Handhavande Ordbehandlare fortsätter här föregående kapitel fram tills att sista ordet är avslutat med ett uträtat frågetecken.

I spåren efter Josefins tragiska bortgång är det inte helt osannolikt på en skala från ett till tio att Feministiskt Initiativs logo har kreerats av samma ordmakare som ABBA:s, Rune Soederquist.

Sådana kalenderbitare som söker alltings ursprung, hemliga källa och förklaringen på frågan varför det singulära Universum alls, i någon mån, finns till, har med acklamation fastställt att vändandet på i:et i Fi från utgångsläget och i 180 grader med Y-axeln som något för det objektifierade, mer semiotiskt, än retoriskt formulerade tecknet, innebär betydligt värre komplikationer än om någon av de, nu med högsta sannolikhet, av Gemene Man hemvändande från resor från okänd ort djupt saknade Taxibröderna, hellre skulle kunna skruva upp taxametern och strax därpå utföra petmojens sväng på en femöring från, senast 30 juni 1985.

Andra Gemene Man som i en generationsklyfta efter sista bästa datum, kan, lätt begripligt för redan insatta av ständiga medlemmar inom kategorin Tysta Majorteten, medvetet utnyttja förväxlingen mellan storlek av ogiltigt öresmynt, Mormors glasögon (förlagt utan ett utförligt dekorerat senilsnöre) eller en hackad Minotaur (tillfället kan för vissa synnerligen fortsatt intresserade, insatta Läsare/Tydare ge en första antydan till inblick till senare fria associationer utvecklade via en oförutsedd angående serendipitet) med ugnsbakad färsk vitkål.

Så här, på dagen 534 dagar före Riksdagsvalet anno Nådens år 2022, kan Läsaren/Tydaren betydlig mer lära av Historien, än från Framtidens ideella, i betydelsen utan fast anställning där lönen ingår som en inte helt oväsentlig del av ett muntligt överenskommet kontrakt. Visserligen skulle summan, i symbolisk mening, utförd i både romerska siffror och binära bokstavskombinationer, kartläggare.

Utifrån denna något förhastat dragna slutledning kan Läsaren/Tydaren, samt om Crethi och Plethi, i ergonomiskt avseende, känner sig bekväm med det, genom utdragna nattmanglingar som ännu inte vid den aktuella tidpunkten kl. 06:26, dra vissa långsökta fria associationer från de gamla grekernas myter om antika uppfinningar som draktänder och senare, mer industriellt tillverkade, spanska ryttare samt, tyvärr sällan ihågkomna i vår högteknologiskt, digitalt laddade, helautomatiserade informationssamhälle, tjeckiska igelkottar.

Välunderrättade källor, som uppstått i spåren efter Vaclav Havel, precis efter Lou Reed-konserten, med låghalta mullvadar, maskerade till oigenkännlighet i Halloween-dräkter som Råttentotter, fungerar som frivilliga Haighas (uttalas enligt C. Dodgsons pseudonym: ”Håja”) låter i den blåa antyda i klartext, att de tjeckiska igelkottarna, som anses vara den bästa av lockande teasers inför rönnbärstrånande rävar, först efter en obestämd tid i karantän, försätts på fri fot, går igenom en fruktansvärd period som fågelfria, och, det naturliga urval som överlevt tack vare goda gener i kombination med miljöbetingade fysiska ansträngningar, av Näringskedjans Skapelsens krona, förklarats som fridlysta fram till annan lagändring står till buds i Svensk Författningssamling.

De fria associationerna är tills vidare varken skyddade av mönsterskydd, varumärke eller registrerad av Namn- och Patentverket. Hemliga informatörer som har långa erfarenheter från tillfälliga förbindelser mellan två jämställda parter i tyst samtycke angående tillfredsställande möten i Chambre separée, till exempel i Paris Le Sfinx, Hamburgs upplysta julgransbelysningar eller som ”This is The Man who Goes to The Crazy Horse”, på Manhattans Lower East Side.

Här kan oförtröttliga lärlingar i Associativ Steganografisk Ordkonsthantverk ha ett och annat att dra lärdom ur hur en immateriell slipsten ska dras.

Den tidigare, före Wittgenstein var färdig med sitt enastående mästerverk Tractatus logico-philosophicus (1921) då Markens tjäle försvann och allt immateriellt och affektivt värde sjönk ner i ett omarkerat område av kvicksand, Wall street föll handlöst ner långt före Ground Zero och tyskarna endast kunde inhandla Berlinske tidene på svarta markaden för en skottkärra full med väl begagnade dagsedlar, förklarade PWO läget i undantag, fram tills att Bitcoin steg upp som en nybonad sol över grantopparna.

De Läsare/Tydaren som nu kan läsa det finstilta mellan raderna och upptäcka klartexten i dess ursprungliga utförande kan här, via helt fritt föresvävande associationer upptäcka den felande och, kanske, svagaste länken mellan Kadmos och Himmler.

