När representanten för Kung Domalde förklarat den ansvarsbefriade syndabocken Kung Byxlös som oskadliggjort och därmed förpassad ute ur sällskapsleken, återstår för den självutnämnde skriftställande lekmannen ingen annan att åberopa, än Lasse-Maja.

kan den skriftställande lekmannen som självutnämnd förhörsledare, med hänvisning till Detta endast när normalkurvan så tillåter.

Extremerna i raksträckans, mellan punkt A och punkt B, ändarna kan aldrig inse den betydelse som den Uteslutna Tredje har att befatta sig med, i den optimala ställningen i normalkurvans maximipunkt.

Subjektet, det vill säga studieobjektet, har i god tid i förväg försetts med munkavle och ögonbindel och därmed objektifierats så mycket som de närvarande utövarnas samveten tillsammans tillåter, hänger tillsammans med motståndarlaget på hemmaplanens andra halva om mittfältet. Det är inte utan att Gemene Man, med dyr men fortfarande överkomlig priskategori på första parkett, kan relatera till teorin om objektets regression i Jagets tjänst.

Med Försiktighetsprincipen färsk i närtidsminnet, föredrar ändå Gemene Man att förhålla sig passiv till hur objektet hanteras inom innevarande tidsperiod.

Händelseförloppet som snart ska utspelas inför de förbipasserande kontorsanställda med sökarljuset inställt på första bästa lunchrestaurang, förvånade ögon, följer knappast med det som sker alldeles under deras skodonsutrustade fötter.

Undergroundscenens officiella representanter förnekar all kännedom om sådana potentiellt subversiva subkulturer där stamcellernas urkunder, med nödvändiga kunskaper i Pragmatisk Tillämpad Ekocentrisk Cybernetik, i Decentraliseringskontorets arkiv registrerat med falskskylten ”Wienervalsens Kavaljerer”, på kort sikt byggt upp av, å ena sidan formella halvledande, å andra sidan informella agent provacateurer, som för att, innan de drar ett streck över räkningen, utför samma manöver inför domarnas förutsättningslösa uppmärksamhet, och strax därpå, utan möjlighet till att överklaga missförståndet, erhåller ett gult kort för att ha dragit av sig den egna tröjan.

Detta samtidigt som medvetna närvarande framfallare utnyttjar sina gröna kort som V.I.P.-nycklar till förslutna nätverk mellan symbiotiska mitosceller och neuronernas associationsbanor.

Cellens ledare, med titeln ”Cytokinesen” står utom allt rimligt tvivel utanför upplevda situationers inbördes sammanhang.

Vid förhandlingsbordet råder en allt annat än civiliserad form av gällande ordning.

Sådana handlingar som den egna arbetsgruppen lägger på bordet vid utdragna utredningar och förhandlingar, har parten på hemmaplan i ett tidigt skede tillhandahållit från frilansande entreprenörer.

Det är sådana Ordkonstverk som den Associativa Steganografen, efter att sista ordet är omformulerat till något mindre uppseendeväckande, med varm hand kan överräcka till den egna förhandlaren.

Med en preliminär utgångspunkt i Ordkonsten bör den Associativa Steganografen uppmärksamma sådana ord som, vid en första anblick från antagonistens granskande ögon, med synonymer, polysema homonymer eller i sammanhanget, i god tid före förhandlingens avbrott eller, efter styrkeprov i dystoniska muskelsammandragningar, under prokrustinerade nattmanglingar där personliga sammanbrott är regio, falska vänner visar upp sitt rätta ansikte.

Protokollföraren, som genomgått högre utbildning i Lindgrens (efter arbetet hos Söderman) vattentäta kråkfötter, har gått i samma fotspår och, efter bland annat egna studier av Tolkiens runor, uppfunnit en högst autodidakt version utifrån samma platå.

För frånvarande utomstående obehöriga kan detta tyckas bryta mot Lagen om Allmänhetens Tillgänglighet till Offentlig Handling, men den provisoriska Interimsstyrelsen som tillsatts med facit i hand, åberopar, efter underbordsamtal och diskreta överläggningar med lobbyister i otillgängliga korridorer, den försvenskade formen av per capsulam.

Protokollföraren, som i det här sammanhanget är att jämföra med en fartblind förare av vältrimmad budbil, eller en ostämd pianist utan måltavla, nedtecknar protokollet som ett föredömligt synopsis till inofficiell promemoria och då denna kommit till Allmänhetens kännedom genom den Tredje statsmaktens vinklade inställning till förhastade slutsatser, kan det fullständiga protokollet, efter granskning av justerare, ingå i förlagan till fullständigt protokoll.

Efter att förhandlingarna är avverkade och de ödesmättade prognoserna utgått som förväntat och därmed kan antas vara satt i felsäkert läge, kan båda lägren i sällskap med hyperaktiva skjutjärnsjournalister på lugnande medel, under sansade former uppsöka ett Speakeasy med Happy Hour, After Work, mellan skål och vägg, förmedla insiderinformation om hur, nästa år, Gemene Man, efter en brutal uppväckning, finner sig stå med de symboliska fingrarna i syltburken, bildligt talat, rumpan bar och, bokstavligen, skägget i brevlådan.

Traditionsenligt förläggs skuldbördan på sådana, från bemanningsföretag utan registreringsbevis, leasade målvakter som för just sluppit ur från buren.

problemformuleringsprivilegiet säkert förvarat i axelhölstret under vänster armhåla, angående alternativa kontrafaktiska lösningar på Mandelbrots Kustlinjeparadox.