I en Högteknologisk Elektronisk Digitaliserad Cybernetisk Webbaserad Automatiserad Transformation ingår Nyandligheten endast som en ytterst skissartad visualiserad affektivt laddad retroeffekt i vilket själva Baruch Spinoza (som egentligen heter något helt annat) Substans i fullständiga förklaringsmodeller av så, kan det vid en första anblick tyckas, först överträder tillståndet från destillerad aromatisk undflyende och fritt utsvävande Essens till den I rådande sylkrassa nuläget av krisartad nödläge ur vilka nydubbade Dumma Ryttare undkommit med livsglädjen i behåll då en Halvdansk Skalle, med smeknamnet Per, bildat kartell med en lastgammal igelkott, med täcknamnet Thorstein Barrk, (som faktiskt undgått sista vilan med regnbågshinnorna fast förankrade i Estonias bogvisir som enda underhållande inslag) flytt hals över huvud och med benen över ryggen, över från Litauens solvarma badstränder, i medvinden upp till frisk kuling från östra Tallinn över Baltiska havet och långsamt men säkert flutit in mot Gotska sandöns turisttomma sanddynor.

I Nöden prövas Vännen.

Thorstein Barrk hade sin naturliga ursprungliga hemvistort exakt inom räckhåll för Surtseys välriktade eruptioner av fasta klippor och glödhoppor i språng.

Då isländska munkar, som alla härstammade från rakt nedstigande led från frivilligt isolerade ensamstående enstöringar och outhärdliga i anständigt sällskap, utbölingar från Buncrana, Limerick och Cork by the Sea, upptäckte sig vara utan nödvändigt kjoltyg, typ tweed och plaid, utförde, på jakt efter blivande äkta hälfter, anständiga blodbad då andan föll på seglade till Giant’s Causeway för att där, med nyss slipade vikingasvärd och nytillverkade hillebarder, begå regelrätta massakrer bland vänligt sinnade mot främmande, fiskande bönder och deras närmaste anhöriga.

Munkarna som alls inte var främmande för amsagor från den Book of Kells, bevarad i nuvarande Trinity College, i Dublin, om Gogmagog, följde instruktionerna till punkt och pricka från Herodes, inspirerad av Seti I:s hieroglyfer där Moshe Rabbeinu (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, bokstavligen ”Mose, vår Lärare” förföljdes på ett likartat sätt, handskrivna anteckningar om Menlösa Barns Dag.

Redan som liten igelkottvalp kunde, helt av egen fri vilja, Thorstein Barrk, uppleva sig som annorlunda och ett riktigt skolexempel på Utesluten Tredje.

Denna okontrollerbara utsaga kan verka helt orimligt för Utomstående Obehörig på okänd ort ute i främmande vatten där hajar och valar, som längre ner i Darwins profetior om Det Naturliga Urvalets tillgång till Biosfärens näringskedjor, för en meningslös kamp om redan antropocentriskt upptaget lebensraum.

Än så länge råder marginaliserade oklarheter, som så vanligt uppstår då outtalade främmande ord, typ hednisk tystnadskultur och kättersk hederskultur, möts som vilsna skepp mellan Kattegatt, Skagerack och Nordsjön, bemöts av svalkande likgiltighet med ett helt annat tolkningsföreträde om huruvida dennas väl beprövade erfarenheter av ovälkommen kamratfostran och sådana impulsiva utåtageranden i affekt, vilka inte alls, uppstått då tilltalande unge herr Barrk, med upprepade antydningar om uteblivet tyst samtycke, tycktes visualisera falska förespeglingar där otillbörligt önsketänkande ingick som plåster på ett själsligt, andligt, sår.

Endast fantasin sätter gränserna utanför Schrödingers box. Många sysslolösa kalenderbitare frågar än idag om vad katten hette, men i brist på alternativa fakta, återstår förslagen Cat Gutt och Cat Stevens.

