Den Associativa Steganografins Första Lag:

”En association består av flera olika kombinationer som framkallar ologiska härledningar till andra idéer.

Exempel: Hämtat ur ett korsord på lekmannanivå.

”Fråga i ruta: ”Strykmått”. Svar i tre, antingen horisontella, eller vertikala, rutor: ”Kok”. Nästa association som kan härledas från den föregående. ”Strykmått: Tips”. Lite mera långsökt, men ändå innanför ramarna: ”Strykmått” ger ”Stryktips”.”

Lag Ett:s kraftigaste avgränsning. Den från Juridikens härstammande: ”Guilt by Association”.

Som varje wannabe, prospect och nyintroducerad i Associativ Stegagrafi önskar, följer här en inkomplett textmassa och alldeles efter, en av flera helt vitt skilda associationer:

”Det Alexanderhugget sönderdelade den Gordiska knuten i 50-50, eller om Läsaren/Tydaren hellre vill gestalta lösningen som ett frimodigt, frisinnat samt frigående Colombi Ägg (många associativt bevandrade bland steganografer in spe anknyter, med risk att gå över plankan, hellre än gärna Colombi Ägg till Descartes betjänt Gillot), och undrar vad som kom först, Falkägget eller Peter Falk, i Wim Wenders: ”Wing of Desire”?

Främst för att inte transportsträckan från Alfa (”A”) till Omega (”Ö”, eller motsvarande ”Z”) ska, för nyblivet nyfikna, kännas outhärdligt svår, medvetet bortse från rekvisita och attribut som en minderårig och därför lättkränkt Julia, Casanova över hövan, men ändå högst tillfälligt, högst betagen i Frankrikes, så småningom dekapiterade Drottningens ”juvelsmycke”, kammarjungfrun Antoinette Sophie de la Borde (Detta har säkert redan den uthärdade innehavaren av stol nummer sjutton redan, i samband med dennes intressesfär för Restif de la Bretonne (som egentligen hette något helt annat, nämligen Nicolas-Edme Retif eller Nicolas-Edme Restif) (en frimodig steganograf kan med fördel förväxla de la Borde, med Maria Sofia De la Gardie (biologisk syster till Magnus Gabriel och senare äktad med Gustaf Gabrielsson Oxenstierna, som var äkta son inom äktenskapet till Gabriel Gustafsson Oxenstierna, och brorson till Axel Oxenstierna), som alla tilltalade av Mozart-effektens möbius-slingor, näst intill ändlösa katalogen av redan erövrade (med högsta sannolikhet utan vederbörligt samtycke mellan jämställda mans- respektive kvinnoroller, uteslutet det Uteslutna Tredje Könsobjektet) att iscensätta en vanföreställning vars främsta syfte är att inför öppen ridå åskådliggöra hur i just det här dramat Montaguerna tvingas agera ut, fram tills det rådande nuläget inom ramarna för diskbänksrealismens inlärda hjälplöshet, som ”Bokstavstroende”, eller ”Legaliserade”,  kan bidraga till att understödja Allrahögstainstans i dennas intentioner att kvarhålla Sapiens i hennes självförvållade omyndighet.

Detta till trots råder fortfarande överhängande skiljaktigheter mellan självklarheter som, i samma andetag, omnämner Descartes med de hädiska tankesmedjor som understödjer uppfattningen att Treenigheten aldrig, inte ens mellan raderna, och subliminalt, kunnat föresväva ens den minst lojala av alla då levande Bokstavstroende, Godtrogna, Rättroende, Fariséer.”

Här följer den tidigar utlovade listan med enkla, impulsivdrivna och därmed spontana improvisationer till associationer:

”Alexanderhugg” = En koan löst av en välkänd erövrare av Alexandria.

”Gordiska knut” = En koan som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd.

”Colombi Ägg” = En koan som omöjlig att lösa, men när lösningen väl är känd av Detektiven Allmänheten, kan upplevas som trivial och därmed förklaras med ursäkten: ” – Det var det som jag just skulle säga!”

”Gå över plankan” = Bli mat åt hajarna. Från akademiska filosofer känd koan:

”Då samtliga solterrasser utanför Les Casinos de Monte-Carlo redan är ockuperade av ansiktstappade olyckskorpar (med Hugin (långsträckt hågkomst) och Munin (alltför kortvarigt arbetsminne på minst 4 GB), väljer en nyss utblottad Gemene Man, varför inte med namnet Tom Mix (eller om ifall Läsaren/Tydaren upplever det som mer bekvämt) med familjenamn som ”Fix”, ”Fax”, ”Max”, eller ”Flax”), att hellre uppsöka sin avsiktligt förestående bortgång till andra sidan (antingen gränsande, i de fyra väderstrecken, i väster, Cap D’Ail, mera norrut, La Turbie, samt, i östlig riktning, mot Menton, Roquebrune-Cap-Martin, av romerska legionärer i samklang med välklingande kopparslagare, kallad Alpes Maritimae, som gränsar till Occitanien och Provença-Aups-Còsta d’Azur nere vid nere vid Lavrotto, Liguriska havet, som är en, trots sitt legendariska rykte bland storspelare och jetsetare, oansenlig del av Medelhavet.

