Angående ”Klartextens absurditet”:

”Idealisten, Riddaren av den Sorglösa Skepnaden, alias Don Quijote, som i det här sammanhanget inte är författad av epigonen Graham Greene, förföljs, likt en postmodern Batman av den efterhängsne stalkern tillika paparazzin Robin, av vapendragaren och diskbänksrealisten, Sancho Panza.

Till skillnad från Don Quijote har Bruce Wayne ingen Dulcinea att, då förvecklingar förr eller senare alltid uppstår, att, i brist på andra ursäkter, förevisa som sin närmaste Hjärter Dam.”

Huvuddelen av Steganografens anspråk består av dennas slumpmässiga urvalsprincip angående särbehandlat informationsutbyte.

Hela avsnittet kan användas som ett utförligt bevis på att sanningen är mer beroende av ett samförstånd, än ett objektivt konstaterat faktum.

Samtliga av dessa slutsatser är antingen falska eller sanna. Något utrymme för det Uteslutna Tredje är i bästa fall alltför trångt:

”Den fysiska distansens bräcklighet utgörs till stor del av utforskandet av bortglömda och därtill plomberade, cementerade, arkiv.

(I synnerhet i samband med haverier, samt oförutsägbara omslag där ovetandes turister om ohälsosamt karma, hamnat i karismatiska krissituationer som resegarantin, i överensstämmelse med force majeure, inte konverterar.)”

”En tvådimensionell form har rent hypotetiskt endast enkel sida utöver den underjordiska, osynliggjorda. Den visualiserbara överliggande kan varken ersätta den Andra, den Uteslutna Tredje, eller ens den Fjärde Dimensionens oblyga tesserakt.”

”Ett knallskott i form av äggplanta har genomgått flera mjukgörande processer och kan därför, egendomligt nog, passera helt utan någon som helst visitering medelst en skanner eller sniffer. Detta tack vare att den senaste versionen av gummilim ersätter silikon som utfyllningsmassa.”

”Den spirituellt-paranta lindansösen (Elvira Madigan med sina duplikanter Jenny och Cecilia Lind) har i åratal ägnat sig åt esoteriska lekar bakom ensidiga speglar vars ytor bara är genomskinliga från det hinsides livet efter detta.”

”Steganografen som arbetat som en besatt ideell, utan vare sig ersättning för oförutsedda utgifter, eller kost och logi, avkodade gåtan och kunde strax därpå avslöja informationsbiten att, av förekommen anledning, likt Existensen föregår Essensen, föregår Referensen, Interferensen. (Det kan inte, inte ens med peristaltiken som uttrycksmedel, klarläggas mera opersonligt).”

Ovetenskapliga, men ändå otvetydiga, bevis, när Tydaren väl behöver dem, lyser som så ofta med sin frånvaro.

För den tveksamma, i betydelsen, förvirrade, Tydaren kan utslaget medföra en obetingat retrospektiv återblick i backspegelns förkromade baksida. Ett referat som obönhörligt iscensätter spegelvärldens inre, surrealistiska, uppgörelser:

”I Paris har Renaulter, Citroëner samt Peugeoter med udda slutsiffra, vid klart solsken, förkörsrätt på dagar med jämnt datum.”

”Därför har stadens borgmästare, via sina ambassader utomlands, meddelat att nästa års globetrotters förbereder sin vistelse med att ersätta slutsiffran med det romerska talet ”xxx”. Då vissa kan uppleva x:en som förargelseväckande anstötliga, bör de föreliggande ersättas med resultatet ”v-xx”. ”

”Mer hårdpermanenta av vidlyftiga hårklyverier byter ut obehag mot oersättliga avdragsgiltiga förmåner.”

”Den okända faktorn ”X” är typ en annan sorts variabel av samma valör. Däribland finns osorterade kort från en närliggande killelek, tvåvägs korsbandsförhör eller linjeavel som den tilltänkta, tveklöst, kommer att anpassa sina avsiktliga skumraskaffärer till, före och efter.”

