”Steganografi” betyder, mycket komprimerat, att gömma information från utomstående obehöriga eller andra som, oavsiktligt eller omedvetet, kan sprida den vidare till andra inom kategorin utomstående obehöriga.

”Associativ” (förknippa, förbinda, sammankoppla, kombinera, komma att tänka (på)) syftar i det här sammanhanget på associationer mellan ord, som också kan utsträckas till idéer, begrepp, förställningar, iscensättningar och vilda fantasier. I det senare fallet kallas det, i psykoanalytiska kontexter, för fria associationer.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Samplingstekniken. Metoden som används speciellt i populärmusik typ Hip Hop, House och Electronica.

Steganografi är inte att förväxla med ”Stenografi”. Om denna situation i något tillämpat sammanhang skulle uppstå, är att anta en underliggande, för ögat dold, avsikt med detta.

Steganografens persona, antingen som tragica eller comica, eller, beroende av motspelare, situation och omgivande närmiljö, i gestaltning av Den Uteslutna Tredje, är redan väl införstådd med traditionella spelöppningar samt förutsägbara arbetsrutiner.

Om varför Justus utvalt just det trädet råder heller inte minsta tvivel. Med rätt känsla för praktiska proportioner har han utsett en individ där redan befintliga grenar överensstämmer med hans uppfattning om var att placera vänster hand som stöd och höger hand för att tillämpa armsvinget i väl avvägd riktning och hastighet.

Väl medveten om i brådrasket finns aldrig den erforderliga tid som krävs för att den objektifierade barken såsom Tinget-i-Sig kan av utomstående förefalla både en och två gånger som först ett objektifierat subjekt och sedan en substantiell artefakt.

Steganografi innebär att gömma klartexten undan utomståendes obehörigas selektivt granskande synfält.

Det är brukligt i det rådande samhällsklimatet av nu verksamma administratörer anpassas i överensstämmelse med samma riktlinjer som följer i spåren efter kreativa skatteplanerares ekonomiska återhållsamhet.

Att osynliggöra Objektet-i-Sig utgör i själva verket bara ett första trevande steg ut i en främmande, okänd, komplex och alltid stadd i rörelse, bister verklighet.

(Som DJ Monica Berglund en gång yttrade: ” – Är det bara jag som tycker om adjektiv?!”)

Läsaren/Tydaren kan därför med fördel sätta sig in i hängiven förståelse av ämnena Semiotik, Semantik, Retorik, Symbolik, Ikonologi samt andra betydelsebärande objekt.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med, speciellt inom populärmusik som Hip Hop och Electronica, ofta använda metoden att sampla.

Tiotusen ord komprimeras till ett enda och ut ur det uppstår plötsligt en labyrint av kringirrande associationsbanor.

En vit lögn förhindrar uppkomsten av mer än tusen fagra löften.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Samplingstekniken används främst bland musiker utövande elektronisk populärmusik.

I moderna elektroniska digitala mixers delas ljuden in i olika kanaler, i den associativa steganografin byts kanalerna ut mot tänkta skikt under orden och mellan raderna.

Den underliggande betydelsen (i e ”meningen”) kan för den oinitierade i ordkonsten verka något rumphuggen, stympad eller till och med avsnoppad.

Ändå är det just med den uppmärksamheten som den oinitierade snart, om tillräckligt tålamod samt fysisk tid finns över, kommer att upptäcka de avvikelser som retoriken liksom semantiken ger vid hand.

En första metod består av att uppleva minsta bokstav i varje ord såsom abstrakt. Detta synsätt förändrar uppfattningen om hur ordens meningar kan inverka på Läsarens/Tydarens estetiska och sentimentala distanserade avstånd till textmassans första expressiva uttryck.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Det endast på Kartan existerande Samhällskontraktet förblir för dem som har den Solipsistiska Nihilistiska Materialismen som Livets Mening och/eller Livslögn, en metafysisk ”Ideologi” och – ism.

Speciellt inom populärmusiken används Sampling (eng. ”Simpling”) för att kopiera och klippa in sådana ljud som kan fungera som effekt eller citat från andra musikaliska verk. Egentligen uppstod metoden redan då de första bandspelarna kom.

Den ärliga artisten lider av en kronisk brist på fantasi.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling. Speciellt inom populärmusiken används tekniken för att kopiera och klippa in sådana ljud som kan fungera som effekt eller citat från andra musikaliska verk.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

”Ni som här inträden bör vara utrustade med ett gott humör och en god kroppslig och andlig kondition.”

Redan i sluttampen av Medeltiden kom den egensinnige mannen Johannes Trithemius på att nedteckna sin senare bästsäljare ”Steganographia”.

