Vem är Anders Wallensten?

Bonnier Fakta bokförlag, presenterar honom så här:

”Anders Wallensten

Anders Wallensten, född 1974, är specialist i allmänmedicin och arbetar som biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten där han analyserar, värderar och kommunicerar hälsoinformation. Han har även ett mycket stort personligt intresse för hälsa och träning.”

Han har just i dagarna kommit ut med boken:

Hälsogåtan : evolution, forskning och 48 konkreta råd, av Anders Wallensten, 2020.

Så här presenteras Anders Wallenstens nyutkomna bok på Adlibris hemsida:

”Hur ska man leva för att hålla sig så frisk som möjligt? Att vi kan påverka vår hälsa genom vår livsstil är inget nytt, men det finns olika bud om det bästa sättet. Läkaren och epidemiologen Anders Wallensten tar oss tillbaka till vårt ursprung i jakten på svaret.

Vår kropp skiljer sig inte från en jägare-samlare som levde för hundra tusen år sedan men vår tillvaro är väsensskild. Hur påverkar det oss att ha en kropp som är skapt för andra påfrestningar än i dag och hur kan vi dra nytta av kunskap om vårt förflutna?

Här reds hälsogåtan ut från såväl ett evolutionärt, vetenskapligt som ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Det handlar om hur vår kropp fungerar och om mat, motion, sömn, relationer och omgivning. Du kommer att få kunskap och redskap för att kunna ta välgrundade hälsobeslut som passar i just ditt liv.”

Ska först bekänna att jag inte tagit del av bokens innehåll och råd, men… Först ska jag rekommendera:

Köp boken med avsikt att verkligen läsa den och inte för att den, oöppnad, ska stå i bokhyllan och samla damm.

Köp den då hellre i e-boksformat, eller som ljudbok.

Först en snabbinventering som du själv kan utföra hemma hos dig och i din diskbänksrealistiska vardag:

Hur många receptbelagda mediciner har du hemma?

Hur många burkar med kosttillskott, hälsosamma örter och mirakelkurer som med melatonin, chaga eller bara väl utnyttjad placebo har du, vid behov, tillgängligt?

Är du orolig för att maten du äter inte innehåller tillräckligt mycket livsviktig näring för att du ska orka med upplevelser av hög effektivitet och hög vakenhetsgrad?

Är du orolig över din ekonomiska situation?

Är du orolig för att du sover så dåligt på nätterna och är så trött på dagarna?

Är du orolig för att du inte hinner med din fritid, din familj, dina vänner och din egentid, så mycket som du mer än väl, behöver?

Känner du ångest inför Corona/covid-19 pandemins utveckling och fortsatta möjligheter till helt oväntade mutationer?

Känner du ångest över att klimatförändringens konsekvenser verkar fortsätta och tillta?

Upplever du ångest inför det ökande våldet utanför ditt hem och hus?

Ser du dig själv som en del av problemet, eller en del av lösningen?

Känner du dig otillfredsställd med att inte räcka till?

Känner du ett permanent behov av att söka mer information, sålla bort desinformation, tvivla mer, fråga mer, engagera dig mer, träna mer, läsa mer, gå mer på teater, se fler filmer, känna till allt om ämnena i så väl det fysiska som det digitala fikarummet?

Är du rädd för att förlora jobbet?

Är du rädd för att klamra dig fast i trygghetszonen, bekvämlighetszonen, att du inte är tillräckligt riskbenägen, eller att du tar oförsvarligt alltför stora risker?

Är du rädd för att dina barn och nästkommande generationer aldrig kommer att få det lika bra som oss, som levde fram till 2030?

Är du skeptisk mot allt högre skatter, allt högre bensinkostnader, högre boendekostnader och att du aldrig kommer att hinna ta ut dina, sedan lång tid tillbaka, insparade semesterdagar?

Är du orolig för ökad byråkratisering, ökat ämbetsmannavälde, att bli en siffra i statistiken över ofrivilligt ensamma i äldreboende utan tillgång till fysisk kliniskt utbildad läkare?

Är du orolig för att det bara är du som känner den här oron?

Är du orolig för att din oro är ett säkert tecken på svaghet i förhållande till alla andra ”utvalda i urvalet” enligt Darwins Utvecklingslära?

Misstänker du att du i själva verket, innerst inne, är en ”Loser”, en ”Nolla”, en ”Mes” och en som aldrig kommer att uppnå Samhällshierarkins högsta och innersta krets?

Försöker du, bara för att skydda dig själv, först ta reda på så mycket som möjligt om allt, så att du får ett bättre läge än alla andra, runt omkring dig?

Misstänker du att de som säger att de vet, egentligen antingen vet lika lite som du, eller, i värsta fall, betydligt mindre?

Lider du av dåligt självförtroende?

Rädsla för att bli dementsjuk? Tänker du på dig själv och din kropp som om du är en maskin, dator eller Artificiell Intelligens?

Att du inte har så mycket sparat, så att den dagen du ska gå i pension, får leva som fattigpensionär?

Misstänker du att, för dig betydelsefulla, människor i din omgivning, undanhåller livsviktiga fakta för dig?

