OBS! Varning för subliminala produktplaceringar som via icke olagliga men tillräckligt oetiska metoder, typ oregelbundna manipulationer upplysta av stroboskopiska, efter den ekonomiska jordskredssegern, oacceptabla efterskalv.

Lösa Rykten om Hemmasittande Lofttomtar Förespeglar hur Lågt Tröskeln ligger.

Med detta i bakhuvudet är alla av Crethi och Plethi medvetna om det ansvarsbefriande riskbeteende som även en aldrig så försiktig person, kan utsätta sig för på ett lutande plan.

Lösa Rykten från väl desinformerade faktaresistenta andrahandskällor, ingen omtalad och ingen förtalad löser inte den i förtid problemformuleringspriviligierade föreläggandet om Hemmasittande Lofttomtar i, av sittande Etablissemang okända, ofrivilliga utanförskap, men med vakuumförpackade burkar konserverad julgröt inklusive mjölkpulver, ej helt ofarlig kanel, ljust muskovadosocker samt den obligatoriska mandlarna fördelade rättvist över lag, kan, då tomtarna visserligen ofta är ensamstående ensamboende, ändå kan vattna stallets hetlevrade araber. Och det är ju inget fel med det.

Den här förekommande ordmassan är till bredden fylld av intuitiv förförståelse, typ ”I saw a Saw”, som simultant översatt till ren svenska låter: ”Jag såg en Såg”.

Den Hemliga Sekretessen är indelad i tre klasser:

Det översta lagret, Ordmassan, består av själva bottenskrapet av verbala slaggprodukter. Dessa tillkännages alltför ofta som alltför tillgängliga, men, som signaturer som önskar förbli i orört tillstånd, ifrågasätter:

”Hur kan vi vara helt förvissade om att den som komma skall i Grevens utsatta tid, också kommer att resa iväg inom anständigt utsatt lägesbild.”

Kontexten, eller diskursens mellanskikt, kan av utrymmesskäl, i överensstämmelse med nu gällande associativ steganografisk metodlära, ofta angiven med fornarmeniska.

Det kan i varande, gällande nuläge innanför ramarna till diskmaskinsrealismens vardagsverklighet kunna exponera hur ett normalstort mönsterskyddat gem kan sträcka sig ända långt utöver den tänkande boxens ytterst begränsade fria fantasier.

En så när obildbar homogen kategori av obehöriga utomstående kan bestå av objektiva, i betydelsen ”opartiska omedvetet frånvarande” eller ”neutraliserade fjärrstyrda” (lite i stil med Bertie) drönare.

I de med ringa förfall, mer ofta än sällan förekommande inom de bästa familjer, förklarade av en digital härold eller postmodern auktionsutropare, långt bortom gällande förelagda tidsangivelser, mer i överensstämmelse med det digitala atomuret i Braunschweig, än den analoga tornklockan i Times Square, anländer angivna exhibitionister med lätt bagage.

Liksom i fallet med Falling Down, innehåller SAMSONITE Lite-Cube DLX Resväska med 4 hjul FÄRG: mörkgrå 76 cm Artikelnummer 61244-2957 Pris 6 255,00 kr inkl. moms, en smärre hamburgare som på något sätt överstämmer med angivna förespeglingar och annars inget annat att fästa uppmärksamheten på.

I den angivna kategorin av Homogena Konformistiska Stereotyper ingår subkulturen Objektifierade Extroverta Exhibitionister som med tappra försök i klingande älvdalsmål, fonetiska uttalanden angående ”liikutuksia”, samt retoriska diftonger från När och Fjärran, samt Vara eller Förkomma.

Militära observatörer i civila kläder, typ stetsonhatt, mörka solglasögon, typ Ban-Ray, Trenchcoat av märket MEA, inköpt i befintligt skick från Missionsstationen med stora bidrag från ideella, gränslösa kirurger som för egen hand, med syntetisk catgut av märket St. Macchiarini, lagat skyttegravsbeklädnaderna till näst intill nyskick, samt, enligt traditionen ovanan att bära skodonen som ingår i var gentlemans högtidsuniform.

Som Läsare/Tydare kan man anta att ”Ärkeänglarna”; skjutjärnsjournalister av det goda märket ”Single Action Army, SAA, Model P, Peacemaker and M1873” samt deras lätt dysfunktionella sidekickers samt överambitiösa väskbärare, ”The Pacemakers” med en veckas försprång verkar som förminerade wandervögel samt goda nyhetsförmedlare om Lätta Cavalleria Rusticana lätt försenade, på grund av fel datumstämplade kantiner, subkulturella cargolaster.

Allt av immateriellt, affektivt värde följer samma principer som Euklides en gång formulerat i sin legendariska populära bästsäljare ”Elementa”.

Det till synes tvådimensionella ytlagret, innehåller sammanlagt tre dimensioner inom samma utsträckning.

Den en överliggande, ytterst ytliga, mer folkligt anpassade ordmassan ingår som en naturlig del i Wittgensteins språkspel.

Av aktiva ambitiösa som ingår i socialgruppen Allmänheten Detektiven kan den upplevas som synnerligen lättillgänglig, i betydelsen, lättbegriplig. Att detta tillgrepp inte förekommer oftare i tid och otid, anses bero på distansen mellan aktören och den nyss nämnda artefakten.

Detta brukar förklaras med att bara därför att en artefakt befinner sig inom en armslängds avstånd, så implicerar inte det förhållandet att Allmänheten Detektivens självutnämnda representant också kommer att utsträcka sig så långt och därpå tillgodogöra sig hur att utnyttja ordmassan i språkspelet.

Problemet brukar uppstå då även om en tillgänglig associativ steganograf finns tillgänglig i förhållande till det akuta läget, så, som det brukar heta bland jockeys, ”Man kan leda den otippade svarta springaren fram till hon, men inte, medels lock och pock, tvinga den till att släcka törsten”.

För Läsare/Tydare som aldrig satt ner den bara nakna foten i en färsk koblaja, kan vilseledande och lite främmande ord, som till exempel ”hon” och ”lock och pock” ingå i samma gloslista som bör ingå i ”Svensk Kanon för Nyinkomna Kulturberikare”. Heltidsanställda frilansare inom gebitet ”Korsordsmakeri” har för vana att då och då förbrylla Lösaren med ”orv”.

I sådana sammanhang gäller, bara för att sammanfatta själva undertonen i språkspelet och ”hon”, att hellre omnämna ”den svarta springaren” som ”Gamla Svarten, eller om rutorna är färre och utan mellansteg, ”öket”, ”kusen” eller ”falukorv”.

Så, äntligen framme till själva grädden på moset! Klartexten ska, otvunget och osvuret, med omedelbar verkan, förse motsvarande, mottagande adressaten på andra sidan om gränsbevakade ingenmansland (bevakade av drogberoende gardister med AK-19 5.56×45mm NATO, som trogen följeslagare genom rök, utan påtaglig eldfara för annans liv) eller vita fläckar på kartan, med en intuitiv magkänsla om hur de verkliga förhållandena kan te sig ut i avbrutna förhandlingar med Obehöriga Utomstående Bokstavstrogna Legaliserade Motspelare av Rang.


Annons