Det säger sig själv att om man inte känner till sin historia, så är man dömd till att ersätta den med en annan, förhoppningsvis i en förbättrad, men förenklad populärversion.

Rättare sagt: ”Den som inte kan sin historia utantill som ett rinnande vatten klockan två på natten, får tills vidare upprepa den in i minsta partikelvåg”.

Den som kan sin Historia in i minsta detalj, kan, som Gemene Man behagar, antingen välja att upprepa den, vinkla den på ett annat sätt, eller mera kreativt fundera över hur att använda normalt designat gem, utöver den gemena funktionen som klassiskt formgiven pappersklämma.

Att igen och igen och igen, uppfinna Hjulet, är betydligt enklare än söka patent på Gemet som immateriellt affektivt mönsterskydd.

Många måste ta sig för pannan, innan de, som ett mantra, upprepar Historiens Förlopp från Tidernas Begynnelse till Det Bittra Slutet då många Uteslutna Tredje, upptäcker sig vara en av de Utomstående Obehöriga.

Historien har likt tesserakten, sina, i fyra dimensioner konkretistiska sidor.

I Historien ingår Genesis, Introduktionen, Prologen, Morfemet, Epilogen, Efterorden, Registret och hela Historien i Det Bästas urval från Illustrerade Klassiker.

Det kan verka vara en truism att påstå att Historien sammanträffat med Tidernas Begynnelse.

Likaså att Historien alltid slutar med att någon Deus ex Machina får sista ordet.

Historiens Uppgång och Fall, sammanfaller med Rumtidens hastighet genom ett lättillgängligt svart hål inne i det andra stället, där tänkas kan att i motsvarande parallella universum också finns en dörr pyntat med ett rött hjärta, där var och en som kan läsa, får uppleva den abstrakta värme som döljer sig bakom orden: ”Finns Hjärterum? Finns Stjärterum?”

Förr började Tidernas begynnelse, då den gick runt och runt men aldrig kom fram till skott.

Domedagsprofetior och andra dystopiska såpoperor, låter sig gärna prokrastineras til den vecka där två torsdagar följer som ler och långhalm.

Vitsen med hela Historien är alltså att, om möjligt ,så gott som Crethi och Plethi kan följa diskbänksrealismens vardagsbestyr, fullfölja den till punkt och pricka, från Vår Tidräknings Början, till Vår Tidräknings Slut.

Annons