”Som först i kön har X förtursrätten på sin sida.”

Förutsättningarna är exakt lika i överensstämmelse med tillkortakommandena:

”Vaskulär kinestetik” (läs ”okategorisk syllabel”).

”Diktafonisk symfoni” (se ”binär kakafoni”).

”Sista förklaringsmodellen från Paris” (hänvisning till ”Tidigare hermeneutiskt tillsluten, men nu integral”).

”Utesluten infallsspelande penibel.”

”Intresseväckande Pechelbel-kanonad.”

”Infrafrakturens strukturkonstant.” (”S” eller ”ZZZ”)”

”Dekonstruktiv konvertibel konspiration.”

”Renons paradoxer”.

”Korresponderande intraaktioner”.

 ”Vanligt förekommande, i synnerhet mellan årsskiftet Augustimånen och den årstidsbundna Höstdepressionen, överdrivet diskutabel, otillräkneligt inflytelserik autokrat.”

Omväxlingsmetodiken är av helt avgörande betydelse för den som önskar ersätta den steganografiska klartexten med en, för Bokstavstroende Legaliserade, mer tilltalande slarvtext:

”Samtliga av riskgruppen Uteslutna Tredje utkräver en rättvisande snitslad gräddfil”.

”Globalisternas ordlista kan, i intimt förhållande till andra utsagor, utföras med fler omskrivningar, än dem som ingår i Gemene Mans av hävd och ohejdad vana, utnyttjad, Allemansrätten. ”

”Det ogrundade påståendet vilar på antagandet att Detektiven Allmänheten, inklusive vederbörande kollegor, tjänar Crethis och Plethis godtyckliga intentioner.”

”Uti Multiversums samtliga dimensioner-i-Sig ingår Singulariteten-i-Sig.”

”Såsom naken och osminkad sanning basuneras desinformationen ut av, sådana dubbelagenter som, redan efter födseln slagit dövörat till, men, i det gällande nuläget, försäkrat sig vara talträngda megafoner.”

”Diskbänksrealismens (med avarten: Av Strindberg & Bergman utforskade Psykologisk Realismens bakgator och enkelriktade gränder i sängkammarspelens roterande iscensättningar) avgrundsdjupa, av Tiden och Rummet uppfyllda, presensform, är sedan en längre tid tillbaka retroaktivt återanpassad till evidensbaserade spekulationer.”

När desinformationsutbytet ökar, måste motsvarande informationshanterings effektivitet tillta i samma grad:

”I sann odemokratisk anda kan rabiata rabulister, som tillåter sig förföras av retrospektivt, tillbakablickande önsketänkande, med läpparnas bekännelse, uttala sig om i stort sett vilket av hjärtats förmak som befinner sig närmast Aortans kroppspulsåder. ”

Med fria associationer till Guilt by Association, kan nästkommande lösaktiga stycke upplevas som en klipphängande resumé av det förra, men som känt är, medför inte målandet av svart på svart, att resultatet blir oskyldigt vitt:

”Förmaket bevakas av en sällskapsdam, som, med obeskattade biståndsmedel i plånboken, också tjänar som kammarjungfru.

Då den priviligierade protegén inte uppfyller den panglossiska självcensurens skattningsskala avseende uppsatta målbilder, återstår för Centralgestalten (Kungliga Hovstallets Riksmarskalkens biologiskt äkta dotter Kunigunda), att antingen dra sig tillbaka, eller förvärva årsinkomsten på trottoarens andra sida. ”

”Kakarduans burspråk är konstruerat så att skvallerspeglarnas funktioner också omfattar mer än ett synvinkeln runt ett, i positiv mening, objektifierat Gillöga.”

Andra olämpliga termer kan utgöras av följande:

”Kontraproduktiv protes”.

”Primitiv urbanism”.

”Beatets slag slår, i kronologisk ordning, synkopiskt framåt.