Tills vidare, om ifall Läsaren/Tydaren kan känna sig bekväm med det, tillåts Thorstein Barrk att med varm hand och iskallt hjärta, omhändertas av Poseidons tsunamivågor, Flygande Holländarens kargokulter samt Kung Bores ishavsvindar, på avdrift mellan Island och Estland. Avdriften beror på en långdragen nattmangling då Engelska Vetenskapsakademien inte ville erkänna Smiths metod att säkerställa kursen genom beräkningar hur Latituden förhåll sig till Longitudens utdragna omfång.

All denna ordmassa avhandlar i klarspråk, under kontexten, hur då alla otillgängliga element av metafysisk karaktär, översätts till diskmaskinsrealistiska förhållanden i akut, skarpt nuläge, reduceras, typ ”bara”, till immateriella i affekt, andliga, spirituella fenomen av vilka helt orimliga slutsatser kan dras fram ur tomma intet (en uppdatering av det tidigare uttrycket ”tomma luften”).

Obevandrade Utomstående Obehöriga vill gärna förlägga skuldbördan på undersåtar utrustade med medfött överdriven förmåga till förargelseväckande iscensättningar, föreställningar utan minsta krav på ursprungliga andrahandskällor, och/eller fantasiberikande örtteer, med bestående och plötsligt återkommande flashbacks.

Åter till Barrks, inspirerade från Odysseus och Sjöfararen Sindbads äventyr mellan Röda havet och det forntida Grekiska rikets arkipelager, långt framskridna reseförhållanden utan tillräcklig hemförsäkring.

Då varken någon äkta eller falsk vän fanns inom syn- eller hörhåll på mer än ett stenkasts avstånd, undkom på en hårsmåns när hur vrakplundraren Gottberg, kanske med DNA ända tillbaka till Cyklopen i grottan, sökte efter Barrks livs levande kvarlevor.

Då Gottberg, även om Prosten i Fårö församling kunde behålla sin egen subjektiva uppfattning om Gottbergs odeklarerade extraknäck, med obetalda skatter som följdriktig konsekvens, upplevde genom sin trinda bukomfång, med en omkrets på betydligt mer än 100 cm, subliminala känsla, för att blidka sin oblida gastrit vilken uppstått genom kroniskt förnekande av psykosomatiska moraliska betänkligheter angående en viss konfirmand med överraskande tilltalande yttre paranta behag, som i diskmaskinsrealismens vardagssysslor innehade befattningen ”sommarvikarierande mölkpiga” och därmed aldrig, under söndagsandaktens predikan gjort lite väl vaga anspelningar på Gottbergs brist på aktuell vapenlicens för spikklubban,, importerad direkt via kanaler i Friesland och farleder utmed Volgas stränder, där dåtidens turistfällor utlovade performance med diskmaskinsrealistiska frivilliga arbetskraftsinvandrare hämtade från Döda havet, utförde Pråmdragarsången, på en muntligen överenskommen självskattningsskala mellan ett till fem, en solklar Kalashnikov 4,7.

Redskapet kom från Nooras (vars antydan om samband med ett trångsynt dockhem, i det är sammanhanget är helt uteslutet och därmed tills annat anges, får lysa med sin frånvaro) Örtagård, välriktade spikklubba.

Det var näst intill ett, av Påven i Avignon utnämnt, mirakel, då Sälle kom som en oväntad räddare i nöden och försatte Barrk i felsäkert läge.

Angående Gottbergs rätt till förväntade effekter efter spikklubban uteblev, berodde det med största sannoliket på hur Livsmedelsindustrins kontrollanter är synnerligen rappa i att finna tillräckligt möra fransyskor).

Barrk, med en ängels glada sång i bakhuvudet, fortsatte den förutstakade irrfärden bort mot Rosornas Ö och erhöll med omedelbar verkan tjänsten som Svinaherden under täcknamnet Augustin. Fortsättning följer på uppdrag från nyutnämnd Oansvarig Angivare.