”Ordlekande Alfa Peter deltar i nöd och lust i Wittgensteins språkspel som just nu pågår i Gröna Lund.

Med höger hand i handfast grepp om en för ändamålet nödvändigt och tillräckligt lång svensk kompass, kan den legitimerade lekaren ta sig igenom Lustiga huset för att på andra sidan finna att gräset på föregående sida var mycket grönare.

Att söka tillskansa sig, tillhandahålla och konsumera det till hyggligt pris, är som att uppsöka gröna skogar där kattguldet blänker som solsken i nykärnat smör. Rackarungar tillhörande scoutcellen ”Baker Street Irregulars” tar varje tillfälle i akt och mening att nedanför ett tillräckligt högt rönnbärsträd plocka ett nödvändigt antal rävrumpor.

På andra sidan ån, blänker vattnet bättre än på den härifrån sett mer närliggande. Dags att mota Olle i grind och sätta sin Matz innanför den högt instängslade och med skyttetorn bevakade Fristående Frivilliga Särskilda Särskolan.

Med det betydligt smaragdgrönare gräset kan, om ifall detta i den självlekande språkspelarens autonoma och oberoende val, till ett rimligt pris ute på det tullbefriade marknadstorget, inhandla tillräckligt mycket av den kultiverade produkten för att också sörja för kråkornas självupplevda fjärrvärme.

Om ifall Wittgenstein, som nu levande varelse i medveten närvaro om nuläget, fortfarande varit vid sina sinnens fulla bruk, skulle den allvetande giganten mer än gärna hellre, istället för att fördriva sin korta livstid med schack eller killelek, mot den envetna Chomsky med inlevande entusiasm, förtränga den något självdestruktiva diskussionen med Popper om Solens hypotetiska uppgång och fall nästföljande dag, och med samma glöd på eldgaffeln ställa Chomsky mellan skål och vägg angående sin egen inverkan på Gödel och Jung.

Det bör vara i samtliga av Ordlekande Språkspelares intresse hur proportionaliteten mellan de tre närvarande på distans i både Tiden, Rummet och Rumtiden, ingick i samma livsrums tidsanda (samtliga av tillräckliga informationsbitar är införskaffade utan skriftligt tillstånd från Svenska Wikipedia):

Carl Gustav Jung, född 26 juli 1875 i Kesswil i Thurgau, död 6 juni 1961 i Küsnacht i kantonen Zürich.”

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (IPA: /ˈluːtvɪk ˈjoːzɛf ˈjoːhan ˈvɪtgənʃtaɪn/), född 26 april 1889 i Wien i dåvarande Österrike-Ungern, död 29 april 1951 i Cambridge i Storbritannien, var en österrikisk-brittisk filosof och professor vid Universitetet i Cambridge 1939–1947 (han efterträddes av Georg Henrik von Wright).[1] Wittgenstein anses ofta vara en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer.[2]”

Kurt Gödel, född 28 april 1906 i Brünn, död 14 januari 1978 i Princeton, var en österrikisk, senare amerikansk, logiker och matematiker. Gödel betraktas, tillsammans med Aristoteles, Gottlob Frege och Bertrand Russell, som en av de mest framstående logikerna i historien.

Hans insatser fick en omvälvande inverkan på 1900-talets vetenskapliga och filosofiska tänkande. Gödel var som student vid universitetet i Wien associerad till Wienkretsen.”

Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, Pennsylvania, är en amerikansk professor emeritus i lingvistik vid Massachusetts Institute of Technology. Förutom sin roll som ledande språkvetare är Chomsky även aktiv inom samhällsdebatten.

Chomsky har beskrivits som ”den moderna lingvistikens fader”.[1][2] Hans arbete har även influerat områden som analytisk filosofi[3], kognitionsvetenskap, artificiell intelligens, datalogi, logik, matematik och psykologi.[4][5]”

Utan högre anspråk på för ändamålet tillräcklig förståelse, sympati samt empati med de nyss nämnda, kan var och en utan större problem i samband med nutida allmänbildning, se hur var och ens födelseort och födelsedag, inte ens inom ramen för specialområdet ”Associativ Steganografi”, inte verkar ha särskilt mycket gemensamt med de tre övriga.

Det här kan var och en av utövande Läsare/Tydare med långsiktiga planer på karriär inom områdesfältet utmärkt med tydligt och konkret utsatta landmärken, utan större ansträngning och tidsspillan, själv göra sig omaken att slutgiltigt konstatera:

Carl Gustav Jung, född 26 juli 1875 i Kesswil i Thurgau.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (IPA: /ˈluːtvɪk ˈjoːzɛf ˈjoːhan ˈvɪtgənʃtaɪn/), född 26 april 1889 i Wien i dåvarande Österrike-Ungern.

Kurt Gödel, född 28 april 1906 i Brünn.

Avram Noam Chomsky, född 7 december 1928 i Philadelphia, Pennsylvania.

För att lättare kunna upptäcka det näst intill absurda sambandet mellan de fyra eminenta teoribildande plugghästarna, bör Läsaren/Tydaren, samt högpotentiella blivande Steganografen in Spe, allra först sätta sig in i följande exempel på Associativ Steganografi:

”Švejk si mezitím prohlížel číslo na ručnici a ozval se: „4268!
Takový číslo měla jedna lokomotiva v Pečkách na dráze na 16. koleji.
Měli ji odtáhnout do depo v Lysý nad Labem, ku správě, ale vono to
tak lehce nešlo, poněvadž, pane šikovateli, ten strojvůdce, který ji
tam měl odtáhnout, měl velmi špatnou paměť na čísla. Tak ho
99
traťmistr zavolal do svý kanceláře a povídá mu: ‚Na 16. koleji je
lokomotiva číslo 4268. Já vím, že máte špatnou paměť na číslice, a
když se vám nějaký číslo napíše na papír, že ten papír ztratíte. Dejte
si ale dobrý pozor, když jste tak slabej na číslice, a já vám ukážu, že
je to velice lehký, zapamatovat si jakýkoliv číslo. Podívejte se:
Lokomotiva, kterou máte odtáhnout do depo v Lysý nad Labem, má
číslo 4268. Tedy dávejte pozor: První číslice je čtyřka, druhá dvojka.
Tedy si pamatujte už 42, to jest dvakrát 2, to je v pořadí zepředu 4,
děleno 2 = 2, a zas máte vedle sebe 4 a 2. Teď se nelekejte. Kolikrát
jsou dvakrát 4, vosum, není-liž pravda? Tak si vryjte v paměť, že
vosmička je z čísla 4268 poslední v řadě. Zbývá ještě, když už si
pamatujete, že první je 4, druhá 2, čtvrtá vosum, nějak chytře si
zapamatovat tu šestku, co jde před osmičkou. A je to strašně
jednoduchý. První číslice je 4, druhá dvojka, čtyři a dvě je šest. Tedy
už jste si jistej, druhá od konce je šestka, a už nám ten pořad čísel
nikdy nevymizí z paměti. Máte utkvěno v hlavě číslo 4268. Nebo
můžete také dojít k týmuž vejsledku ještě jednodušeji …‘ “
Šikovatel přestal kouřit a vytřeštil na něho oči a jenom zabreptal:
„Kappe ab!“
Švejk vážně pokračoval: „Von mu tedy začal vykládat ten
jednodušší způsob, jak by si zapamatoval číslo lokomotivy 4268.
Vosum bez dvou je 6. Tedy už zná 68. 6 bez 2 jsou 4, už tedy zná 4-
68, a tu dvojku do toho je 4-2-6-8. Není také příliš namáhavé, když
se to udělá ještě jinak, pomocí násobení a dělení. To se dojde taky k
takovýmu výsledku. ‚Pamatujte si, ‘ povídal ten traťmistr, ‚že
dvakrát 42 je 84. Rok má 12 měsíců. Vodečte se tedy 12 od 84, a
zbývá nám 72, od toho ještě dvanáct měsíců, to je 60, máme tedy už
jistou šestku a nulu škrtneme. Tedy víme 42684. Když jsme škrtli
nulu, škrtneme i tu čtyřku vzadu, a máme velice klidně zase 4268,
číslo lokomotivy, která patří do depo v Lysý nad Labem. Taky, jak
říkám, s tím dělením je to lehké. Vypočítáme si koeficient podle
celního tarifu.‘ Snad vám není špatně, pane feldvébl. Jestli chcete,
tak já začnu třebas s General de charge! Fertig! Hoch an! Feuer!
Hrome! Neměl nás pan hejtman posílat na slunce! Musím pro
100
nosítka.“
Když přišel lékař, tak konstatoval, že je to buď úžeh sluneční,
nebo akutní zánět mozkových blan.
Když přišel šikovatel k sobě, stál vedle něho Švejk a řekl: „Abych
vám to tedy dopověděl. Myslíte, pane šikovateli, že si to ten
strojvůdce zapamatoval? Von si to poplet a znásobil to všechno
třema, poněvadž si vzpomněl na trojici boží, a lokomotivu nenašel,
ta tam ještě stojí na trati číslo 16.“”

Med Webtran.eu översatt från tjeckiska till svenska (utan vidare översättning, redigering eller tillrättalägganden):

