Grottes kvarn påminner starkt om Picabias ”Mycket sällsynt bild av Jord”. Läsaren/Tydaren kan betrakta en utpumpad arbetskolv som driver vevslängden via en ledad stång.

Detta kan mycket väl vara en replik till eller från Duchamp, då denna besatta av rörelser, framavlade en fulländad, idealiserad och objektifierad, brud. Emellertid kan inte Läsaren/Tydaren utesluta att repliken var ämnad som svar till Ernsts ”Celebes”.

Inom ramarna för Gemene Mans krav på välfungerande idiom bör det steganografiska utförandet påminna om uttryck som att köpa en osynad, avsnoppad, galt i en, av ångerfulla interner hastigt hopsydd, säck av jute.

Varje idiomatiskt uttryck uppnår med tiden sin absoluta maximipunkt. Detta beror på att vissa handlingar bär på sådana kännetecken som är speciellt utmärkta av tidens tand.

Även i vårt hektiska tidevarv händer att en galt som borde ha varit snöpt för länge sedan, möter slutet på sin levnadsbana öga mot öga med en elektriskt laddad, blixtrande, bultpistol.

Andra idiom används mer som uttryck för handplockad vintage, eller retroinfluerad design vid Porte de Clingancourt där det till och med finns en nostalgisk loppcirkusdirektör. Nu för tiden kan inte ens en begagnad bilhandlare erhålla tillfälle att beskåda given häst, typ Kloke Hans, i munnen. Det var annat på Ingmar Bergmans tid, då studenter kunde komma in för bara 5 kronor i entréavgift.

På senare vanligt förekommande idiom, som att sälja skinnet innan björnen är skjuten, sälja smöret och tappa pengarna, eller gråta över spilld mjölk. Ingen levande själ kan i förhand ana sig till vad framtiden bär i skötet.

(Något som speciellt märks när en fatalist, handfallen på eget grepp, lagt ut den sista silverpenningen på loppets ”dark horse”, apelgrå travhästen Silver Ghost.

Då åkerspökets ekipage passerat mållinjen, upplevde den mäkta imponerade vinnarskallen en satoriliknande, plötsligt uppvaknande av häpnadsväckande insikt om hur dennas enahanda livsstil i mitten av en levnadsbana, förändrades i en handvändning på en utrangerad femöring. Då vare sig någon närvarande gudmor, svärmor eller självgod fé syntes till, förvandlades missbrukaren till en oskyldig It-Cinderella.)