Varje Välunderrättad Ryktesspridare med eld i baken och Tystnadskulturens, på grund av, från Feodaltidens Obildbara, Brukssamhällets muntligt framförda Katekesuppläsning husförhör, där så gott som samtliga dryga drängar och pigor i ett ovälsignat ensamt moderskapstillstånd köade till det andra stället där både hjärterum och stjärterum fick plats medan de något grovspråkiga slagdängarna hellre vände sig runt bakom knuten.

Det var alltså en tyst överenskommelse som sammanförde den ursprungliga fornsvenska Allmogens Sunda Bondförnuftiga Amsagor med en mer stilistiskt utförd sammanfattning från Jante.

Allmogen tudelades likt en mitoscell till antingen, Medvetna Analfabeter i vilket också Ofrivilliga Dyslektiker fanns med som en subkultur till Tysta Majoritetens Oförberedda Språkrör. (De särskiljande cellerna var alltför små för att vinna tillräckligt många mandat, så därför gick dåtidens halva division av Gemene Man, samman i kartellbildningen ”Visselblåsande Bråkmakande Rättshaverister”).

Upp ur lokalpatriotismens trångsynta paddeborg, uppstod som genom ett alldagligt mirakel avknopparen Riksförbundet för Kontrafaktiska Multiresistenta Semiotiska Självskannare.

Efter ett första alltför hastigt, för att den svagare kategorin av Grupptillhöriga skulle hinna fram till Byarådets Samlingslokal inklusive välförsett Marketenteri där en dröm samt påtår ingick i den oförutsedda utgiften, kunde den närvarande ansvarsbefriade suppleanten Jonte-Per-Paul Bergman-Bergström från Skillingspunk, med acklamation, enhälligt klubba beslutet om RKMSS socialdarwinstiska politiska fraktions maktövertagande och med omedelbar verkan iscensätta föreställningen:

”Grundlösa Förespeglingar angående Egenmäktiga Falska Vänner, Spanska Ryttare och Heldanska Utropande Skallar.”

Uttrycket i sin helhet kan i somliga öron tyckas utlova mer än Schrödinger-Skinner-Black Boxen, i överensstämmelse med normalstor Platonsk Hexaeder-i-Sig, anger som fysisk möjlighet.

Till äventyrs bör uppstå ett plötsligt passerande oväntat stjärnfallstillfälle då kroppen, helt bokstavligt talat, semi-permeabelt, glider igenom det glatta membranet och återuppstår i kroppsformen av den skyddsobjektifierade Tesserakten omgiven av livvaktsbolaget ”Frivilliga Scoutkåren Korpusklarna”.

Allmogens andra delmängd har avgjort mer i fötterna än i huvudet.

Gåendes på knäna, sätter de sig på händerna och medan tungan blir torrare än fnöske, spricker läpparna och det ödesmättade skallret från rötanstungna betar, tonar upp i skorstenen och strax därpå ut över en disig, i vilket daggen som lånat sina färger från smaragderna och försvinner bortom färska kospillningar.

En oplanerad och spontan stämning av ombonad nostalgi uppstår då gårdsfolket under intagandet av vattgröten och barkbrödet, samt ett halvfullt glas med brunnsvatten där, här för leden, av Husbonden manipulerat testresultat helt tveklöst anger överskriden mängd av kolibakterier, med egna ögon bevittnar hur en sträng av snussaft rinner som en vårflod utmed äkta makan, med inofficiella yrkestiteln ”Bondmoran från Utanmyra”, Huldas orakade vårta helt synlig för den som vill beskåda underverket, ovanför hennes undflyende haka.

Husbondens röst upprepar som ett mantra: ”Tala är Silver men Tiga är Guld”. Därpå lägger han ut sina väl valda ord som en tungotalande Bokstavstroende.

Husbondens valkiga händer vred sig runt i flera varv av återhållna ångestkval då han helt ofrivilligt, lät sig påminnas om administrativa tidsfördriv i oskrivna regler angående ständigt omformulerade fosterländska kanoner samt, icke att förglömma i sammanhanget, dokumentation angående alltifrån klöverstatus till komposthögens normaltemperatur från snösmältningen till då tjälen fasthöll lösöret i sitt iskalla zombiegrepp.

Husbonden, som, av personliga, privata inre familjeangelägenheter önskar förbli anonym och icke kontaktbar via GPS, tills annat anges, namngivits som vederbörande ”Anders Petter Persson” som på den tiden gärna höll till i skydd bakom Snapphanarnas vackert belägna bokskogar, ägnade sig åt samma kulturberikande traditionella hobbyverksamhet som många andra av den tidens stugbrännare måste hålla tand för tunga, då Landsfiskalen samt andra Utomstående Obehöriga av Allmänheten Detektivens spränglärda paragrafryttare.