En inte helt osannolik tolkning av hyllningsdikten till wrestling- och bondefestivalen i Ämmitau i Schweiz. Här uppvisad och framförd i den ursprungliga versionen:

”DA DA MUH

!FORS vo dr LUEG!

Niene geits so schön u lustig, wie bis üs im Ämmitau,

da gits allergattig Ruschtig, schöni Buebe überau.

Niene geits so schön u lustig, wie bi üs im Ämmitau,

eidgenössisch wird’s in Burgdorf bi de Schwinger im Sägemehl.

Da da muh, da da muh, da da muh muh muh …

Zum tria tria trullallalla, dr König darf de z Muneli ha,

FORS vo dr LUEG so heisst das Tier, es isch mi Seel e Pracht.

Zum tria tria trullallalla, dr König darf de z Muneli ha,

FORS vo dr LUEG so heisst das Tier, er isch drum o vo hie.

Wenn eine tannegi Hose het u hagebuechig Strümpf,

de chaner schwinge wiener wott, es git ihm keini Rümpf …

Niene geits so schön u lustig, wie bis üs im Ämmitau,

da gits allergattig Ruschtig, schöni Buebe überau.

Niene geits so schön u lustig, wie bi üs im Ämmitau,

Churz u Lätz wird da no gschwunge, bis dr eint am Bode isch.

!FORS vo dr LUEG!”

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

 ”Jabberwocky”

‘Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

”Beware the Jabberwock, my son!

The jaws that bite, the claws that catch!

Beware the Jubjub bird, and shun

The frumious Bandersnatch!”

He took his vorpal sword in hand:

Long time the manxome foe he sought—

So rested he by the Tumtum tree,

And stood awhile in thought.

And as in uffish thought he stood,

The Jabberwock, with eyes of flame,

Came whiffling through the tulgey wood,

And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through

The vorpal blade went snicker-snack!

He left it dead, and with its head

He went galumphing back.

”And hast thou slain the Jabberwock?

Come to my arms, my beamish boy!

O frabjous day! Callooh! Callay!”

He chortled in his joy.

‘Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

from Through the Looking-Glass, and

What Alice Found There (1871)

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

Humpty Dumpty’s Explanation

”You seem very clever at explaining words, Sir”, said Alice. ”Would you kindly tell me the meaning of the poem ‘Jabberwocky’?”

”Let’s hear it”, said Humpty Dumpty. ”I can explain all the poems that ever were invented–and a good many that haven’t been invented just yet.”

This sounded very hopeful, so Alice repeated the first verse:

‘Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

”That’s enough to begin with”, Humpty Dumpty interrupted: ”there are plenty of hard words there. ‘Brillig’ means four o’clock in the afternoon–the time when you begin broiling things for dinner.”

”That’ll do very well”, said Alice: ”and ‘slithy’?”

”Well, ‘slithy’ means ‘lithe and slimy’. ‘Lithe’ is the same as ‘active’. You see it’s like a portmanteau–there are two meanings packed up into one word.”

I see it now”, Alice remarked thoughfully: ”and what are ‘toves’?”

”Well, ‘toves’ are something like badgers–they’re something like lizards–and they’re something like corkscrews.”

”They must be very curious creatures.”

”They are that”, said Humpty Dumpty: ”also they make their nests under sun-dials–also they live on cheese.”

”And what’s to ‘gyre’ and to ‘gimble’?”

”To ‘gyre’ is to go round and round like a gyroscope. To ‘gimble’ is to make holes like a gimlet.”

”And ‘the wabe’ is the grass plot round a sun-dial, I suppose?” said Alice, surprised at her own ingenuity.

”Of course it is. It’s called ‘wabe’, you know, because it goes a long way before it, and a long way behind it–”

”And a long way beyond it on each side”, Alice added.

”Exactly so. Well then, ‘mimsy’ is ‘flimsy and miserable’ (there’s another portmanteau for you). And a ‘borogove’ is a thin shabby-looking bird with its feathers sticking out all round–something like a live mop.”

”And then ‘mome raths’?” said Alice. ”If I’m not giving you too much trouble.”

”Well a ‘rath’ is a sort of green pig, but ‘mome’ I’m not certain about. I think it’s sort for ‘from home’–meaning that they’d lost their way, you know.”

”And what does ‘outgrabe’ mean?”

”Well, ‘outgribing’ is something between bellowing an whistling, with a kind of sneeze in the middle: however, you’ll hear it done, maybe–down in the wood yonder–and when you’ve once heard it, you’ll be quite content. Who’s been repeating all that hard stuff to you?”

”I read it in a book”, said Alice.

