Odalbonden och hans marknadsandelar.
Med is i magen och pannan i djupa veck har Odalbonden Puntila, efter många tappra försök och bittra erfarenheter, lyckats med färdigheten att programmera äggledare via ett flödesschema och låta äggen tävla om lebensraumet i en sammanflätad pilkorg.
Odalbonden Puntila, som satt läshuvudet Matz i skolan och ett flertal gånger motat den motvillige, lidande av ODD, Olle i grinden, har efter ett otal tröstlösa uppgivningar dragit den elementära slutsatsen att ägg, även om de redan är introvert inneslutna i ett hårt skal, kan mjukas upp i badvatten med ättikssprit. Med en pipett av Guds nåde, utsätter Odalbonden de numera oskalbara för olika slags genetiska prövningar.
Här går specialisters och experters forskare vitt isär.


I en orolig tid i en främmande värld befolkad av främmande element och ofrivilligt alienerade, där negativt laddade stackmoln långsamt men säkert ständigt erövrar orörd, dunkelt betingad, mark kan de första symtomen på Profylaktisk Traumatiskt Placebo Syndrom visa framfötterna även på de mest olämpliga andra ställen.
Även en aldrig så teoretiskt lagd agronom påtvingar sig själv sanningen om hur mera frimodiga, frisinnade, fritt utövande frigående ägg också måste ha ett tillräckligt rörelseutrymme, typ lebensraum, i nära anslutning till förpackningsenheten. och fördelar de genmodifierade äggen på separata utrymmen i samma pilkoger.
Odalbonden Puntila, även om han är på sitt mest oävna humör, förlägger aldrig slagsidan utmed långsidan på bredsidan.

Vidskeplig av naturen, men utan slagrutemannen Lemminkäinen inom synhåll, väljer Odalbonden Puntila mellan I-Ching, tarotkortleken, kaffesumpen eller forna årets utgåva i faksimil av Tysk Bondepraktika.

Med omsorg om Odalböndernas antiintellektuella inställning till populärlitteratur i vanligt halvfranskt band, har Ansvarig Förläggare av Sedelärande Berättelser, på grund av tidspress före pressläggningen, utformat volymen helt i överensstämmelse med Gutenbergs Bibel, i fraktalskrift.


Bondepraktikan vet alltid bäst och ger svar på tal:
Hur Odalbonden Puntila vägrar uppleva Samtiden som ett holistiskt uppdraget solipsistiskt urverk.

Såsom Bokstavstroende Legaliserad Neoluddist, föredrog Odalbonden Puntila, i Gustaf Wasas Fädrens spår att hellre än att spåra ut på något avvikande sidospår, slänga upp laggarna på ryggen, placera benen lättillgängliga, eller med benen dragna efter sig som två maskformiga bihang, söka en lämplig genväg från fäboden och under utedassets baksida.

I stundens hetta kunde han inte undvika att inandas den hälsobringande odören från gödselstacken då fermenteringsprocessen pågick som bäst.
Odalbonden Puntila, som just inträtt till begynnelsen av livets mitt, ägde inte den inre förmågan till att inse sig, främst av religiösa lutheranska skäl, ha gjort sitt.

Då den nya upplagan av Katekesen ännu inte fanns tillgänglig i landets alla pressbyråer, gällde för Odalbonden Pintula att anpassa livet på landet till upprepade uppmaningar från uppslagna sidor i Tysk Bondepraktika. Den uppgivna texten är inte följd av en fotnot med hänvisning till ursprunglig källa:

”Plagiatet är den bästa formen av smicker. Vem är det som har sagt det? Det var en bra en…”
Med det förhållningssättet som attityd, kunde Odalbonden Puntila med en halvtom Höganäskruka hängandes i en livlina runt halsen, förlita sig på förhållandet som omständighet, mellan Prototypens demoversion och det som inte ens Den Destruktiva Visualiserande Skaparen själv sått i sitt hermafroditiska, jungfruliga sköte.
Bortom På Landsvägen till Marknadsplatsen i Damaskus Red Light District Quarter, grunnar Odalbonden Pintula som vanligt på paradoxen:
”Finns Ingenting Alls, så varför Existerar Gemene Man?”
Fördelen med ett sådant kvasiproblem är att, hur Odalbonden än vänder och vrider på ordföljdens riktning, kan den omvända gälla likaväl som den tilltänkta. Den kan, liksom pendeln, svänga åt ena extrema maximipunkten och sen tillbaka till den andra extrema maximipunkten. Den kan till och med, över mellangården, utföra en veritabel Venuspassage.


Fortsättning följer på nästa sida.

Annons