Där, alldeles intill strandkanten kommer simmandes Jean Louise som vid Plogoff (en udde längst ut i Bretagne, alldeles intill Baie des Trépassés) för att inte skrämma bort bortskämda moneymakers som krautrockare och knätofsdansare, som under turistsäsongen, invaderar från Allemagne och Hyperborén där, (motsvarande Ökenfäderna) Rudbeckius, en gång för alla, fastslagit att Hyperborén, med Rudbeck d.ä:s egna ord, identiskt detsamma som, av Platon omskrivna i Timaios och Kritias (båda ca 360 f.Kr.) som den fiktiva idealstaten Atlantis. Långt senare skulle Francis Bacon (inte konstnären) också inspirerad av Thomas Moores ”Utopia”).

Bacon menade, och om han överlevt ända fram till dags dato, fortsatt menar, att Läsaren/Tydaren, för att utvecklas till en fulländad Steganograf, måste göra sig av med vissa (långt ifrån alla utan undantag) fördomar.

Dessa urskiljer filosofen, advokaten, vetenskapsmänniskan, statsmannen, skriftställaren och Englands lordkansler 1618–1621, Bacon, till antalet fyra kategorier:

Idola tribus, släktets idol, benägenheten att se naturen som analog (den var långt innan den digitala tekniken infördes) med människan (antropomorfism).

Idola specus, hålans idol (med hänsyftning till Platons liknelse i ”Staten” VII), de fördomar som kommer från individens genetiska DNA och RNA, habitens, korrigeringar och liknande föreställningar om fri (i överensstämmelse med A.S. Neills pedagogiska metoder) uppfostran.

Idola fori, torgets idol, de fördomar som kommer från den mänskliga samvaron (som numera kan associeras till journalisternas yrkesutövning av metoden ”Drevet går”, behavioristiskt flockbeteende och, i nuvarande läge, flockimmunitet.

Idola theatri, den filosofiska traditionens villfarelse.

Utan att fördjupa sig alltför mycket i ämnesområdet, kan Läsaren/Tydaren betänka retro fenomen som (bara för att nämna några ur ett otal företeelser):

Bredspektra associationsbanor till prefreudinska drömtydningar, grottmålningar, Platons parabel om den hjälplöst inlärda publiken i Grottan, Camera Obscura, Laterna Magica, och så ett häpnadsväckande språng fram till voyeurens tittskåp, vita duken, grundskolans stillbildsprojektor, 32-35 mm filmkameran, Cinemascope, Eastmancolor och, nu på senare tid, luftburna, fjärrstyrda drönare med digital zoom och fjärrstyrd bildöverföring till kickbikerburen ungdom.  

”Jean Louis” är smeknamnet på, av Carl von Linneaus, typ ”Mullhaj” indelad i gruppen ”Broskfiskar”.

Mix, helt inställd på att för egen hand begå självspillan, förtärs nu, inklusive hull och hår, av Jean (eftersom man antar att hen är en hajko) Louise.

Efteråt kan Detektiven Allmänheten, med traditionella antagonister i lägren Crethi och Plethi, samt Gemene Man (där för närvarande Mix räknas in i kategorin av Uteslutna Tredje), spekulera och pokulera om ifall den utblottade Mix av samma människosläkte, som ändå haft intentionen av att förkorta livhanken, lyckats eller misslyckats med sitt förvärv.

Svaret på koan får de av kringresande (som i världsberömda road movies, typ: ”It Happened One Night”, ”Stagecoach”, ”Wild Strawberries” ”Easy Rider” samt ”Midnight Run”) försäkringsagent John Does, från Anthem Inc.

Efter sedvanlig rutinundersökning där även yrkesutövande Coroner finns med, kommer denne ambitiöse unge Mix, just uppkliven på karriärstegen första pinne, fram till att individen tillhörande samhällsklassen Gemene Mans äkta hälft, har rätt till både livförsäkringen och änkepensionen.”

I överensstämmelse med schemaläggningen enligt dagens agenda, fortsätter textmassans cliffhanger efter besök på annat ställe (alldeles till vänster om cloakrummet), kaffeautomaten i entréhallen och intagande av latte med avec, i foajéns rökfria kulturmaffians mingelsocietet.