Det viktigaste av allt är att inte än en gång stjälpa över skuldbördan på nästkommande generation!

Vilka skulle kunna göra det bättre, än de kränkta Machomännen själva?!

Bäst är förstås att det blir Machomännen, deras väljare, sympatisörer, sponsorer, lobbyister och annat fotfolk, som får satsa allt de har för att motverka coronaviruset och klimatförändringen konsekvenser.

Varför ska andra tvingas använda sina liv till att städa upp efter autokrater, oligarker, rättshaverister och andra faktaresistenta demagoger?

Innan de ens är påtänkta, ska nuvarande föräldrars barn, och, förhoppningsvis, deras barnbarn och barnbarns barn, ställas inför faktum att Tellus skogar, vatten, jord och luftlager, redan är förbrukade.

Krigsindustrin, kärnvapnen, vapenproducenterna och alla de, till exempel där actionfilmer fungerar som produktplaceringar och reklam för de senaste sprängmedlen och höghastighetsvapnen, överlever på människors rädsla inför lidande och död.

Problemet är bara att aktörerna hellre släcker eld med bensin och skadar människor, djur och natur med atomvapen, biologiska-genetiska mutationer och kemiska bekämpningsmedel som fungerar mer långtidsverkande, än raketbestyckade drönare och fjärrstyrda laserkanoner, än att avstå från ”Anfall är Bästa Försvar!”

Inget annat däggdjur, vare sig späckhuggare, hajar, isbjörnar, tigrar, vargar eller järvar, är så destruktiva och fängslade av lidande och död som Homo sapiens sapiens, ”Skapelsens krona”.

Är det en irrationell, oförklarlig skräck som får oss att bete oss som aggressiva och impulsdrivna monster?

Varför är vi mer skräckslagna inför enstaka terroristhandlingar, än ”legala” massförstörelsevapen, spionerande satelliter och drönare, virtuella troll och datahackare samt alla de metoder som ska försörja framtida människor i sterila supercities?

Ingen tvekan om att ”macho” kriminella gäng och desperata terrorister ska bekämpas, men leder det verkligen fram till ett uppryckandet av ”roten till allt ont”?

Annons