Verkets tillkomst beror helt hållet på olika sakers tillstånd. Det är en anledning till att i skarpt läge stanna kvar inom diskmaskinsrealismens trygga sköte.

En av dem lyder att en möjlig vanföreställning om hur arten Homo sapiens sapiens korta Historia med högsta otillåtna hastighet närmar sig det oundvikliga, olyckliga slutet.

Det andra lyder att, som logisk följd av det första, hur att förhålla sig till det, än så länge, hypotetiska händelseförloppet.

Finns det en möjlig lösning som inte kräver alltför mycket uppoffringar för dem som idag lever ovetandes om en händelseutveckling som verkar alltför obekväm för att vara sann?

Liksom i all massmedial serviceverksamhet där en i syfte på införtjänade reklampengar produktionskostnader och andra oförutsedda utgifter samt i skarp kontrast till annat utbud av underhållande karaktär hos välinformerade konsumenter kan framkalla tillräckliga förväntningar som de massmediala företagen i konkurrens med varandra hoppas kunna tillfredsställa inom rimliga proportioner till den ytterst begränsade budget i en balansräkning där nettovinsten väger betydligt mer i vågskålen än förväntade kostnader utgifter och andra utlägg som av erfarenhet och ohejdad vana brukar förläggas till den kvantitativa siffran och kvalitativa antalet lika med noll.

Underhållningsindustrins framtida expansion befinner sig alltid på ett brant sluttande plan. Därför finns inga genvägar tillgängliga, än att för produktionsapparaten förstärka sådana kultur- och fantasiberikande upplevelser som kan motsvara konsumenternas tillräckliga förväntningar av säker, trygg, men ändå hypotetiskt spekulativa effekter där publikum, även gällande dem som utträtt på annat ställe, typ kloakrum, eller just för tillfället är på väg till diskmaskinsrealismens nuläge för att där tillskansa sig en replik av en Dagobertmacka.

Det Ena i intimt samarbete med Det Andra måste inte nödvändigtvis utesluta Det Uteslutna Tredje.

Underhållningsindustrin, som också den måste överleva för att alla med skriftliga avtal ska kunna försörja sina familjer och framtida generationer har lyckats presentera sådana produkter där lyckliga par som nätt och jämnt kan behålla den symboliska näsan över abstrakt ekonomisk vattenyta upplever sådana katastrofer som Seveneleven och Alienationspandemin, men ändå klarar sig över måttan hyfsat, ingår i den översta, högsta, inre krets av Det Naturliga Urvalet i Skarpt Läge, med Diskmaskinsrealismens vardagsverklighet kvar i det förflutna.

Annons