Ja, det där med ”genialitet” är ju en svår fråga.

Definitivt är det fler som själva upplever sig som genier, än som av omgivningen anses vara det.

”Det missförstådda geniet” är vanligt.

Kan det bero på det som Tomas Thorild en gång formulerade det:

”Det dunkelt sagda, är det dunkelt tänkta”?

Min egen tolkning av ”Geni” (”genus”, ”människa”) är att även en medelmåtta kan uppnå (den egna föreställningen om vad som är ett ”geni”) genistatus, beroende på hur denna kan använda det den har, mer än bara ha det.

Skådespelare verkar vara mer ämnade för livet på scenen, än vardagslivet utanför teatern.

En svensk teaterman som jag vill mena verkligen var och är ett geni, var Per Edström, ägaren till teaterbåten ”Nyttig”.

Det som Per Edström inte gjorde, är inte värt att göra.

Vår tid är uppbyggd på förtroende inför ”specialister”, men var finns utbildningen till ”generalist”?

Allmänbildning är en sak, men att uppnå statusen av ”Generalist” kräver både teoretiska och praktiska kunskaper.

Lite likt Georg Rydeberg i rollen som ”Fan ska vara teaterdirektör” i August Blanches ”Ett Resande Teatersällskap”.

Gissar att med nutida digitaliserade former, kommer i mycket teatern och filmen utkonkurreras av dataspel.

Intet nytt under solen!

Michael Meschke är också han en ”generalist” av stora mått. Kanske ett geni?

Meschke är, inom gränserna för svenskt teaterliv, kanske mest känd för sin Marionetteatern vid St Eriksplan, men otroligt erkänd ute bland världens alla teaterfestivaler.

Annons