I Samhället måste vi kunna enas och samarbeta.

Enigheten och samarbetet skapar stabilitet, men inte rörlighet.

Samhället kan bara bestå, genom en darwinistisk förmåga till anpassning.

Anpassning handlar om både stabilitet och rörelse.

Utan stabilitet, ingen rörelse.

”Under ett stort träd, växer ingenting.”

Alla andra omkring dig må vara lika, men du är annorlunda.

You are Different.

Tänk efter; vad innebär det för dig att vara annorlunda?

Det är det som är annorlunda i dig, som gör dig till en unik person och, om man så vill, till ett Original.

Original är inte detsamma som Identitet.

Identitet är stabilitet.

Originalitet är rörelse.

I mötet mellan Identitet och Originalitet, uppstår Energi.

I mitt liv har jag varit med om att uppleva tre berömdheter som jag skulle vilja kalla för Original:

Andy Warhol

David Bowie

Lady Gaga

Dare to Be Different. Express Your Self, even If…