Projektiva Inställsamma Attityder.


Förslag till attityder som kommer att försätta Läsaren/Tydaren i ett tillstånd av hälsosam distans:
Fokusering, dels på väsentligheter, dels på sådant som vid en första anblick kan uppfattas såsom oväsentligt.
Med det långsiktiga syftet att ägna minst lika mycket tid till upptäckandet av oanade möjligheter, som till möjliga risker.


Oförutsägbarhet, i betydelsen att ge det staganografiskt krypterade meddelandet, när textmassan bör verka förbryllande på utomstående obehöriga, ett tillräckligt långt försprång.
Den enskilda stämningen redovisas bäst på en hypotetiskt förklarad scen, inklusive allt abstrakt som iscensättaren kräver för att förlösa förverkligandet ut ur den konkretiserade föreställningsvärldens förstelnade tillstånd.


Även om stämningen är sämre än vanligt, kan den ändå tillhandahålla mer än tusen abstrakta bilder, som var och en för sig uttrycker mer än tusen konkreta ord.
När tillfället så kräver, kan Läsaren/Tydaren själv räkna in sig som tillhörande kategorin: ”Behörig utomstående”.


Mitt bland dessa finns sådana individer som hellre låter sig styras av driftlivets otämjbara krafter, eller med subversiva intentioner söker utvinna särintressets exkluderande existensberättigande.