Ordkonsthantverket kan, men måste inte vara, en estetisk upplevelse.

Det finns sådana utövare som hellre än gärna förser textmassan med uttryck som i andra sammanhang, av utomstående obehörig, kan uppfattas som generande, förargelseväckande och, i värsta fall, direkt frånstötande.

Gällande utövare kan ursäkta ordalydelsen och förklara den nyss uppstådda tillfälligheten som en okontrollerbar, ofrivillig, impulshandling.

Ändå bör Läsaren/Tydaren samt den Associativa Steganografiska Ordkonsthantverkare in Spe, tyst för sig själv, föreställa sig effekten som tveklöst kommer manipulera utomstående obehöriga (som också kan omfatta Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten) in i apatiskt tillstånd av undfallenhet eller handfallenhet, inlärd hjälplöshet samt kroniskt permanent ofrivillig isolering.

I enkla ordalag betyder det att Läsaren/Tydaren snart kan upptäcka falska vänner inom sitt öppna nätverk.

(Först gäller det att, för att inte dra obehöriga utomståendes vaksamma blickar till sig, söka upp de magnetiska fälten där fria associationer rusar fram på banorna i en hastighet av 450 km/h och inaktivera sådana T-celler som hellre handlar först och tänker efteråt.

Som alltid gäller regeln:

”Affektiva Immateriella Skyddsobjekt kan döljas Bakom i Stort Sett, det som Antingen finns inom Räckhåll på en Armslängds Avstånd, ett, i Överensstämmelse med Normalkurvan, Stenkast närmast Brännpunkten.

Personsökande Stalkers, Glosögda Snipers och Nudelsoppeätande Paparazzis, som helt saknar känsla för Egen och Andras Medfödda Integritet, Siktar mot Stjärnorna, kommer till Skott, skjuter över Målet och Landar slutligen i Ofrivilligt Osäkert läge.)

”Falska vänner” är något som Gemene Man helst ser sig som Otillgänglig inför, men:

”Äkta Vänner får Gå, men de Falska Bestå.”

Det är som med Fel.

Det är genom att begå sådana som Världen och Mänskligheten Utvecklas.

Falskspelare är betydligt mer socialt kompetenta, än Vanligt, Hederligt Folk.

Även om många Självlärda Personkännare menar att Falskhet och Oärlighet ingår i Arvsmassans DNA, finns i beskydd under Historiens Vingslag ett Otal bevis på motsatsen.

I falska vänners glada samkväm gäller att hellre uppmärksamma vilket stämningsläge som råder, än vilka ord som i rådande läge väger tyngst och därmed försedda med betydelsebärande element.

Alla deltagare i språkspel och ordlekar vet att utan falska vänner skulle textmassan bli avsevärt mindre betydelsebärande eller till och med i diskmaskinsrealistiska skarpa lägen, helt uddlösa.

Att var och en dessutom kan uppleva vitsen som rolig, rogivande och till och med högst stimulerande, är för både den Ena och den Andra på antingen hemmaplan eller bortaplan med hänvisning till den aktuella situationen i Ingenmansland, lika självklar som att en hillebard är försedd med både spjutspets och stridsyxa.

”Bättre fly, än Illa Fäkta!”

I varje fysisk strid är härförarna pinsamt medvetna om hur angrepp och motangrepp har en negativ inverkan på den egna sidans stridsvilja.

Den passiva formen av dö för sitt land kan av fjärrkontrollerande ledningscentralens administrativa, ansvarsbefriande, strateger upplevas som undersåtens frivilliga självuppoffring inför Ödets makter.

Därom råder olika åsikter, då Mannen på Gatan, nu i skarpt läge som Soldaten i Skyttegraven, i själ och hjärta, söker planera ett sådant avvikande beteende att, då den livs levande Mannen på Gatan återvänt till gamla kvarter, kan fortsätta livet med hedern, om än lite solkig, i behåll.

Bara en Blåögd Lucille kan hysa andra känslor närmast hjärtats aorta.