Hur förhåller Du Dig till valet mellan, antingen att låta det som händer i Las Vegas, stanna i Las Vegas, eller av hänsyn till gällande konvenans, upprätthålla en psykosocial distans.

Som alltid är frågan fri och Tyst Kunskap inte att förakta såsom ursprunglig källa.

En bild kan säga mer än tusen ord, speciellt om den är framställd av en tidig Malevich.

Ett enda semiotiskt tecken är tillräcklig för ömsesidig upplevelse av tyst samförstånd.

När Tystnaden talar finns sällan någon orsak till att avbryta.

Inom en rådande tystnadskultur gäller fler underförstådda, outtalade regelverk än dem som Aksel Sandemose, med egen förekommen anledning, sammanställt i En Flykting korsar Sitt Spår.

Ludwig Wittgenstein var också en ivrig förespråkare av att det som inte kan sägas i ord, hellre fungerar som örhängen eller sommarplågor, än i dunkelt uttänkt klartext.

Inom Språkspelets givna ramar är Tystnaden minst lika avgörande som ett laddat gevär som hänger över soffan.

Med förebilder som Timon Krause och Derren Brown kan vem som helst av Gemene Man, eller andra av Obehöriga Utomstående, inse värdet av att hellre förlita sig på subliminala effekter, än demagogiska upprepningar av ett obegripligt mantra.

I Diskmaskinsrealismens allt krassare vardagsverklighet, tillåts Detektiven Allmänhetens Vän av Ordning, också med välvilligt inställda ordalag omnämnd som ”Moralens Väktare i den Tysta Majoritetens Namn” är det viktiga inte det som sägs, utan det som inte sägs. Åtminstone inte här. Som alltid lyder rekommendationen:

Sköt du ditt, så sköter jag mitt.

När jag har gjort mitt, så är det dags att du gör ditt.

Det som är sagt är skrivet i eldskrift.

Det osagda förblir osagt.

Om ifall två levande individer av arten Sapiens utåt sett tycks vara obekväma i varandras omedelbara närhet, men i själva verket, helt av egen fri vilja och utan påtryckningar, ingått i en ömsesidig, tillfällig förbindelse där det nyss ingångna avtalet utgörs av en tyst överenskommelse angående underförstått ömsesidigt samtycke, finns då något skäl för Uteslutna Tredje att antingen lägga sig i, eller lägga sig platt?

Annons