Hänvisning till Dagens Nyheters webbupplaga den 9 december 2020:

”Christer Sturmark: Karikatyren av icke-troende skapar inga samtal”

Wikipedia: ”Panenteism”.

Citat från Wikipedia om ”Panteism”:

Kritik.

Fysikern Robert G. Brown har kritiserat panendeismen med ett argument som i lika delar träffar den traditionella panenteismen. Han menar att föreställningen om en Gud som i någon mening är större än universum innefattar en felaktig definition av universum, eftersom ”universum” per definition innebär ”allt som existerar,” inklusive Gud. Han menar att det man i så fall måste syfta på är ”kosmos”, förstått som en avgränsad del av universum, tillgänglig för mänsklig observation.”

Svar: ”Gud är odefinierbar.”

Wikipedia: ”Panteism”.

Wikipedia: ”Mystik”.

Citat från Wikipedia om ”Mystik”:

”Mystiken är i sin kunskapsaspekt nära besläktad med metafysik och kan i viss mån ses som en subkategori till esoterismen. Mystiken förekommer inom nästan alla världsreligioner, och ofta ligger religionernas mystiska tolkningar och klargöranden närmare varandra än vad moderreligionerna gör. Sålunda liknar gudsbegreppen/tolkningarna av Det Absoluta inom gnosticism, kristen mystik, sufismkabbala, buddhistiska och hinduistiska mysterietraditioner och daoismens mystik varandra,[3] medan de breda moderreligionerna kristendomislamjudendombuddhism, och traditionell kinesisk religion inte är lika överens.”

Är starkt troende panenteist, dvs Gud är detsamma som världen, naturen, verkligheten och allt utöver detta.

På så vis är Gud, allsmäktig, evig, allvetande, ständigt närvarande, överallt i både andligt och materia.

Hur kan en gudstjänst gå till?

Att leva är detsamma som en ständigt pågående gudstjänst och andlig upplevelse.

Att bry sig om tillvaron som den är och så som vi kan uppfatta den med våra sinnen, men också att tillvaron, verkligheten, världen och universum omfattas av något högre, Gud, som vi människor på planeten Tellus aldrig kommer att förstå, men ändå anpassa oss till.

Det är upp till var och en att uppleva Gud, verkligheten, världen och universum som personlig, eller opersonlig.

Bara för att bevisa och förklara att begreppet ”Gud”, om man använder det i mer mystika sammanhang, inkluderar bra mycket mer än bara en sekulär livs- och världsåskådning.

Citat från Sturmarks artikel:

”Ett stort antal människor – bland andra undertecknad – menar att religion inte spelar någon betydande roll eller någon roll alls i deras liv. Men vi har fel, enligt religionshistorikern Paul Linjamaa (DN Kultur 4/12). Religion, hävdar han, spelar i själva verket fortfarande en central roll i alla människors liv och det är till och med svårt att föreställa sig tillvaron utan den.”

Det är många vetenskapsmänniskor som av omgivningen uppfattas såsom ”ateister” eller ”agnostiker”, men som ändå i sina dagliga handlingar, upplever världen som en mystik, metafysisk, ständigt pågående energi, rörelse och kraft.