Med mobilens app Club House på högsta volym kan Du helt ofrivilligt avlyssna hur pålitlig informationskälla förmedlar sådana fragment-snuttar som i andra offentliga sammanhang svart på vitt, utan minsta tvivel, skulle förse överordnade med blickar som, om det vore möjligt, skulle kunna döda.

Den den outtalade ursäkten ”Ingen rök utan eld” ger anledning till vissa lösa rykten, fria spekulationer och utbyte av menande blickar mellan kategorin Detektiven Allmänheten, i rollen som icke meriterad Anklagare utan referenser, skulle anse som alltför vaga i en eventuellt upptrappad bevisföring. (Typ förstoppad avföring från diarierna.)

Den alltid så svagt utrustade å huvudets vägnar, i överenskommelse mellan Införlivade Första och Andra, Uteslutna Tredje, är en synnerligen aktiv utagerande huvudrollsinnehavare i vilket den utpekade innehar en avgörande betydelse för huruvida språkspelet ska avslutas med remi, eller oavgjort.

Första Person singularis, i intimt samarbete med Andra person singularis, har ett flertal gånger erbjudit, under edsvuren sekretess, den Uteslutna Tredje engångstillfällen till slutgiltig remi. Spelaren i drag kräver av den Uteslutna Tredje att frivilligt acceptera slås ut i remi.

Den Uteslutna Tredje, än så länge med hedern i behåll och värdigheten i befintligt skick förhandlar om en fördelaktigare remi, där även valda delar av hydraulisk respit, asyl till frivillig exil i dimomhöljd skenvärld, verklighetsflykt till okänd målgrupp, samt, om tillfälle ges, loungefrukost där opublicerad musik av Gioli Assia, Kruangbin och Sofi Tukker spolar som ett rinnande vatten genom öronen.

Första Person singularis kastar tillbaka:

”Ska du låta saken bero, eller överge din anonyma bekvämlighetzon och, helt impulsdrivet, utnämna dig själv till Djävulens Advokat?”

Som i en klarvaken glasdröm bollar Andra Person frågan vidare:

”Saknar du munskydd, så har du kanhända kondomer med i din personliga resenecessär?”

Klardrömmen kan mycket väl vara betydligt mer transparent än nyputsad kristall.

Liksom förr, på den gamla goda tiden, före ransoneringen, gäller fortfarande, men kanske på upphällningen den underförstådda, outtalade tystnadskulturella Lagen:

”Det som händer i Las Vegas, stannar i Las Vegas.”

I ett traditionellt konventionellt förhållande ingår som regel två livs levande humanoider i en kronologisk-biologisk-genetisk ålder av minst 18 år.

Det kan antingen vara en ren tillfällighet, eller ett rackarspel från Ödets Makter, eller en slumpens skördar om Du helt oförhappandes upptäcker två levande varelser av samma art som i dina ögon, utåt sett verkar till synes, obekväma i varandras sällskap.

Du upptäcker den underförstådda avvikelsen då båda parter, samtidigt simultant, överdriver samma apatiska attityder, med speciell omtanke om utomstående observatörer som den kategori som Du just nu ingår i.

I akt och mening att avstå från vidare inblandning i deras inbördes förehavanden, kan Du antingen välja att rikta uppmärksamheten mot en retro analog klocka utförd i överenstämmelse med solens gång över himlavalvet, eller att plötsligt vända dig om, som om någon välbekant person just utropat ditt sedan födsel och ohejdad vana, förnamn.

Andra tillfällen då rök kan uppträda utan värmekälla typ levande, sprakande eld, kan uppstå om du av en ren tillfällighet råkar passera en dörr till ett rum där som regel en person med högre befattning brukar tillbringa sin strängt upptagna tid och du på ett skåp inom räckhåll från dörrhålet upptäcker en diarieförd dokumentsamling med texten ”OBS! Sekretess!”.

Kuggfrågan som följer, lyder: Vilket är ”elden”?

Vad är den Ursprungliga Orsaken till Alltings Uppkomst?

Här finns flera möjliga alternativ:

Du, som passerande Subjekt, kan ha en avgörande inverkan på huruvida ”elden” finns eller inte finns, i den sekretessbelagda dokumentsamlingen.

Det mindre troliga alternativet:

Den sekretessbelagda dokumentsamlingen i sig. Den uppfattningen grundar sig i misstanken om ett objekt utan upphovsman, typ Kruka utan Krukmakare. Om ifall inte omöjligt, så i alla fall ställt utom all rimligt tvivel.

