Morgonrutinerna var väl utstuderade och inrepeterade.

Kö till kaffeautomaten.

Återvinningsmuggen som fylls av nyss malt, nybryggt, svart utan socker.

Blickar som möts.

Några trötta, men andra näst intill skamligt, alltför tidigt, glittrande, arbetsplatsflörtande.

Mingel med ytlig jargong och glada tillrop.

Påverkad av drycken, uppsökte Tydaren ett annat ställe i en återvändskorridor.

Ännu en dag skulle flyta på som Seine under Paris broar.

Var och en i teamet bidrog med sin pusselbit till den gemensamma arbetsinsatsen.

I ett öppet kontorslandskap, med alla dörrar öppna, tillämpades roterande arbetsplatser.

Tydaren har tilldelats ett kliniskt rent skrivbord i det öppna kontorslandskapet, längst ner i den första radens vänstra hörn.

För att inga misstag ska ske, hade var och en av tydarna ett eget säkerhetsskåp låst med ett elektroniskt kombinationslås inkluderande ögonskanning och godkänt tumavtryck.

Tydaren hämtade sin arbetsdator och valde ut en förlegad skifferkodnyckel från WW2:s inledningsskede.

Bland datorns dokumentfiler fanns ett nytt meddelande från läromästaren, mentorn tillika coachen Steganografen.

Som en ytlig personlighetsbeskrivning av den överordnades nit, befann sig graden på skalan mellan pedant och perfektionism, ungefär på snäppet 9,5.

Annons