För att inleda med något för Läsaren/Tydaren att sätta tänderna i kommer här ett stycke ordmassa som både innehåller avvikelser från ämnet, förbryllande homonymer och andra falska vänner:

”I fysiska krislägen eller mer utdragna konflikter då tankesmedjornas blåsbälgar (precis utanför den normala avståndet från Stalinorgels avlossningsramp till nedslagsplatsen, beroende på den vindens riktning och hastighet i sekundmeter som projektilen Lapplandspilen i full fart mot Narvik (där Norska Motståndsrörelsen under Andra världskrigets brådraska dagar höll ut i väder och vind) utsätts för, likt cylindrar på Farlieångloken Nidhögg, så länge ångan hålls i för ändamålet brukbart skick över den halvfulla ångpannans innanmäte, järnvägssträckan (HMMJ) Hallsberg-Motala-Mjölby, (Ortsnamnet ”Hallsberg” (1391 Halsbergha’) kommer troligtvis från den intilliggande gården närmast kyrkans placering på Berg(a).

Här för leden kan mansnamnet Hallr syfta på, vilket en utsatt i oförutsett viloläge kan inleda i meningen ‘Halls gård i Berg’. Även om det andra ledet utgörs av substantivet i obestämd form, ”Berg” har det som avses ingenting att göra med någon hals på berget Skåle (Den som vågar sig uppför stigen till Skåleklint passerar en färdigutmärkt sträcka mellan gruvhål, rasbranter och varphögar (skrotsten från brytningen).

Bergets sedan tidernas begynnelse säregna namn ”Skåle” har med högsta tänkbara särskiljningsförmåga varken något att göra med allmogens expressiva uttryck ”mellan skål och vägg”, ”dansk skalle” (som till äventyrs kan ha uppstått då de värnlösa snapphanarna, i brist på orvar försedda med slipade liar, brukade det som närmast stod till buds), eller det mer åt huvudets vägnar, Golgata.

Skåle gård nämns i skrifterna (utan noggrannare källhänvisningar angående utgåva, tryckort eller sidangivelse) redan år 1556 under namnet ”Skårda”, viket syftar på den skarpa branten.) skulle slingra sig på rälsen gäller att vid uppehåll i Hallsberg, påfyllning från något vattentorn utmed sträckan, eller ett för alla passagerare förklarade myndiga, inneställe med ohyfsade prissättningar eller hälsobrunn som också kan fylla funktionen mötesplats för tillfälliga förbindelser utanför äktenskapet, före någon legitimerad banvakt vilken också extraknäcker som säkerhetsagent utan några som helst försäkringar där tredje man ingår, i ett ej uppseendeväckande oansenligt förvaringsutrymme, typ dubbelbottnad trunk eller sjömanskista, inför Detektiven Allmänhetens granskande blickar gömma eller dölja materiella objekt eller immateriell information för Gemene Man, typ Allmogen, i mycket kan påminna om spritsmugglingens glada dagar ute i Stockholms arkipelag, eller smuggla ut av naturen framslipade artefakter från Gotlands kalkstenbeströdda stränder, typ Vavle som den agerande Handelsresanden Loman har för avsikt att undanröja för nytillkomna tittare.