”Dropoutinfall från endräktiga, universella solitärer är i allmänhet oundvikliga.”

”Cyklopisk observation” gäller endast dem som, liksom Ingen (Odysseus utan vare sig sextant eller passersedel) i profylaktiskt syfte, föredragit ett alias framför en mindre effektfull, målsökande signatur.”

”Extrem, men ofokuserad, besatthet”.

”Exponering av imploderade platonska kroppar”.

”Falsk härdsmälta” (t ex Rodriguez ”inoljad Susanna”).

”Förväxlingsfaktorernas spretiga förlopp”.

”Élan vitalstyrda utflöden i välkanaliserade floddeltan”.

”Impulsdrivet, intuitivt och spontant tyst samförstånd i betydelsen medgörligt undfallande samtycke”.

”Klinisk prövning av dekontaminerad rörflen i Hoffmans Elexir”.

”Konfektyrdialys”.

”Kumulativa luftslott”.

”Alkemistiska Föreningen Skinners Box och Schrödingers Kattlåda”.

(Exempel på kritiskt tänkande, oavkortat direkt plagierat från spindelnätet:

”Vad katten hette Schrödingers Katt? Svar: Liv-Lina.”

”Fjärrdistansfel” (avvikelser av sådan art att förr eller senare alla avtrubbade Tydare frånfaller till den andra sidan.)

”Största avskilda alienerade taktiskt taktila robotdammsugare.”

”T.U.T”.

”Randomiserat urval av irrationella korrektionskonsumenter (i. e. ”samtida fängelsekunder”) ”

”Okontrollerade inkontinentala subversiv-sublima ansiktslyftningar”.

”Partiell scenskräck”

”Per caput mortuum metoden” (Faller ett huvud, så faller alla följande, i stil med dominoeffekten.)

”Poisson-poisson-fördelningen” (Uppkallat efter soldatmarscherna över Marsfältet i Paris 7:de arrondismentet, mellan Eiffeltornet och Ècole Militaire (Motsvarande Karlbergs Slott, där den numera så omtalade Pompes sista vila är förlagd)).

”Positiv upptrappning av det stegrande integritetsbehovet.”

”Preventiva samt subverserade reagensindikerade smoothmixar av tillräckliga mängder saltpeter och socker.”

”Prosperos experimentsats ”Den Lilla Hjärnstormaren”, i fyrahundranittioniotusen bitar.”

”Radikaliserad rankning” (en flexibel värdering som, genom att transponeras för en fullt realiserbar händelse, omvandlas till ett synnerligen kallt faktum” (För en utsatt äldreboende kan plus tio grader celsius upplevas som en tid i helvetet, medan en annan, konventionellt stukad, meteorolog förhåller sig till den statligt inställda termostatiska värme till 18 grader celsius som en odiskutabel inkonsekvens.)

”Relativ riskförsäkring” (då antalet trygghetsnarkomaner, typ krösamajor och filifjonkan, samt ungtuppar med låg intoleranströskel, som mer än sällan, utlöser ihållande utbrott av lättkränkt integritet) ökar exponentiellt, har FHM i ett pressmeddelande förklarat att en försäkring om ökat risktillägg är på utgång.

”Korrektionsteorin” (Det Ena anpassar sig till Det Andra, som Det Uteslutna Tredje förhåller sig till Den utomdimensionella Fjärde Interventionen.)

”Kosmologisk avdrift i sekundärt skede” (En underordnad period av tillförsikt.)

”Semiotisk komposit” (Ett komprimerat utfyllnadsmaterial.)

”Skärningspunkt” (Speciellt lämpad för indelning av insjuknade av avund, gröna princesstårtbitsmobiletter, inspirerade av, i tur och ordning, Penelopes, Beatrices, Dulcineas, Kunigundas samt Klara Fina Gulleborgs originalkreationer.

