Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Inom musiken har samplingen använts sedan möjligheten att kopiera ljud gjorts tillgänglig också för medborgare med mindre antal dollar på kreditkortet.

I bildkonsten har verksamma konstnärer utvecklat vitt skilda motsvarande tekniska förfaranden som kollage, montage, frottage, bildbehandlingsprogram (som ibland inkluderar steganografiska metoder) och distorsions (se bilden på framsidan).

Varning: Subliminala, försåtliga, produktplaceringar kan finnas där Läsaren/Tydaren minst anar. Ibland finns varorna ute i diskbänksrealismens hårda vardagsverklighet, ibland inte.

Garanti: Om ifall Läsaren/Tydaren inte har för avsikt att använda den associativa steganografin ute i gällande nuläge, bör textmassan, förhoppningsvis, också kunna utnyttjas som underhållande förströelselitteratur.

Med detta åsyftas att då Läsaren/Tydaren hamnat i ett färdmedel över utbredda vattenytor och oförhappandes råkar hamna i ofrivilligt nödläge på en, utanför routens karta icke

angiven öde ö, kan volymen användas till antingen andlig spis eller fysisk ljus- och värmekälla.

För att garantin ska gälla måste den utsatta antingen kunna föra till bevis huruvida den inbundna versionen av volymen, i god tid före olyckstillfället, förvarat skriften i tryggt och säkert förvar ända fram tills att ilandstigningen vid angiven destinationsord är realiserad som både fysisk erfarenhet, psykisk upplevelse och andlig utveckling.

”Förvara” betyder i gällande sammanhang att Ägaren/Innehavaren/Budbäraren/Läsaren/Tydaren till punkt och pricka följt rekommendationen hur alstret ska förslutas i felsäkert läge:

Att, i god tid före avresan från uppehållsorten, försluta den inbundna volymen i en vintage skyddsomslag av oljeinpackad juteväv eller obegagnade dubbla preventivmedel speciellt utformade för gentlemen (typ Rio Grande, Magnum Bonum eller Magica de Hex) samt oavkortat efter förlägga densamma i ett kroppsnära XL värdebälte.

Erinran: Den oerfarna Läsaren/Tydaren kan till en början uppleva hur informationen i klartexten fullständigt drunknar i tvetydiga ordbruk med främsta intention att försätta en utomstående obehörig ute på, i symbolisk mening, tunn och hal is.  

Inom sinom tid kommer den behöriga som frivilligt anslutit till det löst sammansvetsade nätverket av hemliga, i betydelsen, mitosiska, celler, intuitivt uppnå statusen av initierad medlem och deltagare i Wittgensteins klassiska språkspel.

Första tecknet på en sådan utveckling är i antågande består av att den åsyftade, utan större ansträngning, upptäcker den minsta gemensamma nämnaren.

Annons