Bortalaget på Hemmaplan: Fantasiberikande Quanonister.

Hemmalaget på Bortaplan: Innesittande Kulturprofiler.

Megalo-Dramatisk Domare: Subkulturen Etablissemanget.

Jury bestående av icke nämnda Gemene Mannen på Gatan, samt Sidekickern, Bollplanket, Markservicen, Äkta Hulda Makan inom rådande Hederskultur.

Angående Tystnadskulturen råder lite annorlunda förhållanden.

Enligt Tysta Majoritetens representanter försedda helt otvunget med psykologisk munkavle, har samtliga deltagande i Riksdagens enskilda kammare varit rörande överens om, att så länge ingen har något väsentligt att framföra, gäller Grundlagen om Yttrandefrihet så länge som Tystnadskulturen så tillåter.

Fantasiberikande Quanonisters Fanclub: ”Ofödda Barns Naturliga Rätt Till Spring-i-Benen”.

Innesittande Kulturprofilers Supporters Nätverk: ”Alienerade Grodätares Utforskande av Det Svaga Könets Outtalade Samtycke.

Högsta Myndigheten för Oförutsedda Uppgifter samt Tillkommande Utgifters representativa Administrationsledamöter har inkallat Gemene Man, Hustru samt Påskledig Biologiskt fastställd Avkomma, Crethi och Plethi i den mer otacksamma rollen som Quiet Riot och, med färska men inte särskilt pålitliga vittnesrapporter från Detektiven Allmänheten.

Resumé från föregående förhandling ”Akt utan Ord” bakom tillgänglighetsanpassade lyckta svängdörrar:

Resumén är långt i förväg, med omtanke på högsensitiva, särskilt utsatta för den potentiella risken om profylaktisk chock, personers psykosociala hälsa, kraftigt censurerad.

Då textmassan av Säkerhetstjänsten ABC-byrån ändå ansetts alltför, bokstavligen i tryck, måste det lösryckta stycket, förses med mjukare övergångar från hårda ord till mer finstämda, centrallyriska.

Myndigheten för Oförutsedda Uppgifter i Samband med Oförklarliga UFO-fenomen, tillsatte den opartiska gruppen Frivilligkåren Vildsinta Berserkar utan Gränser till en sista finputsning av obevittnade hätska stämningar mellan Orfeus Drängar och Brunkebergstunnelns Venuspassage.

För att inte väcka soffliggarna ur deras dogmatiska slummer sänds IRL, med fördröjning på cirka fem minuter via nätet till ut till ämbetsmän tillhörande alternativa subkulturen Vakthavande Korpulenta Korpuskler utan Visuella Muskler.

Som enda digitala instrument har de själva införskaffat en begagnad version av ”Carlson, Newton och Wilson förprogrammerade Equalizer, modell 303”. Vakthavande befäl, President Ågust Beck, med Tillförordnade Residenterna Kling Bill och Klang har valt det högteknologiska verktyget därför att, genom ett filter där en slumpgenerator väljer ut sådana begrepp och termer som bör klassificeras som ”Sekretessbelagda för Orätta Händer”, då sådana hypotetiska ställningstagande kan försätta Gemene Man i, ur hälsosynpunkt infekterat kontaminerat, osäkert läge.

Den uppgjorda diskmaskinsrealistiska publika versionen är visserligen befriad från inträdesavgift, men, bara för att förvissa sig om att Folkets närvarande höjda, men tysta röster ändå ska få, ett inte alls ansenligt stort inflytande, har Konsumentkontakten Anna-Själv-Tredje förbokat parkett och de första raderna till, visserligen med alternativa faktaresistenta demokratiskt, av födsel och ohejdad vana: Aktionsgruppen ”Vänner av Ordning”, Segelkanotklubben ”Vi som på en Gång kan Ro utan Åror och Röka Ekologiskt utan Eld, samt Jaktlaget i kamouflageoveraller ”Drevet Går Över Lik”.

Istället för den alltför ofta begagnade skylten: ”Varning för Känsliga Personer samt deras Frånvarande Anhöriga”, har den randomiserade redaktionen framför kontrollbordets displayer, sammanfattat en högst trovärdig spoiler som, för att inte förvirra tevetittarna alltför hänsynslöst, rubriceras som trailern till: ”Trial, Error, Horror & Terror”.

Då försiktighetsprincipen fortfarande är legio, får, enligt sann demokratisk yttrandefrihet, tittande användare ta del av IRL-sändningen först när de sedvanliga, med undantag för Midsommar med Traditionella Hyllningar av Knägående Särskilt Utsatta Hjältinnor med Subliminala Kanylutrustade Vaccinsprutor av okänt fabrikat, kanske Sputnik, med katalysatorn Leika, i Högsta Hugg och, ej att förglömma, det årliga utdelandet, i samband med Frankrikes nationaldag, plaketten ”Solidén” till Gränsöverskridande Hobbyinnovatörer med specialintresset Raspberry Hill 5.0 (Som också kallas för ”DSM for Dummies”.

Vidareutvecklingar med variationer på samma tema, kommer så fort händelseförloppets förhållande ökar exponentiellt…

Annons