Problemet med syllogistiskt följdriktiga formuleringar av möjliga slutsatser, är att följdriktigheten alltför ofta, i synnerhet om en förväntansfull uppdragsgivare med oregerlig attityd oroligt stampar med de fysiska kalla fötterna eller knackar med pekaren i det digitala skrivbordet, i den pragmatiska utövarens undermedvetna anpassar slutresultatet till att överensstämma med den underförstådda föreställning som beställaren bevarat i obearbetad form, som självförföriskt önsketänkande.

Alla av mer eller mindre betygsatta Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Detektiven Allmänheten, är införstådda med den sociala överenskommelse i vilket en logisk prognos är lika förutsägbart banal som att ett standardiserat flödesschema följer Gravitationsfältets kraftnät uppifrån bergets topp och ner mot dalens sänkor.

Denna välbegagnade och därmed utmattade värdering av tillförlitliga ursprungliga källor är numera i avtagande då den digitala tekniken ökar möjligheterna för tillverkande av digitala randomiserade kodmaskiner, typ den i vår tid legendariskt sägenomspunna Enigma 2.

Det kan väl inte dröja så länge till, förrän också en Tänkande August associerar lika fritt som en slalomåkare ute på offpisten strax innan after-skin.

Fram till dess bör ändå Associativ Steganografiskt Ordkonsthantverk fungera som ersättningsmedel i samband med hemlighållande av sekretessbelagda informationsbitar med bäst-föredatum inskrivna strax intill sändlistan där dokumenthanteraren av akten också kan upptäcka gällande diarienummer samt anvisningar för vikarierande arkivarie.

Även om den Associativa Steganografiska Ordkonsten har en hel del gemensamt med den traditionella, mer tredimensionella, förverkligande av steganografiska utförliga beskrivningar, inklusive osjälvständiga efterbildningar av klassiska ritningar, i vilket en fysisk förslutning ingår som visuellt skydd mot obehöriga utomståendes nyfiket granskande blickar, kan en agerande behörig införstådd med ärendets, inför den kommande framtiden, allvarliga betydelse, överföra samt överlåta det osynliggjorda redskapet till rätt händer.

När det gäller mer immateriella, andliga, kanske affektiva, värden indelade i lätthanterliga expressiva informationsbitar, så kan mycket väl Associativ Steganografisk Ordkonst (framöver, av bekvämlighetsskäl, endast förkortat till ”Ordkonst”) fungera som framställningsmetod som, sett ur utomståendes obehörigas, typ ”Bokstavstroende Legaliserade”, hypotetiska perspektiv, obegripliga nonsens textmassor.

Därav följer hur textmassan krokar i kontexten, som i rätta händer, kan översättas till klartext via fria associationer.

Försatt ute informationssamhällets högteknologiska negativa stressbetingelser, i diskbänksrealismens köksknivsskarpa läge, kan en agerande i obestämd form överföra de vattentäta informationsbitarna till anonym person med rätta händer inom samma öppna nätverksförbindelser.

På så vis kan informationsbitarna varken spåras elektroniskt digitalt, eller cybernetiskt virtuellt.

Före Ordkonstens innovativa uppkomst, kunde tillämpande ageranden utföra ett snarlikt uppdrag med hjälp av till exempel Grahame Greenes föredömliga ”Vår Man i Havanna”, eller Jaroslav Hâseks ”Den Tappre Soldaten Svejk ute i Världskriget”.

I och med ett ständigt fallande intresse för tryckta källor, kan den anonyma mottagaren av meddelandet i textmassans utförande, allra först, lätt och behändigt, associera textmassan till en mer, för utomstående obehöriga, dunkelt tänkt kontext.

Det avgörande språnget från rent nonsens till konkreta, men ändå fortfarande immateriella, informationsbitar består i att genom fria associationer, konvertera och därpå transsubstantiera kontexten till klartext, typ:

”New Kid in Helena is waiting for french connection. Go to O’Malley’s, Thursday noon, Greenwich time, and ask for yesterday’s ”Sun”. The waitress Susan will respond with: ”Yesterday is gone for ever, but tomorrow is another day. Then she will give you the rigth information and instrutions about the Jackal and the Needle.” give you the right instructions about the Jackal and the Needle.”

Tydligare än så kan inte klartexten formuleras.

Annons