Samuel Beckett skrev en gång: ”Varför vill människor ha yttrandefrihet? De har ju tankefrihet.”

Frihetens paradox är varje Utopists mardröm.

Frihetens första villkor, är att sätta ut gränserna.

”Endast Fantasin sätter gränser”.

Människans Frihet är direkt beroende på hennes Dröm om Eskapistisk Flykt bort från Något.

Friheten till, är sällan lika intressant som Frihet från.

Nazityskland, det forna Sovjetunionen samt det forna DDR, borde ha lärt nu levande människor en hel del av ”Bäst att Tänka Efter Före”, eller ”Gör om. Gör rätt!”

Tyvärr är ju Världen ingen spelplan, typ Fia.

I Rummet kan vem som helst åka fram och tillbaka, Men i Tiden, blir också en resa tillbaka i Rummet, en Resa framåt i Tiden.

Friheten kan nyttjas inom vissa gränser.

En sådan gräns är att, så länge som ”Tillbaka till Framtiden” inte gäller, Tiden i vår tid, följer samma riktning som Tidpilen.

Människor som än idag äger en föreställning om ”Att dra klockan tillbaka”, eller att färdas ”Moturs”, lever i praktiken kvar i den analoga, cirkulära tiden.

I den cirkulära tiden följde allting Solens gång.

Året gick runt.

Dygnet gick runt.

Människan, som en självuppdragande robot, följde löpande bandet från Vaggan till Graven.

Tiden har sin gång.

Historiens Vingslag.

I Fäders Spår till Framtida Segrar.

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

Desinformation.

Alternativa fakta.

Anakronism.

Synkronicitet.

Kontrafaktisk information.

Eskapism. Verklighetsflykt.

Alienation. Förfrämligande. Avståndstagande. Utanförskap.

Utopia. Landet Ingenstans.

Isolering. Isolering från.

Isolering till Frihet.

Flykten från Friheten.

Flykten från Ansvar.

Orden trubbas långsamt men säkert av. Hur de används, omvandlar deras inre kärna, innebörden, till något annat.

Subkultur är vår väg till Trendkänslighet.

Jag säger bara det, så har jag ingenting sagt.

Gör jag ingenting, så har jag i alla fall inte begått några fel.

Utanförskapet tillåter Handlingsfrihet utan Ansvar.

Själva Utanförskapet i sig är ett tillräckligt argument, för att ta sig Friheten att Handla Ansvarslöst.

Friheten kan aldrig definieras som: ”Handling utan konsekvenser”.

Friheten är inte gratis.

Det är det som är Frihetens Paradox.

Endast Slaven är fullständigt fri, eftersom Slaven är Omyndigförklarad och därmed också Ansvarsbefriad.

Flykten från Friheten är detsamma som Flykten från Ansvaret.

Ändå är det intressant hur så många myndigförklarade människor vill underkasta sig tvånget till villkorlig frihet.

Det finns de som menar att Friheten är en Naturlig Drift.

I ett alltmer urbant samhällsbygge, blir den ena medborgaren den andras fångvaktare.

Driften att Fly blir allt starkare, än Önskan om ökad Frihet.

I Tider av Ofrivillig Ensamhet och Ofrivillig Isolering, ökar, inte behovet av Frihet, men Längtan efter att Fly.

Sveriges Flyktingpolitik går ut på att ingen ska kunna fly, varken psykiskt eller mentalt.

Vem som helst kan ta en båttur över till där de danska strandnyponen växer, men inte till en plats där inte informationsinhämtandet är möjligt för psykiskt frånvarande Gemene Man.

Fysiskt fly, till annan okänd ort, dit den Ofrivilliga Isoleringen ännu inte har nått.

Psykiskt fly, genom föreställningar om en Bättre, Friare, i betydelsen till Ansvarslös, Hänsynslös, Impulsstyrd, Handlingsfrihet.

Mentalt fly, genom olika Former av Psykisk Ohälsa, Ofrivillig Apati, Defaitistiska personlighetsdrag, Beroende av Eskapistiska Flyktmedel bestående av Spel, Icke definierbara Partydroger, Sex utan Ömsesidigt Samtycke, Kärlek vars Naturliga Begär numera kan Inhandlas på The Dark Net, eller via Nättroll uppför Karriärstegen.

Endast fantasin sätter gränser.