Att spela gitarr med David Bowie – intervju med Carlos Alomar

Citat från Carlos Alomar:

”Jag kunde inte spela igenom en enda låt utan att börja gråta. Men nu känner jag att det var ett bra liv han levde. Uppdrag slutfört.”

Joseph Campbell: ”Follow your bliss”. (Översatt till: ”Bejaka din glädje”).

För att tillägna sig följande material bör Läsaren/Tydaren träna upp sin förmåga till kreativ visualisering:

Hypotesen lyder: Anta att vi alla människor här på planeten Tellus kan uppnå status quo-läget: ”Änglaskap”.

Vilket borde bevisas. Steganografiskt anpassad associationsbana med väldoserade steady state-kurvor enligt idealmåtten:

”Marilyn Monroe, som anses vara en av världens sexigaste kvinnor, sägs ha haft måtten 90 över brösten, 60 i midjan och sedan 90 runt rumpan. Det skulle ge henne ett mått på 0,66 i WHR.” (Källa: WHR – vetenskapligt mått på sexighet och fertilitet.)

Ordet ”Ängel” kommer från grekiskans ”Angelo”, som ursprungligen betyder: ”Budbärare”.

Som enkla människor som utstår diskbänksrealismens vardagsverklighet med allt vad där ingår, finns sällan tid över till reflektioner över ett, in över besatthetens gräns, hängivet åtagande.

Hur märkligt detta än kan tyckas för utomstående obehöriga och, i en snävare mening, utomstående behöriga, som med ännu ett steg längre in närmare Pudels kärna eller Oxens öga, också kan inbegripa innestående obehöriga och innevarande behöriga (som oftast, men inte alltid, trängt in från kylan).

Ur askan i elden tur och retur.

Från aska till aska (from dust to dust).

Den Associativa Stegangrafin anvisar riktningen fram till kartans än så länge blinda fläckar.

Det parkourska språnget skiljer sig inte nämnvärt mycket från Kirkegaards:

”From Stardust to Angeldust”.

Retorisk fråga (typ ”Skiter björnen i skogen?”, eller ”Hemma i poolen föredrar Dolly Parton bröstsim, eller ryggsim?”):

Består inte samtliga härvarande av nu levande varelser på Tellus i en begränsad form av komplexa entiteter, som i Periodiska systemet kallas för grundämnen, men av mer poetiskt romantiskt sinnade, typ Carmichael (quickstep) organiserad massa av stjärndamm?

För Mannen på Plattan kan Ängladamm syfta på helt olika, vitt skilda pulver:

PCP, PWO, eller det som Tinker Bell förser Nana med, så att hon som ett lätt moln svävar upp mot natthimlen (men fortfarande fast förankrad med en några meter lång tamp, i den diskbänksrealistiska vardagsverkligheten).

Det vill säga alla, inklusive både Gemene Man, Crethi och Plethi, Allmänheten Detektiven, Kontrollpanelen (alias Allrahögstainstans och Den Allvetande Storytellern) samt, ej att förglömma, Den Uteslutna Tredje, kan med handboken ”Operant Betingning” som vägröjare, följa den Maslowska behovstrappan upp till Jakobs Stege. När sista pinnen är avklarad till allas förnöjelse, kan den numera behöriga tillhöra budfirman Angel Delivery Service Unltd.

Numera är Wittgensteins citat nästan lika utslitet som konceptet ”LOVE”. Vid det här laget kan helt säkert minsta skolgosse, typ Matz, om så denna väcks så tidigt som klockan två, söndag eftermiddag, rabbla upp som ett rinnande vatten:

”Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”
Tractatus logico-philosophicus, sats 7.

Ett lämpligt randomiserat valt uttryck låter så här:

”Stor i orden och liten på jorden.”

Här kan alltså finnas ett konspiratoriskt dolt samband mellan förhållandet ”Stor” och ”Ord”.

Detta kan utgöra en första hypotes om hur Hitler och Wittgenstein, var och en för sig, påverkade Världens gång.

Något passande citat från Hitler kan vara betydligt mycket svårare att finna, men kanske ett annat, från diskbänksrealismens vardagsverklighet, stammande:

”Så här blir inga barn gjorda!”

Wittgenstein, som inte var den som var den, uppnådde ändå på sitt högst egensinniga sätt, den dagen då han, helt och hållet med intentionen att inte undanhålla minsta korn av sanning, med gott samvete, kunde undvika uttalandet av de bevingade klassiska orden från ”Vem älskar Yngve Frej?” (För en icke övernitisk bokmal, kan förklaras att den underförstådda betydelsen syftar på citatet från Skomakare Gustafsson själv):

”Nu har jag gjort mitt.”

Vilket ganska så på pricken motsvarar:

”Uppdrag slutfört”.

Brev till förläggare där Wittgenstein förklarar innehållet i Tractatus logico-philosophicus:

”Mitt verk består av två delar: det som jag har skrivit och det som jag inte har skrivit, och det är det senare som är det viktiga.”

Väl värt att påminna sig om är hur nära Hitler och Wittgenstein kunde befinna sig samtidigt inom samma klassrum och inom samma skolas väggar.

För att göra en lång historia kort, kan Läsaren/Tydaren här genom en väl vald spoiler alert, avgöra sanningshalten i de två subjektiva logiska satserna:

Wittgenstein förmedlade budskapet om webbaserade språkspel.

(Ett sådant som i det rådande nuläget har uppnått en näst intill oförklarlig popularitet , speciellt inom Dungeons&Dragons, är The Thieve’s Cant.)

Hitler, med devisen ”Show, don’t Tell” i bröstfickan närmast hjärtat (här återstår svaret på frågan om han där också, i kroppsorganets omedelbara närhet, förvarade en Artificial Cardiac Pacemaker, eller Peacemaker, typ Colt Single-Action Army Revolver, serial no. 4519), visst ju helt säkert om att, även om han hade ordet i sin makt, kunde han ändå inte leva efter devisen: ”Lev som Du Lär.”

Med andra ord:

Utan Hitlers retoriskt malande frågor i bakhuvudet, hade den nu kända världsordningen, utan vare sig minsta Little Boy eller Fat Man i bakfickan, stått med byxorna nere och rumpan bar.

I ”The Power of Myths”, förklarar Joseph Campbell för Bill Moyers:

”Campbell: Have you ever read Sinclair Lewis‘ Babbitt?
Moyers: Not in a long time.
Campbell: Remember the last line? ”I have never done a thing that I wanted to do in all my life.” That is a man who never followed his bliss.”

Nu förstår säkert också även de utomstående obehöriga i vilken riktning det barkar hän:

Det kan inte vara en ren tillfällighet att Alomar , Campbell och Skomakare Gustafsson själv kom fram till samma slutsats, synkronicitetiskt, men på helt olika ställen i Tiden och Rummet.

Så, dagens avslutande, retoriska kuggfråga: Föredrar Gentlemen, typ Fred Astaire och J Edgar Hoover, Betty Page eller Amazonernas Drottning?

Vän av Ordning undrar nu förstås:

– Vad har Gaga med detta att göra?

Vän av Oordning svarar lakoniskt:

-Det får du fråga Gaga om.