Javisst! Den avgörande frågan är: ”Vad är Frihet?”

Sverigedemokraternas frihet är säkert inte samma frihet som Moderaternas eller Kristdemokraternas.

Frihet från?

Frihet till?

Ansvarslöshet eller ansvarsfrihet?

Harari skriver i sin bok ”Sapiens”: ”Naturen tillåter. Kulturen begränsar.”

Tvärt emot Liberalismens individuella frihetsideal, är en av Samhällets främsta funktioner att begränsa, mer än tillåta.

Gå ut i den omedelbara närmiljö och räkna först antalet skyltar med ”Förbjudet att…” och därpå räkna antalet skyltar med ”Tillåtet att…”.

Bara en gissning, men kanske att det går en tillåtetskylt på femtion förbudsskyltar? Logiken säger, där det Uteslutna Tredje inte finns med, att:

”Det som inte är förbjudet, måste vara tillåtet.”

Lagar förändras. Det som var förbjudet igår, ser de flesta som tillåtet och självklart idag.

Mycket bottnar i den historiska utveckling som pågått sedan Göbekli Tepe byggdes:

Nomader mot Bofasta.

De Rörliga mot de Stabila.

Jordbrukare mot Nomadfolk, jägare och samlare.

Odlat (kultur) i motsats till Funnet (natur).

Nationalister står självklart på Stabilitetens, de Bofastas och Markägarnas sida.

Hotbilden utgörs av de flexibla, rörliga, nomader, gårdfarihandlare, kittelflickare, kringresande och andra (digital nomads, resandefolket, backpackers, besökare och gäster (främmande och gästarbetare).

Kort sagt: De (för de bofasta) okontrollerbara.

De som inte kan eller vill inrätta och anpassa sig in i Stabilitetens Status Quo.

Därför blir allt vad begränsningar och bestämmelser så oerhört betydelsefulla.

Det är skillnad på ”gränslöshet” och ”gränsöverskridande”.

Beroende eller Förtroende?

Förbjuda eller Tillåta?