Myndigheten för Särskild Beredskap hävdar utan åthävor att den sedvanliga föreställningen gynnar gummans jämställdhet mellan könsfördelningen.

Förr, står det i kontexten, var en Man en Man och en Kvinna, en Kvinna. Men: ”Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” (Tiderna förändras och Vi med dem”.)

Under Feodaltiden kom härolder och siade och förutspådde:

”En Ann kan vara så God som En Ann. En Annan är en Skälm”. Ordspråksboken. Nr 30 av 3160.

(Ryckt ur sitt sammanhang, kan innebörden varsla om ”Tertium non datur”; Det Uteslutna Tredje. 2.11.)

Ny forskning som förhåller sig passiv till andra värdeskalor har instiftat en något annorlunda vetenskaplig attityd:

Då antalet gummor, ≥75, överstiger antalet gubbar, ≤73, kommer gummorna allt oftare ut och rör på sig, än gubbarna som hellre sitter inne och talar högt för sig själv om hur härliga och strålande tiderna varit medan farfar var ung.

Gummor som arbetat dubbelt eller på annat sätt levt dubbelliv, lever i genomsnitt från de överlevt 75+ och upp till högsta möjliga gemensamma medelvärde.

Trots att Gubbens medellivslängd ökat sedan slutet av 1970-talet fram till år 2019, till 81,3 år, leder fortfarande Gumman med sina tidigare 84,7 år.

Än så länge leder Astrid Zachrison med rekordet: 113 år och 0 dagar (* 1895-05-15. † 2008-05-15).

Av Adams kön: Carl Mattsson (* 1908-03-09. † 2019-07-24). Det vill säga varken mer eller mindre än 111 år och 137 dagar.

Periodiska systemets Rutherfordium (104), upptäckt av Flerow eller Ghiorso, 1964/69, samt Tennessine, Ts (117)  tidigare även Ununseptium, år 2009/2010, av Joint Institute for Nuclear Research.

Att Carl Mattsson levde ända fram till år 2019 och Astrid Zachrison bara till år 2008, kan bero på sådana faktoider (faktaliknande, i populärvetenskapliga, löst sammansatta av sociala nätverk, i all välmening, överenskommelser) som Fjärilseffekten, eller kontinentalsocklarnas temporära och spatiala förskjutningar.

Premiss i: Mäns medellivslängd uppnår till icke mindre än 81,3 år.

Premiss ii: Kvinnors medellivslängd är förutbestämd till 84,7.

Slutsats 1: 84,7 – 81,3 = 3,4.

Premiss iii: Astrid Zachrison; 113 år och 0 dagar (* 1895-05-15. † 2008-05-15).

Premiss iiii: Carl Mattsson; 111 år och 137 dagar (* 1908-03-09. † 2019-07-24).

Slutsats 2: 113,0 – 111,137 (för att undvika antalet ”skottår”, används här ett tropiskt, årtidsår: 365,2421875 dygn (jmf. ”dagar”)) = ~ 2 ⅓ astronomiska år.

Premiss iiii: Rutherfordium, Rf(104), år 1964/69.

Premiss iiiii: samt Tennessine, Ts (117) år 2009/2010.

Premiss iiiiii: Medianen och medelvärdet av 1964 till 1969 = 1967.

Premiss iiiiiii: I valet och kvalet mellan 2009 och 2010, är det, ur objektiv synvinkel, att föredra det första före det andra: 2009.

Ifall Skuggan/Coyoten önskar ifrågasätta urvalsprincipen kan denna kanske känna sig mer bekväm med att ersätta det förra med det senare: 2010.

Slutsats 3: 2009 – 1967 = 42 (Något som redan Dent och Ford avhandlat och behandlat).

Villkor: Om och endast om 2 ⅓ astronomiska år kan jämföras med upptäcktstiden mellan Rf och Ts, det vill säga 42 år (lika med 42 x 365,2421875 = 15 340,171875, så återstår, än så länge, en hypotetisk diskrepans (möjlig avvikelse)mellan hur länge Astrid Zachrison levde, i relation till hur länge Carl Mattsson levde, i överensstämmelse med (även om Allrahögstainstans aldrig badade i Rubikon) kärnfysikens utveckling från och med Periodiska Systemets utveckling från och med Rf (år 1967) fram till, än så länge, upptäckten av Ts, år 2009.

Slutsats och sammanfattning: Astrid Zachrisons ålder står i ett särskilt och enskilt förhållande till nummer 117.

Tyvärr uppnår Carl Mattsson, så här retroaktivt retrospektivt, inte samma resultat.

Forskarämnen (som på grund av framtida karriärmöjligheter önskar, tills en lämpligare tidpunkt uppenbarat sig, förbli okänd) inom den, i vår tid, icke längre erkända protovetenskapen Astrologi, anser att Golfströmmens virvlar uppstår i stringens till Månens olika faser.

(Det skulle i så fall kunna vara en något avvikande, men rimlig förklaring till om huruvida substantivet ”Lunatic” (sv.övers. ”Galning”) intimt hänger samman med adjektivet ”Sinister” (”sinistär”?) (sv.övers. ”olycksbådande”, ”hotande”, ”mörk”, ”dyster”, ”kuslig”).

En ”Sinister Lunatic” är alltså, om hela resonemangets begreppsapparat håller samman, en naturlig produkt av det cybernetiska samspelet mellan Intention och Effekt.)

Med andra ord: Det kan först tyckas vara en tillfällighet, men det finns fler konstanter, än variabler, mellan periodiska systemets tillväxt och gummornas utökade åldrande, från 100 till 110 år.”