–Through The Looking Glass, Lewis Carroll

Hantverket har mycket gemensamt med den associativa steganografiska ordkonstens uttryck.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed temporär och vitalitet, så att arbetet och sorg, några viktiga saker att göra eiusmod. Nisl tincidunt eget inte det är det inte. Vad är lorem ipsum dolor sit hendrerit dolor ett stort utlägg. Antioxidanter för helgens hat utformar den vanliga massan. Men bekvämligheten hatar jasmin grundutbildning diameter noll et. /…/”

”Jabberwocky” översatt till latin:

Iubervox

A Luviso Carollo

Latinatum a Nadavo Cravito

Proligrium1, slemti2 torveri3             

In ubere4 gyrant5, egillant6:              

Plene minstei7 boregoveri8,           

Et momei9 rathmoi10 ecrepant11.                   

“Iubervocem12, mi fili, cave!           

Ungues capiunt, mordent fauces                   

Cave aves Iubiubes13, fuge               

fremiosos14 ducraptores15.”             

Tractat gladium vorpalem16:

longe manschomenum17 persequens –

Cessat prope Tumtum18 arborem

Diu ibi stat cogitans.

Ac dum stat hupice19 cogitans,

Iubervox oculis ignis cum

Per silvam tel’gam20 venit hifflans21,

Barbarillat22 venit dum.

Semel bis! semel bis! Per perque

Snix-snacem23 dat vorpal ferrum.

Abit mortuum, cum capite,

Calamferens24 venit rursum.

“Iubervocem cecederasne?

Radiacule25, i amplexum!

Dies frebiovus26! Calheu, c’lhae27!”

Cachinillat28 ob gaudium.

Proligrium, slemti torveri                 

In ubere gyrant, egillant:                 

Plene minstei boregoveri,                 

Et momei rathmoi ecrepant.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

1. Proligrium=Snack-time, [>Pro + ligurire]

2. Slemtus=Slimy and calm, [>exlemtus>ex + lim(os)us + lentus]

3. Torverus=Truffle/mushroom-eater, an animal, [>Tubervorus>Tuber + vorus]

4. Uber=Fertile field/soil

5. Gyrare=Spin, revolve, whirl

6. Egillare=Force out/dig/bore a little, [>exigillare, diminutive of exigere]

7. Minsteus=Flimsy and miserable, [>Mistenus>Miser +Tenuis]

8. Boregoverus=Northern gudgeon-eater, [>Boregobivorus>Boreus + Gobius +vorus]

9. Momeus=Ridiculing, critical, grumbling, [>Momus, Greek god of censure, derision]

10. Rathmos=A type of turtle, [>ραθυμος, easy tempered, lazy]

11. Ecrepare=Make chattering/rattling noise, [>ex+crepare]

12. Iubervox=Creature with a great voice, [probably>Iubere+Vox]

13. Iubiub=Large, aggressive species of bird , [imitative of call]

14. Fremiosus=Roaring, [>Fremere]

15. Ducraptor=Predator which seeks the leader of a group, [>Dux+Raptor]

16. Vorpal=Manly, destroying, keen, deadly, [Unknown origin, possibly related to vorax, verpus, orpax or Orpheus]

17. Manschomenus=Maniacal, enraged, mad, [>μηνσχομενος >μηνις+σχομενος (aor. mid. part. of εχω)]

18. Tumtum=species of fruit tree, [Reduplication of Tumor, for its large, swollen fruit]

19. Hypice=Out from under, secretly, [>ύπεκ]

20. Tel’gus=Telaugus=Far-shining, conspicuous, [>τηλαυγης]

21. Hifflare=Breathe heavily/noisily, [>Hiare+Flare]

22. Barbarillare=Speak gibberish, babble, [Diminutive or barbarire]

23. Snix-snax=Swishing, cutting, hitting sound, [Imitative]

24. Calamferre=Be victorious, bear symbols of victory, bear pikes/reeds [Calam+ferre>καλαμηϕορος]

25. Radiaculus=Shining slightly, smiling, happy [Diminutive noun form of Radiare]

26. Frebiovus=Worthy of praise, celebratory, to be honored/celebrated [>Fere+bis+Iovis, literally, nearly twice Jove]

27. Calheu/Calhae=Cries of joy/laughter [Unknown origin, possibly imitative or καλη+heu/hae]

28. Cachinillare=Chuckle, laugh a little [Diminutive of Cachinnare]

(Från sidan: ” Hyperphronesis a Blog for All and None Saturday, December 28, 2013)

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med hantverket Sampling.

På den ena sidan om skranket finns ”Steganograferna”, det vill säga: Tydarna och Steganograferna.

I fortsättningen kommer Läsaren tilltalas som Tydaren och Steganograferna som Steganograferna.

