Om Skuggan/Coyoten först föreställde sig en Andra Dimension, uppstod en yta ur vilken inte ens de mest framstående av samtida långskalliga kan framställa en Tredje.

Såsom Utesluten Tredje ur den Tredje Dimensionen återstår den inte alltför föraktade Fjärde Dimensionen. Då den Uteslutna Tredje omöjligt kan komma in från kylan, hänvisas denna till en trevlig, angenäm möjlighet alldeles utanför staketet.

Bokstavstroende håller mer för sannolikt troligt att, utan självupplevda bevis, motsvarar den Fjärde Dimensionen en ytterst åtråvärd plats som möjligtvis bara existerar utanför sinnevärlden.

Det är den enda rimliga förklaringen till varför Skuggan/Coyoten föredrog fraktalernas mönster framför alla andra.

Bokstavstroende levde som uppfästa dekaler på en nyputsad spegelyta.

Ytan var platt och subjekten likaså.  

Med spegelcellerna intakta kunde de utan större ansträngningar uppleva väggen som motsvarande moriska arabesker i Alhambra, mandalas i färgad strandsand, eller persiska mattor knutna av föräldralösa barnarbetare, som realiteter i ytterligare en tredje dimension.

Skuggan/Coyotens omarkerade arbetsyta består i huvudsak av utrymmena mellan den Andra Dimensionen och den Tredje, samt mellan den Tredje och den Fjärde.

Bakom spegeln, inuti väggen, döljs ett hål i väggen, i förhållande till ett hårlöst svart hål, anmärkningsvärt mikroskopiskt, utmärkt för att innesluta till exempel den Uteslutna Tredje.

Avsaknaden av konvex utveckling kan bero på en kvarliggande ärftligt beroende mem som sannolikt härstammar från neoliternas retoriska stilfigurer.

De mest besatta av Skuggan/Coyoten vidareutvecklade ett utökat växande intresse för det synkroniserade Zeitgeist-begreppet i axialtid.

Objektet-i-Sig är resultatet av hur långt Subjektets förvetenhet sträcker sig. Detta hänger intimt samman med ljusets hastighet och den nyss nämndas grad av vakenhet.

Den tredimensionella installationen med Kuben i fokus kan tjänstgöra som konkret entitet:

”En överdimensionerad liksidig kub med allt inalles av räta vinklar och sex fristående eller friliggande ytor, tillverkad och formgiven i ett poröst material liknande cellplast eller kraftigt utfyllnadsmaterial tillverkat av popcorn.

Verkets skapare tycktes inte vara utrustad med någon medfödd talang för materialkännedom. Färgerna syntes bestå av Pariserblått, Preussiskt blått, Titanvitt, Rå umbra, Rå sienna, Aktiva solceller och rinnande Asfalt.”

Skälen till att inte bortförklara Allrahögstainstans såsom objektets exploatör är alldeles för delikata.

Projektören, som i evig tid är befriad från allt annat undantaget ansvar, delegerar, i samtliga fall där målet helgar medlen, över akten på ZigZag eller någon tillfällig inhoppare från kategori B.

Statyn, om vagt porträttlik Carl von Linné, sades av mer insatta i stenhuggarkonsten mer påminna om Don Pedro (alias ”Kommendören”), var huggen i italiensk marmor från Carrara, men nu angripen av mossa.

Det var fullt tillräckligt med Gemene Mans inbillnings- och expressiva uttrycksförmåga för att inse hur avbildningen hängde samman med den okände, allra första pionjären inom tvärvetenskapen ”Ontologisk-Semantisk Semiotik”.

Annons