Modelejonet tillika partydrogdesignern Dorian ”Muddy” Cakewalker lät, åt var och en av de tilltänkta objektifierade, skräddarsy intelligensbefriande skapelseakter som ”Muddy” döpte, i överensstämmelse med dåvarande uppfattningar subkulturellt provokativa epiteter, till: ”Laid Back”, ”Flash Back”, ”Time’s Queer”, ”Biedermeier’s Hot Shot”, ”Flapper’s Delight”, ”Backfischs Speakeasy” eller en postpostmodern 70-tals vintage-retro version av Moberly-Jourdain-incidenten: ”The Jetson’s Jetset’s Jetlag”.)

”Slumpmässig avåkning” (Avkall på häpnadsväckande sylta).

”Stickprov” (Anfall mot utfallande antagonist av rang.)

”Systematiska briseringar i infantil-preadolecenta hormonproduktionen” (En medveten behandling av Bokstavstroende Legaliserade, där avlägsnandet av höger hemisfär ersätts med, av hemmalaget utförd, handtvätt av de gråvita myelinskidorna som hos traktösen föranleder otillräcklig exfoliering av fingertoppar. Då detta tillstånd antingen är av övergående art, eller framkallat som fritidsrekreation, gäller inte arbetsförsäkringar angående ”Ofrivillig kroppsskada utanpå daktyl extremitet”.

Beroende av tidigare ekonomiskt oberoende kan den plötsligt amputerade eller dysfunktionella erhålla ett futuristiskt inkapslat ”Javalas Fingertoppsprotes”.

”Jalavas förinstallerade 2 GB USB-minne ersätter hans förlorade fingertoppskänsla. I den lagrar han bilder, filmer och programvara:”

Tilläggas bör att de mindre bemedlade med begränsade ekonomiska resurser, kan, efter utförda studier samt positiva testresultat, erhålla en mindre motsvarande daktylprotes av silikon, men i utförandet utan 2 GB USB.

För att inte vederbörande användare ska uppleva sig som varandes förfördelad och, i andlig betydelse, fysiskt kränkt, kan denna, med en symbolisk abonnemangsavgift inbetalad via autogiro, i kompensation, utrustas med en, under hela användarens hypotetiska livstid, ständigt uppdaterad, direktansluten till atomuret i Brainskrank via satelliten Astra Seneca, inprogrammeras med ”Bra Vibrationer” som digitalt överförs till en djuracell-försörjd 10-stegs G-spot ”My Little Rabbit Rosie” (enligt tillverkaren har färgen Cyan utgått och man saluför endast i kulörerna Deep Cerise och Mellow Yellow (För dem med lite mer i plånboken och mer sugen på extravaganser, finns också varianten, den lite mer spaciga: ”Marsmellow Yellybean”. För ännu mer kräsna med ännu mer i plånboken, som önskar föreviga uttrycket ”The Swedish Sin”, finns också limited edition ”Extra Virgin Raspberries”).

Då ”My Little Rabbit Rosie”, av fackmän i synnerhet, anses vara könsdiskriminerande, finns också en påsättbar ”My Giant Robot Sam” (Tidigare endast i Cyan. men som plåster på såret, döpt efter serieikonen ”Indigo”) som maskulin gadget till fingertoppsprotesen.

För att inte kränka, inskränka eller på annat sätt särbehandla, motsvarar kostnaden för ”My Giant Robot Sam” samma som för ”My Little Rabbit Rosie”.

”Gravitationstest” (utförs traditionsenligt i Aria 51, eller under Kaliforniens underjord.).

”Inställsam kvartalsrapport” (En fjärdedel av en inlagan är utsmyckad med astrologiska predikament.)

”Uteliggare” (Där gruppen av Uteslutna Tredje sannolikt ingår.)

”Variabelns frihetsterritorium ” (definierade i Författningssamlingen angående Grundlagen om Tankefriheten, exkluderande otillräcklig abstraktionsnivå).

”Vegitativa utsvävningar” (t ex i Bourbon eller Sangria”).

”Overheadstrategi” (För undflyende headhunters.)

”Övre metastatisk kvalitet” (Omdiskuterad, men odiskutabel värdering där obestridliga fakta, beroende av omväxlande väderspänningar, övergår till mera tilltalande faktoider.)

Föreställningsvärlden efter Big Bang, men före X antal Språkförbristningar.

Alla obildade, som just passerat stadiet av Anonyma Analfabeta, erfar genom den diafragmatiserade magkänslan hur Euklides Elementa i stort sett, i jämförelse med Gyldene Snittet och Gyldene Gryningens Order, är som gjord för Detektiven Allmänhetens utbildning i långtgående haranger, till exempel:

”En sprucken spegel utrycker mer än tusen ord, men innehåller ändå alltid en tilltalande yta.”

Redan i det gamla Arabia var spegelytan mer avgörande än djuplodandet. Egendomen var fastslagen först när Anders Bures föregångare, Ibikrates och, tätt i hälarna på denna, lantmätaren K, utifrån hedniska landmärken, beslöt vilka chimärer som tillhörde vad.

Ingivelsen är bedrägligare än man först tror sig veta. Läropengarna utbetalas först då när ett obegränsat misslyckanden är utvärderade och, i väntan på rätt tillfälle, förvarar dem i nytillverkade malpåsar.

Verbet, Verbum, har, från Evangelisten Johannes och fram till våra brådraska dagar, en oerhörd betydelse.

Verbum motsvarar poststrukturalisternas behov av diskurs.

Föregångarna, barrikadbyggarna, banérförarna och avant-gardisterna Prestrukturalisterna var mer fokuserade på versalen, än gemenen.

Fenomenalisterna betonar oupphörligt, gång efter annan, det särpräglande Ordet-i-Sig. Detta oberoende av om Tryckfelsnisses horungar försvunnit mellan valsarna, eller efterspanat ett efterlängtat högtryck.

Neocynikerna, med den informella ledaren Diogenes af Lower East Side, har tagit det sista steget mot den nakna sanningen.

Alla goda ting är till och med fyra:

Ambition.

Bissociation.

Centrifugering.

Destination.

Hur dessa hänger ihop och hör samman, är en fråga som endast fackidioterna inom området är stolta innehavare till behörigheten att specificera.

Under tiden som Tydaren inväntar en helt orimlig förklaring till detta, kan denna utan dåligt samvete fortsätta till nästa stycke.

En av många kongruent rimliga bortförklaringar till att de defensiva elementen inte längre önskar inta en central plats i tillvarons utkanter, kan bero på att en allt tilltagande Tredje, men absolut inte sista Språkförbistringstid, går våren till mötes med stormsteg.

Hur oroväckande är det inte att en sådan spirituell katastrof kan närma sig med stormfåglars hastighet, utan att de närmast berörda inte ens tar sig för pannan.

Alla obehöriga inom språkområdet förstår vardagsuttryck som ”grädde på moset”, ”lök på laxen” och ”russinet i kakan”. Det kan tyckas obegripligt eftersom ingen numera tilltalas av dessa något uttjatade metaforer.

I konsekvensen av Lao Tzu Chiang Tzu och Me Too går också Stöds-Trump-ornas initiativ ut på att möta våren redan borta vid Händelsehorisontens brant.

En nyutsprungen vårdag, då studentsångarna springer utför Högarnas snöfria backar, tilltalas vårens flickparad av sentensen: ”Nu är den vår!”

Vem minns Nick Carter som igår?

Då Lynda Carters namn nämns i förbigående, lyfter vart finnigt gossansikte, i högsta grad rodnande, på ögonbrynen.

Wonder Woman har vunnit över Super Man med hästkrafter.

Cat Woman betvingar, utan medgivande, en nedklubbad Batman.

Då Batwoman slår till, tappar Jokern hakan.

Sådana som Tiny Tim ger osnutna ungar modet tillbaka. Andy Candy är sedan en längre tid tillbaka mer känd än The Fabulous Five var större än Mästaren.

Catrin i Grimsta går i täten och lär skolungarna hur att, praktiskt och pragmatiskt, tillämpa livsvisdomen: ”Stay Cool and Remain in Light.”

Också hon har något att lära av Bad Moms Ett och Två.

Rebekka I och Rebekka Två är ett kapitel för sig. Om så inträffat i den verkliga fiktionen, vem hade störst befogenhet att utse sig som den obesegrade, biologiska äkta fadern till en oäkta kil?

Strax nedanför Scillas höga klippa, slår förbannelsen till och, sjöbusarna, som förvandlats orimmade svin eller upplösta saltstoder, möter en osynlig vägg av desinformativ ryktesspridning.

Lynda Carter, som har ett sjuhelvetes humör, får skylla sig själv.

I oregelbundet asymmetriska känslosvängningar mellan eufori över den kommande tilldragelsen och dystopiska föreställningar om hämnden mot Tydaren, alias Ingen, utmanar honom i en metamorfisk kamp.

Ingen och hans, intill döden, trogna, oförställda svin, ställs inför kalla fakta..

En andlig hinderbana bestående av alltför generösa lyxfällor, bastioner som håller en låg profil, vattenpassen i rät vinkel och skeppsbrottslekarna, återstår efter strapatserna, en försåtminerad doserkurva. Den är lurig på så vis att om löparen utropar rätt ord, förblir den i förväg konstruerade effekten, desarmerad.

Med ständigt rätt ord utslungad från tungan, kan Largots argonauter återinta sina traditionella positioner på den nautiskt-cybernetiska farkostens olika stationer.

Den steganografiska agenturens team har ett givet antal heltiderstjänster. Vid rullbandet står, i tur och ordning, från vänster till höger:

Frifräsare; autonoma och oberoende scoopsamlare, in natura-fotografer, fördomsfria stalkers och samvetslösa avant-gardister, anländer in från kylan, skakar av sig snöblask och töslask från en eftermiddag i Norrlandsgatans rännsten och lägger upp på informationsdisken en välfylld mapp inlindad i välbegagnad vaxduk (de mer nedgångna måste, av fullt begripligs skäl, skydda materialet med en mer ekonomisk textur, till exempel galon eller hudvänlig silicon (i.e. ”s-T-il-I-con) plastic).

Informationshanteraren och vid de sällsynta tillfällen då inslaget visar sig vara glödande hett, utför sina vardagssysslor utan minsta knot.

Beställarens hårdföra och svinkalla nypor låter sina rynkiga fingertoppar med välmanikurerade naglar, från början till slut, granska upplysningarna framåt och åter.

Ifall Beställaren knäpper med vänstra handens tumme och långfinger, är inhandlandet helt uteslutet.

I de sällsynta fall då detaljerna kan anses som alltför ringa, spetsar Beställaren öronen.

I synnerhet inträffar detta moment då Beställaren, i samstämmighet med Informationshanteraren upptäckt något, än så länge äkta men oslipat, högexplosivt stoff av fram till dess okänt och obekräftat nyhetsmaterial.

Informationshanteraren diskuterar varans ursprungliga och egendomliga värde med prisjägaren. Det ingår, inom vissa gränser, en garanterad prutmån.

Då gängse parter nått fram till en uppgörelse och ingen av dem är beredda varken bjuda högre eller att gå därifrån med oförorättat ärende, bekräftas uppgörelsen med ett spott i nävarna och bekräftat av ett kraftigt handslag.

Sällan, men det händer fortfarande att, när biten är på väg att självantändas, bjuds prisjägaren på en shot av husets eget hembrända.

Beställaren skulle just städa bort inaktuella och överflödiga klädbetjänter och andra trofasta pigtittare från sitt digitala skrivbord då mappen tornar upp med osorterade bokstäver.

Beställaren totar ihop en trovärdig, vit lögn, som består av, för helhetsintryckets och asymmetrins skull en och annan uppenbar faktaresistens.

