På grund av att denna enskilda volym är begränsad till drygt 150 sidor, väljer ordbehandlaren (i e skriftställaren) att förhålla sig passivt till sådana, mer extravaganta, exklusiva, entiteter. Med hänsyn till detta avgörande ställningstagande, förbehåller sig ordbehandlaren rätten till att hålla sig inom ramarna för en tvådimensionell realitetsanpassning.

Så här till en början kan ändå det tvådimensionella företaget äga många likheter med ett motsvarande tredimensionellt.

Framför en nattsvart fond, i vilket den tysta kunskapen består av att den ena handen inte vet vad den andra gör, men ändå drar publikens uppmärksamhet till den andra, medan den ena omsätter teoretiska kunskaper till praktisk handling.

” Clarkes lagar refererar till tre lagar som myntats av författaren Arthur C Clarke.

1. När en framstående men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt, har han med största sannolikhet rätt. När han påstår att något är omöjligt, har han troligtvis fel.

2. Det enda sätt att upptäcka gränserna för vad som är möjligt, är att våga sig förbi dem, ut i det omöjliga.

3. All tillräckligt avancerad teknologi är omöjlig att särskilja från magi.”

(Hämtat från Wikipedia, den 5 november 2020.)

Endast framförhållning, förutsättningar, tillkortakommanden ingår i var och ens realitetsanpassning. I övriga fall är det endast fantasin som, inom lagens råmärken, sätter gränserna.

På så vis kan även en naturlig råvara medföra positiva förändringar av okänd art.

Björktickan eller den oöppnade musslan innehåller näringsämnen som andra obehöriga kastar bort som ersättliga.

Annons