Är du rädd för att du inte riktigt förstått Relativitetsteorin, vad som är våg och vad som är partikel, hur den fortsatta terrorbalansen angående kärnvapenbestyckade robotar kan påverka oss här i Sverige, vad ett Svart hål är, eller om ifall det uppstår ett ännu farligare multiresistent virus, efter Corona/covid-19?

Att du tycker att det är helt omöjligt att avgöra vilket av alla dessa potentiella orsaker till oro, ångest, obefogade misstankar och andra grubblerier, som du, med tillämpning av Sinnesrobönen, bör anse som att angå just dig, här och nu?

Inte bara vetenskapsmänniskor och samhällsintresserade forskare, utan också ”vanliga medborgare” känner till ”Problemets lösning”.

Ett problem för många författare av populärvetenskap idag, är att de sällan ger sig tid att uppmärksamma andra författare som har skrivit liknande böcker, med i stort sett samma innehåll som den här för leden nyss utgivna boken från Anders Wallensten.

Jag tänker då närmast på psykiatern Anders Hansen och neurovetenskapliga forskaren Katarina Gospic.

Här ett axplock med exempel, främst från TV4 Nyhetsmorgon och ”Malou efter Tio”:

Finns det någon ”Hälsogåta”?

I så fall, varför?

Svaret kan ju faktiskt inte bli något annat än gåtan om vad som kom först:

”Hönan eller Ägget?”

Om det finns någon ”Hälsogåta” så skulle den kunna lyda:

”Hur att förändra mitt liv till det bättre, när Samhället fungerar som det gör?”

Några vill lägga skulden på Martin Luther. Andra vill förskjuta problemet till Kapitalismen, Konsumismen, eller ”Den Svenska Avundsjukan”.

Kanske att Ryan Holiday kan komma med lite uppfriskande tankar:

Sedan århundraden tillbaka har människor lärt sig att ”anpassa munnen efter matsäcken”.

För de allra flesta har det i praktiken inneburit att åsidosätta kroppens signaler och inte uppmärksamma de tankar som följer då króppen, på det sätt den kan, försöker förmedla till oss, var och en och tillsammans, varningar:

” – Det här håller inte!”

I samband med Behaviorismen och Beteendevetenskapen har uttrycket uppstått:

”Morot eller Piska?”

Då det har visat sig att ”Belöning” ger bättre resultat och ekonomisk avkastning, än ”Bestraffning” har människor, likt människorna i Michael Endes bok ”Momo, eller Kampen om Tiden”, bytt ut livstiden mot ekonomiska resurser och hög materiell standard.

Såsom stillasittande, men otillfredsställda levande varelser, kan belöningen bara uppstå i förening med Homo sapiens sapiens primitiva driftsliv:

Mat för att hålla hungern borta. Speciellt god mat av hög kvalitet.

Sex, för att se till att nästkommande generationer blir till. Gärna i samband med fysisk njutning och mental avslappning.

Boende i hög standard, som visar både på Makt, Rikedom och Framtidstro.

Före pandemin, ca. 1 mars 2020, Corona/covid-19 förnekade, främst beslutsfattare, politiker, debattörer och lobbyister, att sådana val som idag, 29 december 2020, ter sig som både realistiska och möjliga att förverkliga, som naiva eller helt omöjliga att genomföra ekonomiskt, strukturellt och med långsiktigt framtidsperspektiv.

Uttrycket att tänka ”outside the box” kan säkert användas på många sätt, men speciellt i sammanhang med infrastrukturen, borde det finnas ett för beslutsfattare intresserade av visioner om framtiden, frågor om vad som kommer att hända ”outside the box”.

Det finns fortfarande stora förhoppningar och, gissningsvis, önsketänkande om att ”allt kommer bli som förut”.
Att vaccinet kommer att bota alla människor i hela världen från pandemin.
Att klimatförändringen ändå går att lösa, utan alltför stora uppoffringar.
Att människor, medborgare och konsumenter, inte förändrar livshållning och individuella intressen, alltför fort och alltför snart.
Att unga människor bryr sig mer om att bygga sina privatliv på önskan om högre materiell standard, bättre utbildningar, bättre hälsa och göra sådana inköp i framtiden att också den svenska ekonomin, på kort och på lång sikt, kommer att fortsätta vara stabil.
Kort sagt: att majoriteten av befolkningen beter sig som vanligt (det vill säga; före pandemin).
Ändå så, förhoppningsvis, börjar företag och entreprenörer att tänka ”outside the box”.
Just idag står att läsa i DN att kroglivet drabbas av de bestämmelser som kommer att gälla, efter 10 januari.

Pandemin har nu pågått i över nio månader.
Längtan tillbaka, nostalgi, retro eller vintage, leder lätt till att människor förlorar initiativförmågan och övergår i ”inlärd hjälplöshet” och, i värsta fall, apati.
Detta borde vara något av intresse för framtidens kartläggare.

Hur kan en sådan inställning till livets och naturens egna förutsättningar till fortsatt liv här på Tellus, formuleras enklare än med citat från Marcus Aurelius, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Zen, Mindfulness, Dialektisk Beteendeterapi eller Medveten Närvaro?

Här tre enkla tips:

Och är, med Gabriella Bee (filmklippet i YouTube är uppe i över 19 miljoner besök!)

Med texten (lyrics):

Och så den, alltför ofta, Uteslutna Tredje: