Det kan låta enkelt, men tro på ditt eget immunförsvar!

Nu när rapporterna om Corona/covid-19, mutationer och möjliga vaccin haglar tätare än spön över medborgare och skattebetalare, behövs något stadigt och stabilt att ha under den fotsida sarin.

Det minsta som var och en kan göra, förutom att tvätta händerna, hålla två meters avstånd och isolera sig i en Campbell’s Tomatsoppeburka, är att lägga ner all tillgänglig tid och kraft på utforskandet av det kroppsegna immunförsvaret.

Det tar inte särskilt lång tid att finna information, men vem ska informera Allmänheten om vad som är det bästa som akut och förebyggande naturliga och syntetiska verksamma substanser?

En fråga för arbetssökande forskare inom området Mikrobiologisk Genetik och Överaktiv, i samband med långvarig negativ stress, Inre Immunologisk Försvarsstrategi, att söka svara på:

”Om och endast om ifall en högst ordinär, utifrånstyrd, normalbegåvad typ Människa utrustad med medfödd social kompetens och därmed bör ingå som en naturlig del av en Sanningsministeriets Välintegrerade Alternativa Faktaresistenta Flockimmunitet, bär ett fullt dugligt, semipermeabelt, envägs munskydd erhåller 40% skydd mot smitta, hur mycket skydd ger då två likadana munskydd på två helt främmande element som av en ren tillfällighet möter varandra någonstans ute i storstadslivet i Stockholms city?

Möjligt svar är att båda erhåller minst 40% var, men borde inte skydden på något sätt förstärka varandras ömsesidigt förtrogna, i svart på vitt klart formulerade i skrift, samtycke av medberoende skyddande egenskaper?

Eller, enklare och betydligt kortare sammanfattat:

Borde inte två individers munskydd tillsammans utlova ett högst trovärdigt skydd på högst 80%?

Om tre helt främmande personer som av en ren tillfällighet möter varandra någonstans ute i Stockholms Citys storstadsliv alla bär munskydd som också övertäcker näsan, med samma höga krav på försäkran om minskad smittspridning där den enas 40% skydd, tillsammans med den andras 40% skydd också borde ge den tredje, som naturligtvis också bär munskydd av motsvarande kvalitet, 40%, borde inte mer eller mindre faktaresistenta utsagor om alternativa fakta eller kontrafaktiska teorier om smittspridningen, garantera ett minst 60%-igt skydd? ”

Frågan kan tyckas essentiell, men är snarare mer av retorisk art.

Nu bör inte detta uppfattas som någon kvasivetenskapligt, i parafrasen av en motvillig tesserakt, designad desinformation.

Den skuldbörda som många av Allmänheten, inkluderat Gemene Man, Crethi och Plethi, Detektiven Allmänheten samt mer anonyma; skyddade av de alltid så omfattande Tysta Majoriteten; skattebetalande medborgare, nu vill förlägga på beslutsfattarnas sluttande axlar eller utsatta undflyende hakor, bör hellre förlita sig på naturliga auktoriteters urvalsprincip, istället för att entusiastiskt hänvisa varandra till svarthattade troll ute på mörka nätet, som endast utlovar mot en avsevärd hög ekonomisk ersättning, kosttillskott tillverkade på naturliga råvaror just införskaffade från, antingen Sibiriens orörda tundra, eller sådana delar av Amazonas regnskogar som ännu så länge står kvar på rot.

Vad säger Lekmannen om följande, mer oseriösa i sammanhanget, rekommendationer?

Livsuppehållande dagliga intag av normalflorans spridningseffekter, kan utan större svårigheter eller återkommande, som ett mantra, överdrivna ansträngningar, genom av producentens reklammakare, garanterade kosttillskott.

Till att börja dagen med konventionella och traditionsbundna kemiska substanser vars innehåll är godkända av Myndigheten för Kroppseget Immunförsvar.

Där kan ingå sådana ingredienser som tillräcklig mängd Vitamin C, några skedar, i ordinär livsmedelsbutik inhandlad Bikarbonat, Acetylsalicylsyra i oöppnad förpackning från välkänt etablerat registrerat företag, Zink i tablettform, Magnesium i tablettform, SMS angående MSM för obekväm värk i lederna i tablett- eller pulverform, Algtabletter från välkänt företag som sedan urminnes tider levererat primitiva urformer från närliggande Ishavet.

En god rekreation med återkommande rutinhandlingar som regelbundna besök på andra stället, språngmasch på stället med effekt av ihållande transpirationsutsöndringar, efter att med största möjliga ansträngningar sökt infånga vind eller den innevarande dagen med start från kl.00.00 till kl.24.00 (vars intervall emellan det förflutna och gällande nuläge kan tyckas vara obefintligt, men som en möjlig hypotes, ändå kan utgöra ett villkor för hur att åtskilja det förflutna från det nu gällande innevarande dagsläget i nuläget, i tid utrusta sig, med en småbarnsförälders tålamod, till att tillvarata det kommande dygnet långt före dess förmåga till Hodinska eskapistiska drömmar från en outhärdlig diskbänksrealistisk vardagsverklighets åtdragna bältesläggningar och liknande tvångsvångremsåtstramningar.

Därför kan Massmediala representanter för Tredje Statsmakten inte längre uthärda den spekulativa tanken om nytillverkad utifrån kommande immunförsvarsberedskap på ett näst intill mytologiskt sätt sammanstrålar med den exklusiva grundforskning som den, på den tiden det begav sig, föredömliga Elizabeth Holmes.

Äras Den som Äras Bör.

Skam Den som Tänker Illa Därom.

Ingen vän av ordning kan bortse från hur sakernas tillstånd förändrades då den högt ärade Elizabeth Holmes, efter intäkter på över nio miljarder för i stort sett ingenting, ändå väckte grundlösa förhoppningar att, redan före Corona/covid-19:s plötsligt uppstådda entré i en glamorös värld, som omtalade sig som den bästa av alla tänkvärda, kunna mota Olle (en potentiell motsvarighet till Corona/covid-19) redan utanför brandväggen och därmed, efter införskaffat tillräckligt utrymme av livsrum, utan avgörande problem inordnade sin Matz i en friskola på distans, med eskapistiska drömmar samt i en alienerad isolation från normalbegåvade, som ingår i ett preliminärt utformande av inlärningssystemets rullande schema, att allt åter skulle bli som då Per Albin Hansson var Konungariket Sveriges Statsminister.

Detta speciellt med hänsyn till dåtidens förutsägelser om huruvida Flappern också, bortsett från Jazzålderns paradigmskifte från svävande melodier till framtida dunka-dunka, var en avantgardist för den välsvarvade, mer paranta än blygsamma Kvinnorörelsens utlovande, då fenomenet Femininum fortfarande ansågs vara ett särintresse inför öppen ridå där testosteronstinna djur, i synnerhet svin, åsnor och bockar, bevakade betydligt mer än bara sina naturliga intressen.

Detektiven Allmänheten anmäler redan nu ett hängivet intresse för hur Elizabeth Holmes föredömliga affärsidéer kommer inverka på framtida framställningar av evidensbaserade extrovert intramuskulära injektioner speciellt med avseende på Corona/covid-19:s snart obefintliga existensberättigande.

Annons