Besatta språkspelare; kunde likt en hängiven schackspelare med diverse slag av handikapp, tänka ut sådana underfundiga ordlekar som till och med Dummer-Hans, då han inte satt och påtade i askan hemmavid, strax efter kontraktskrivandet om huruvida konvenansäktenskapet med den blasé Prinsessan Cunniguda-Dulcinea (Aldonza)-Beatrice-Klara-Fina-Gulleborg-Drella af Saffranskrokus, kom att förändra hans tidigare så usla levnadsförhållanden, i en modern dialysapparat av standardmodell, lät blanda hennes blåa blod med hans hett svallande.

På den tiden fanns varken tillräckligt av vetenskap, beprövad erfarenhet eller tillräckliga resurser till digitaliserat framställda DNA-analyser, men senare tiders avkomma visar på att Kungens intuitiva urskiljningsprincip dög bra för att inga genetiska dysfunktionella praktiska eller kognitiva tillkortakommanden skulle komma till stånd inom de närmaste sju seklen.

Det kontrafaktiska utbytet mellan Kadmos och Himmler uppstod då Himmler utnyttjade Kadmos kunskaper i hur att förädla Draksåddfröna. Himmlers hemliga plan gick ut på att en mutation mellan Draksådden och Kycklinguppfödningen skulle innebära en avgörande betydelse för upprättandet av Tusenårsrikets himmelshöga och synnerligen välbevakade järnmurar.

Mycket tyder på att Himmler redan långt före Grevens Danilos sena ankomst, långt i förväg med schackspelet som utgångspunkt, inom en armlängds avstånd, kunde utföra ett bondeoffer som, skulle det visa sig fram emot slutspelets remi, inledde ett ett anfall, typ Blitzen, där promoveringen, bakom ryggen på avsedd absens, i enlighet med gamla traditioner från Uppsala högar, med Karlus von Linaeus samt Emanuel Swedenborg, som sammankallande kronvittnen, inledde den högtidliga herdestunden med en akademisk kvart.

Därpå följde själva akten av konverterande, med tysta överenskommelser angående Bröllopet vid Kaananbadet i Vilda Västerort, transubstantiation i vilket bonden (ibland kallad för, av förekommen anledning ”Lasse-Maja”) genomgår könsbytet från Odalbonde till Nôtre Dame (som i Gemene Mans folkmun omtalad som ”Ruter Dam”).

Himmler, såsom en sentida replik av Don Juan, var också han utrustad med en lista över galanta damer med ett av tidens tand, vältuggad stamträd.

Likt en jämlik jämställd Cato d.Ä. kunde Himmler utan några ideologiskt grundade besvär, förstöra Wewelsburg och i och med det tro sig ha berövat framtiden på sådana komprometterande handlingar i vilka riktlinjer (utfört som ett modern språkspel mellan digitalt flödesschema, Buzansk minneskarta och Yeats minnepalats (Method of loci)) angav om genetiska hemliga koder för korsbefruktningar av Kadmos Draksåddsfrön och Himmlers befjädrade tvåbeningar.

Långt senare, då Heta Linjes koppartrådar glödde av atomer nästan snurrade ur led, då Sjolochovs fostrabröder hänvisade Kuba som möjlig plats för den Slutgiltiga Lösningen, kunde tre vilsna herdar och troligtvis den tidens hett eftertraktade motsatta könet, motsvarigheten till vår allas prästinna i Bacchi Tempel, Maria Kristina Kiellström , senare avporträtterade av Pseudo-Poussin, (i rakt nedstigande led släkt med Henricus Antonius (Han) van Meegeren, Elmyr de Hory, Bernard Lawrence ”Bernie” Madoff, samt förgreningar ändå ut till Christian Holmes IV, samt hans biologiska (tills annat är bevisat) dotter, den mycket kreativa Elizabeth Holmes.

Då alla liknande informationsbitar är grundade på lösa rykten från falska vänner av ordning, oförsonliga faktaresistenta nättroll och svarthattar, kan de tills vidare bara innehålla samma ”guilt by association”, som ”Ingen Rök utan Eld”. Men, enligt Holmes själv, kan även det mest orimliga påstående, i förhållande till alla andra redan uteslutna, överensstämma med diskmaskinsrealismens kranka och bistra vardagsverklighet.

För att snarast komma till korta:

Då, densamma som angav en rättvisande tolkning av Rosettastenen, Jean-Jacques Chapollions oäkta fosterhalvbror, dubbelgångaren till Évariste Gallois och inspirationskälla till Wolfgang von Goethes ”Den Unge Werthers Lidanden”, numera bortglömd och antagligen förvarad under Triumfbågen vid Champs Elysées, ibland många andra av anonyma hjältar i Den Okände Soldatens Grav, med lupp fingranskade Pseudo-Poussins falska mästerverk, upptäckte denne ekvilibrist hur Himmler, också besatt av Fornnordisk mytologi och Bröderna Grimms Sagor, i teorin förutspått hur ett frigående lantägg kunde utgöra, likt en genetisk-cybernetisk motsvarighet till Trojanska hästen, en basis i rörelse, ur vilket en romersk legionär i det sista stadiet av dekadens, kunde transformeras till hyperaktiv android-gladiator, typ Terminator.