De förutbestämda antagonisterna tillhör den i Meningsutfyllnadn, i offentlighetens ljus, inte alls opassande kategorin: De Meningsmotståndare, eller, lite kortare, bara Meningsmotståndare.

Meningsmotståndare förses, såsom anklagade för bevisbördan, alltid med rätten till första ordet. Önskar Meningsmotståndare avstå från detta privilegium bör denna inlaga finnas till hands i god tid före problemformulerings upplösning.

Utvecklingen pågår med följden att aldrig upphöra med blotta förskräckelsen!

Som en första introduktion till Steganografins rättesnören ”De Tre Di:na”, bör Tydaren finna en avsevärd skillnad mellan dem och förfalskade akrostikon (Di:na utesluter båda alternativen ”Transpiration” och ”Inspiration”):

Dissociation (alt. ”Distraktion”)

Diversation (alt. ”Diagonal”)

Division (alt. ”Dimension”)

Hur dessa hänger ihop och hör samman tillhör gruppen ”Problemen-löser-sig-nog-när det är så dags-i-Sig”.

Under tiden som de inväntar en förklaring, kan Tydaren utan dåligt samvete fortsätta till nästa stycke:

Ingen mindre än John Churton Collins lär ha formulerat en förklaring:

”Avundsjukan är den mest uppriktiga formen av smicker”.

De avundsjuka tog omedelbart tillfället i akt att omformulera visdomen till:

”Plagiatet är den mest uppriktiga formen av smicker”.

Andra missvisningar har också använts. Bara för att nämna ett exempel av flera:

”Pastischen är den mest uppriktiga formen av uppmuntrande ord.”

Huvuddelen av Steganografens anspråk består av väljandet och vrakandet bland tillgänglig information. De ekonomiska förhållandenas bräcklighet utgör inget hinder för utforskandet av senaste nytt.

Utförs denna enaktare utan att slarva med detaljerna kommer som ett brev på posten, om vad som är ”Falskt” (Inte helt och hållet, men betydligt vanligare och därmed ekonomiskt lönsammare, identisk med den föregående kategorin).

Där emellan uppstår ett lagom stort utrymme som Tydaren snart kommer inse överensstämmer med ”Det Uteslutna Tredje”.

Det här kommer knappast som en överraskning för vare sig Tydaren eller Steganografen, men repetitioner och andra återkopplande upprepningar håller associationsbanornas synapser mellan redan aktiverade minnescentra i god form.

Meningsmotståndare är så gott som aldrig några hängivna utövare av Speleologi. Även om teoretiska former av forskningsstudier också sätter sina kognitiva spår, är de sällan lika djupgående och därmed, på lite längre sikt, varaktiga i passagen från arbetsminnet till långtidsminnet.

Höga krav på effektivitet kan, i bästa fall ha en positiv inverkan på produktionen, men ”kasta inte ut barnen med badvattnet” eller, ännu värre ”låta snålheten blåsa visheten”.

Meningsmotståndare experter, specialister och forskare inom Teoretisk Fysik föredrar, ofta med vaga förespeglingar om plötsligt uppkommen tidsbrist, att överskugga, hoppa över eller, taktiskt bortse från spekulationer om huruvida vidgade klyftor, sprickbildningar och alltför små glipor kan utgöra någon väsentlig hotbild mot en trångsynt eller vidsynt definition. Ytterligare en orsak till, i framtiden, otillfredsställande förhållningssätt.

Steganografer, inklusive flitiga Tydare, kan med all rätt fråga sig själva och andra närvarande, insatta och införstådda i samma problematik, varför samtliga av Meningsmotståndare vars främsta kännetecken är att befinna sig högst upp i näringskedjan, inte ägnar ens någon överbliven minut till en sådan futtighet.

Mysteriet kan enklast lösas med ett välriktat Alexanderhugg. Ett fönster med dubbla glasrutor (speciellt fördelaktigt om de är nyputsade) kan ändå dels släppa in dagsljus, dels visa upp en sällsynt vacker vy över Zermatt, eller Matterhorn.

En version av Kurt Schwitters, i Sverige, mest kända kollage, där en åkbiljett till attraktionen Katarinahissen, har flera penseldrag gemensamma med trompe-l’oeyen av Johan Klopper.

Liksom Placeboeffekten kan ha en synnerligen god inverkan på hypokondriker, kan samma recept utnyttjas också på en simulant med aldrig så dystopisk syn på nuläget.

Varje tänkt ord som antingen kan uttalas i andras närvaro, eller bevaras till eftervärlden i något medium som står emot tidens tand, är att betrakta som ett lika abstrakt fenomen som vitt brus.

Så här till att börja med kan ändå det tvådimensionella företaget äga många likheter med ett motsvarande tredimensionellt, eller, än värre, en fyrdimensionell tesserakt.