I Tankesmedjan står klensmeden alltför nära sin svärbror kroppsarbetaren för att detta av utomstående besökare skulle anses skulle framkalla hälsobringande effektsökerier.

Det är känt redan från de gamla grekernas tid att Tydarens verklighetsuppfattning mer kan erinra om den stoiska Apolloniska, än Bokstavstroendes epikureiska Dionysiska.

I klyftan mellan de två vitt skilda uppstår det första riktiga tillfället till steganografiskt förfarande.

Sanningshalten varierar i högsta grad när den närliggande tegen påverkas av både ler som långhalm.

Därmed är klartexten betydligt enklare att hantera, än det tidigare uppenbara faktaunderlaget över befintliga anonyma källor.

Designern (också kallad ”Inredningsarkitekten”) har ett arkiv översvämmat av digra textmassor.

Ett gammalt hederligt klipp-och-klistra-jobb, där designern omstrukturerat den uppenbara sanningen till mer diffust ihopsatta truismer. (Det var i en sådan process som Popper och Wittgenstein, i en trivsellokal i Trinity College i Cambridge plottrat ner tänkbara varsel eller sådana som, utan medgivande från förmyndare, eller utslag efter egna förbindelser, förblivit otänkbara).

Ett uteblivet svar är utgör skillnaden på vad som är inneslutet och vad som är uteslutet.

Vid bearbetningar då Producenten och Regissören ingår i samma Persona kan Scribomanen tillföra ett sådant manuskript där handlingen, i korthet, består av en mängd tilltalande trosatser in absurdum med referenser till ideomatiska frekvenstabeller:

”Hals över huvud störtade den nyss dekapiterade upp till Huvudskalleplatsen och bevittnade hur helgonet Sankt Dennis, till den dansande stjärnan Salome överlämnade vederbörandes huvud på ett nyputsat silverfat.”

Staganografiskt omvandlade objekt brukar ingå i spiritisternas borddanser och kortlekar.

Erkänt, av Crethi och Plethi, godartade folkslivsforskare anses i de flesta miljöer som uteslutande andliga fenomen. Godtyckliga rådgivare är förhållandevis inte dyrbarare än välsvarvade, livs levande, klädhängare.

Var och en som, epigoniskt, följer i upptäckaren av Idiotens glanslösa sorti, vet att Första Balkong utanför Monte Carlos vertikala murgrönor, redan är ockuperade av en illa sedd Utesluten Tredje.

En till isen kallad Damen med Lyktan försmår inte minsta tillstymmelse av tadel. Där emot, Snödrottningen, vars sylvassa issplitter tränger in i var broders öga, vet hur att hantera en pik mot revisionistiska avvikare. Speciellt om ifall vederbörande befinner sig på en semesterresa till Mexiko.

Dagdrivaren och tidsfördrivaren har mer än bara fritidssysselsättningen gemensamt. Angående gem hyser ingen minsta tvivel om storlekens betydelse, men när solståndet befinner sig ovanför Zenit är höjden betydligt mer avgörande, än längden.

När efterfrågan fallerar, uppstår, som ur intet, tillgången.

Skönlitterära tautologier och truismer saknar sista datum. Det enda avgörande är när Domedagen ska inträffa. Kategorin Olyckskorpar omfattar ytterst sällan minoriteten av, intill besatthet, inbitna kalenderbitare.

Detta har redan skriftställaren till ”Stenbockens Vänkrets”, ”Kräftans Metastaser”, ”Prinsessan på Venusberget” och ”Svinaherden i Förgården”, ett otal gånger, men utan minsta resultat, hållit fast vid som Folksagan om när Svinaherden Furuhans, efter att ha klibbat fast Köksan vid Grötsleven, uppnådde, dels målet att få Prinsessan på Venusberget att skratta, dels att, utan vare sig äktenskapsförord eller vigselbevis, erhålla den andra halvan av Kungariket.