Den som har förlagt dokumentsamlingen på underlaget, utan hänsynstagande till den i text formulerade uppmaningen, kan ha ett ytterst avgörande finger med i ränksmideriet.

I huvudrollen som den Uteslutna Tredje, kan utslaget antingen hamna på dokumentets ordbehandlare, dokumentets tillhandahållare, eller dokumenthanteraren i arkivet.

Allt annat kan tills vidare uteslutas.

En möjlig hypotetisk ansats till lösning kan påvisa existensen av en Fjärde Person singularis. Inte helt oväntat förklaras vederbörande såsom en ”fyrdimensionell tesserakt”.

De här frågorna kan för den presumtiva Läsaren/Tydaren ha en avgörande betydelse vid sådana plötsligt tillfällen då, antingen livet gått i stå, eller skenat iväg upp mot oanade höjder över kartans vita fläckar:

Då du, med vissa betingade reflektioner som Ditt medvetna jag ännu inte hunnit grovsortera, analysera, registrera och arkivera, hellre avstår möjliga desinformationsbitar angående frånvarande Tredje person singularis, tills vidare, med avsikt att inte väcka Ditt försåtliga dåliga samvete ur dess skönhetssömn, kan avstå från sådana andrahandsuppgifter vars huvudsakliga syfte är att vara mer till skada än till nytta, tills annat framkommer, hellre sätta på hörlurarna med Sepultura på högsta volym, än tvingas till att döma den Uteslutna Tredje till utvisning på grund av otillräckliga indicier.

Kortast möjliga: ”Lägg inte näsan i blöt.” Blotta misstanken inryms i misstanken om ”Tesserakten” som Uteslutna Tredje under ett just pågående Ménage-à-Trois fait Accompli.

Rubriken ”Femte hjulet” överenstämmer här inte med gällande diskmaskinsrealism.

I brott mot gällande ”Det som händer i Las Vegas, …” kan Allmänheten Detektiven utan vidare omsvep anta att Första person singularis, tillsammans med Andra person singularis, ingår i en äktenskapsliknande förbindelse med Tredje person singularis, förutsatt att det som händer endast och enbart försiggår i Las Vegas: ”Ménage-à-Trois fait Accompli”.

Således följer att Tesserakten nu hamnat i den förödmjukande rollen som ”Femte hjulet”.

Gemene Man står nu beredd inför valet att antingen protestera högljutt, eller invänta eventuell förklarande ursäkt.

Den just nu iscensatta intrigen kräver en inte helt orimlig upplösning.

Lösryckta fragment av informationsbitar faller långsamt men säkert på plats på rätt ställe.

Valet, som presentatören förespeglar bara består av två möjliga, tänkbara och konkreta alternativ, är i sig en synvilla där det Uteslutna Tredje blir kvar i, för stunden, död vinkel.

Bara för att presentatören, eller, om man så hellre vill, konferenciern endast uttalar sig om först, helt av egen fri vilja, ”A” och därpå, lite senare än tänkt, betydligt mer motvillig, också om ett ”B”.

Konststycket kan för nästkommande generation av Gemene Man, uppfattas som alltför enkelt, på gränsen till vulgärt, banalt anspråkslöst.

Denna abrovinkel kan ytterst bero på att nästkommande efter Generation X, Generation Y och Generation Z, varken ännu så länge har tillgodogjort sig tillräckligt mycket erfarenhet eller uppnått graden av moget omdöme, för att komma fram till insikten om de miljoner övriga mer eller mindre möjliga, alternativa lösningarna.

Konferenciern har medvetet försatt representanten i en brydsam situation.

Pest eller Kolera?

Vatten eller Vin?

Vin eller Vatten?

Gå eller Stanna kvar?

Det är just där som konferenciern avsiktligt, oberoende av vilket skäl, anger den Uteslutna Tredje såsom helt orimligt obefintligt, osynliggjort kvasiproblem, typ fenomen.

Den Uteslutna Tredje som själv, redan före innan födelseögonblicket, utrustats med ett sjätte sinne, förstår hur konferenciern låter publikum fokusera på ”A” och/eller ”B”, samtidigt som hen undanhåller sådana mer intresseväckande informationsbitar som till exempel ”G”, eller ”P”.

Detta är huvudanledningen till varför den frivilligt valda Uteslutna Tredje väljer att hellre vistas i Falska Vänners glada sällskap, än alla dem som helt frivilligt, autonomt och självständigt, rättar sig i leden bakom ”A” och/eller ”B”.

Fortsättning följer.