Utmätta Tiden” stigmatisera det som mäts när ett hyperaktivt DNA konverteras via en EEG-transformator, Visualiserad Virtuell Kronograf.

I Överensstämmelse med Logikens Cyniskt Krassa Lagar, vet Sapiens inte utan tillgängligt Solur om ifall vår närmaste Superstar också kommer att stiga upp på rätt sida om Himmelssängen också i Morgon Bitti.

Mötesplatsen som tills vidare gäller, är ”Värdshuset Glada Lärkan” i Hörnet mellan Engelbrektskyrkan, Östermalmsgatan Östra station och ”Tullfritt”.

Samma klockslag gäller även efter att Sommartidens första timme är slagen.

Allt annat är antingen en Ren och Skär Tillfällighet i ett Opportunismens Tidevarv ur vilket Pilgrimsfalken svävar över Rövarhistoriens Tunga Fjät, eller Yttrandefrihetens Sista Suck i Utsatt Läge.