”Under tiden tittade Schweik på numret på handduken och sa: ”4268! 4268!”
Ett lok i Pečky hade ett sådant nummer på banan vid 16: e banan.
De skulle dra henne till depån i Lysý nad Labem för administration, men det luktade
det var inte så lätt, för, herr, tågföraren som hade det
han var tvungen att dra dit, han hade ett mycket dåligt minne för siffror. Så honom
99
spårmästaren ringde till sitt kontor och sa, ‘Han går i 16: e klass
loknummer 4268. Jag vet att du har dåligt minne för siffrorna, och
om ett nummer skrivs till dig på papper förlorar du papperet. ge
Men var försiktig när du är så svag i siffror, och det visar jag dig
Det är väldigt enkelt att komma ihåg vilket nummer som helst. Titta på:
Loket som du måste dra till depån i Lysý nad Labem har
nummer 4268. Så var försiktig: den första siffran är fyra, den andra två.
Så kom ihåg 42 redan, det är två gånger 2, det är i ordningen på fronten 4,
delat med 2 = 2, och igen har du 4 och 2 bredvid varandra. Var nu inte rädd. Hur många gånger
är två gånger 4, vosum, eller hur? Så kom ihåg det
numret är från numret 4268 sist i raden. Det är fortfarande du kvar
Kom ihåg att den första är 4, den andra är 2, den fjärde isosum, på något sätt skickligt du
kom ihåg de sex som går före åtta. Och det är hemskt
enkel. Den första siffran är 4, den andra två, fyra och två är sex. Så
Du är redan säker, den andra från slutet är sex, och vi har redan nummerserien
det försvinner aldrig ur minnet. Du har fastnat i huvudnummer 4268. Eller
du kan också få samma resultat ännu enklare ”” ”
Praktikanten slutade röka och stirrade på honom, viskade bara:
”Kappe ab!”
Schweik fortsatte på allvar: ”Så Von började förklara det för honom
ett enklare sätt att komma ihåg loknummer 4268.
Vosum utan två är 6. Så han vet redan 68. 6 utan 2 är 4, så han vet redan 4-
68, och de två i den är 4-2-6-8. Det är dock inte för ansträngande dock
det görs ännu annorlunda genom multiplikation och delning. Det kommer också att hända
ett sådant resultat. ‘Kom ihåg,’ sade spårmästaren, ‘det
två gånger 42 är 84. Året är 12 månader. Följ därför 12 av 84, och
vi har 72 kvar, tolv månader från det, det är 60, så det har vi redan
vi tar bort en viss sex och noll. Så vi vet 42684. När vi korsade
noll, vi tar också bort de fyra på baksidan, och vi har en väldigt lugn 4268 igen,
numret på loket som tillhör depån i Lysý nad Labem. Och hur
Jag säger, det är enkelt med den uppdelningen. Vi beräknar koefficienten enligt
”Du kanske inte är sjuk, herr Feldvébl. Om du vill,
så jag börjar med General de charge! Rolig! Hoch an! Brand!
Åska! Guvernören borde inte ha skickat oss till solen! Jag måste för
100
skräp.”
När läkaren kom sa han att det antingen var solbränna,
eller akut hjärnhinneinflammation.
När skomakaren kom till sig, stod Schweik bredvid honom och sa: ”Jag skulle vilja
Så han sa till dig. Du tror, ​​Mr. Chic, det är du
kom ihåg föraren? Von förvirrade det och multiplicerade allt
tre för att han kom ihåg Guds treenighet och fann loket,
hon står fortfarande där på rad nummer 16. ””

” The Book Cipher: Used at one point when the officers are briefed on the newest cipher method, which apparently is a variant of the book cipher based upon the pages 160 and 161 of a German novel ”Die Sünden der Väter”. However, the book used is a novel in two volumes and Švejk, when ordered to deliver them to the battalion officers, was not informed that it was the second part which was needed and delivered the first tomes only, keeping the second volumes in storage, believing that ‘they gentlemen officers would surely like to read the novel in the proper order, as anyone else, and after they had read the first part they’d be issued with the second part’. Hilarity ensues during the briefing, when only officer-cadet Biegler was brave enough to point out that the example given does not make any sense, while other officers just kept calm and quietly assumed that their regimental colonel finally went completely bananas and would be soon promoted to the war ministry.”

Literature / The Good Soldier Švejk

List of cryptographers

Athanasius Kircher

Quote: ”John Glassie’s book, A Man of Misconceptions, traces connections between Kircher and figures such as Gianlorenzo Bernini, René Descartes, and Isaac Newton. It also suggests influences on Edgar Allan Poe, Franz Anton Mesmer, Jules Verne, and Marcel Duchamp.”