Vad menas med att ”The Dream is Over”?

Drömmen skymmer sikten framför Framtiden.

Drömmen handlar om nostalgi.

Att det finns något förflutet, som, när vi så önskar vi alltid kan återvända till.

Köp en t-shirt med texten: ”The Dream is Over”.

Låt tatuera in på din kropp och över ditt hjärta: ”The Dream is Over”.

Vem förväxlar inte Verkligheten med en dröm?

I Diskbänksverkligheten finns Drömmen, men i Drömmen finns ingen Framtid.

Drömmen skulle kunna vara Framtiden, om inte om fanns först.

Vilka tar inte till flykten, för att åter en gång, klaustrofobiskt, inse att de är kvar i ”The American Dream”.

Varje förenkling är Självbedragarens i sin egen förförelse in i önsketänkande, det vill säga:

”The One and Only: The Dream!”

Nej. Bankerna är inte syndabocken.

Vad är det för en dröm?

Drömmer alla samma dröm?

Är livet en dröm?

Går det att vakna, eller väckas ur drömmen?

Plötsligt har Drömmarna och Realisterna bytt planhalva med varandra.

Nu är det Realisterna som är Drömmarna och Drömmarna som är Realister.

Vem tar drömmen för given?

Vill alla förverkliga sin dröm?

Är Drömmen en Inbillning?

Ville också Lucy förverkliga sin dröm?

Drömmen är över.

”God is Dead” which means ”The Dream is Over”.

Requiem for a Dream.

Snart är det straffbart att säga: ”The Dream is Over”.

Drömmen är slut.

Slutdrömt för idag.

Slutdrömt för alltid.

Ingen, varken legal eller illegal, drog kan ersätta drömmen.

Drogen kan möjligtvis vara till hjälp att stå ut med livet när livet inte är en dröm.

Realister behöver inga droger, eftersom de fortfarande lever kvar i Drömmen om en Dröm som är för alltid.

Drömmen om Framtiden.

Är Framtiden en dröm?

Är Framtiden drömmen som är över?

Vilken dröm kommer att ersätta Framtiden?

Vilken Framtid kommer att ersätta var och ens dröm om att förverkliga drömmen?

Är Drömmen en illusion eller en vision?

The Dream is Over.

Drömmen var en illusion.

Visionen är en illusion.

Kill Your Darlings.

Om du möter Buddha på vägen, döda honom.

Om du möter Drömmen i livet, så släck den med bensin.

”Du skall icke fråga!” Icke gå till botten med tingen: då går du själv till botten. Icke söka efter sanningen: du finner den icke och förlorar dig själv. ”Du skall icke fråga!” Den sanningsmängd, som är dig tjänlig, får du till skänks; den är blandad med villfarelse och lögn, men det är för din hälsas skull, oblandad skulle den bränna dina inälvor. Försök inte att rensa bort lögner ur din själ, det följer så mycket med som du inte har tänkt på, du tappar bort dig själv och allt som är dig kärt. ”Du skall icke fråga!”

(Hjalmar Söderberg. Doktor Glas. Sidan 144 f.)

”Jag håller fast vid att Lohengrin enligt min uppfattning ger uttryck för vår tids djupast tragiska situation, nämligen längtan efter att sjunka ned från de högsta, intellektuella höjder, ned till den djupaste kärlek, längtan efter att bli förstådd förstådd genom känslor och sinnen, en längtan, som den moderna verkligheten inte kan tillfredsställa.”

(Rickard Wagner om Lohegrin-gestalten)

Om du möter Verkligheten på Livets Väg, så skrik: ”Vik hädan!”

Din Bästa Dröm är Diskbänksverkligheten.

Det var den drömmen som Lucy såg fram emot…