Musikstilarna förändras.

Arbetarklassens tid är för alltid borta.

Träning och Praktik ersätter ”Hederligt Arbete”.

Arbetet, själva ordet ”Arbete” hör hemma i Industrialismen.

Det var då som Gemene Man arbetade med fysiken, medan hans Äkta Maka skötte om hemmet och hushållet.

Industrialismen var Materialismens Era.

Allt var materiellt. Pengar var materiella. Hemmen var materiella. Behoven var materiella. Fritiden var materiell.

Allt är översinnligt. De ekonomiska värdena är immateriella. Hemmen är nomadiserade mobila. Behoven är sensuellt förföriskt vackert beslöjande ”Saudade”.

Framtiden är en hägrande dystopi.

Undergången är sublimt fantastisk.

Som om själva dödsögonblicket avslöjar livstiden i ett hologram.

Träning är allt.

Allt är träning.

Övning ger färdighet.

Learning by Doing.

Trial and Error.

Fake It til You Make Is, is Over for Ever.

The Dream is Over.

The American Dream is Over.

The Game is Over.

It’s More (than what?) Fun to Compete.

Irony is Sublime.

A Laugh is too Much.

Sound and Vision.

Sound is Vision.

Sound and Vision in a Sample Mood.

Sound and Vision in a Sad Mode.

Sound and Vision in a Sad Movie.

Reality in Reality in Reality.

Reality is Reality is Realíty.

Train Reality.

Realitytraining.

Practice Reality.

Reality is not A Work.

Work is not A Reality.

Out of Order into the Reality.

Train to Be in Reality.

Train to be Real.

Pi is Real.

Pain is Real.

Reality is not Real.

A Train is on a Real.

Take a Sad Song and Make It Synthetic-Artificial.

What is more Sad, than a Sound of Distortion?

What is More Real, than a Life in Distortion?

Soledad est Saudade.

Glöm bort Dig själv som Medvetet Närvarande, ty Imorgon är Allting redan Glömt och Förlåtet.

Förlåtet Glömt?

Glömt Förlåtet?

Träna i att Metaträna.

Lev Livet som Om det Vore på Riktigt.

Lev Livet som Om det vore Möjligt på Riktigt.

I Skarpt Läge är Diskmaskinsrealismen en Non Stop Rullande Illusion.

Dagens Träning på Femton Minuter i Rampljuset innehåller följande:

Förbudsskyltarna Reglerar Surhetsvärdet.

Förr var Livet Betydligt Enklare att Leva, eftersom Förbudsskyltarna var Färre och därmed Betydligt Mer var Tillåtet.

Lagens Ord Lyder:

”Allt som Inte är Förbjudet, är tills vidare Tillåtet.”

Om det Tillåtna Omfattar Något som borde vara Förbjudet, bör Lagens Innebörd ändras.

Lagens Innersta Väsen är att Alltid Försätta Någon i Antingen Felsäkert Läge, eller Ofrivillig Inlärd Hjälplöshet, typ Stoisk Apati.

Den Extrema Friheten Existerar Endast i Zero Kelvin, där Atomuret Stannat och Tiden Upphört. Hjärtats Sinusslag överför Impulsens energi genom Venuspassagens Sensuella Slussar.

Som om Varje Dag har sina Provisoriska Lösningar på Tapeten.

Flykten från Verkligheten öppnar Gränserna för Utrikes Korrespondenter.

Portföljbäraren

har sin Älskade med sig som i en Liten Ask.

Impulsens Nuvarande Läge genom Fria Associationsbanor är att Tillägna sig så Många Informationsbitar som Fullständiggör Utkastet till Ursprungligt Original.

Hypnotisören framkallar en sådan kortslutning mellan Nuet och Berättelsen så att till och med en Kamel kan ta sig igenom Ett Nålsöga, förutsatt att Kreaturet inte blir trampad på tån.

Annons