DADA
Dada was an art movement formed during the First World War in Zurich in negative reaction to the horrors and folly of the war. The art, poetry and performance produced by dada artists is often satirical and nonsensical in nature.

ANDY WARHOL

”This one-way route guides you from the Turbine Hall and through the exhibition. There will be access to toilets, a shop and an opportunity to buy food and drink during your visit.

Andy Warhol was the son of immigrants who became an American icon. A shy gay man who became the hub of New York’s social scene. An artist who embraced consumerism, celebrity and the counter culture – and changed modern art in the process.

He was born in 1928 as Andrew Warhola to working-class parents from present day Slovakia. In 1949 he moved from Pittsburgh to New York. Initially working as a commercial illustrator, his skill at transforming the imagery of American culture soon found its realisation in his ground-breaking pop art.

This major retrospective is the first Warhol exhibition at Tate Modern for almost 20 years. As well as his iconic pop images of Marilyn Monroe, Coca-Cola and Campbell’s soup cans, it includes works never seen before in the UK. Twenty-five works from his Ladies and Gentlemen series – portraits of black and Latinx drag queens and trans women – are shown for the first time in 30 years.

Popularly radical and radically popular, Warhol was an artist who reimagined what art could be in an age of immense social, political and technological change.​”

” I Stjärnbruket förhöll man sig istället till det egna projektet som en estetisk och konstnärlig version och vision. Det var som att lik men ändå med olika funktioner. Mer av Blixt Gordon och Stålmannen, än Einstein och Bohr.

Hjärngänget och Stjärngänget vid SpåRätt hade många bollar i luften och järn i elden. De ville ta över där samtiden, likt en gammal vagn, fastnat i snö, is och sörja.

Trots att de i mycket anknöt till neoidealismen, ville de fortsätta oberoende. Sol

itärer som ingick i ett kollektivt nätverk.
Det fanns de, upprorsmakare och uppviglare, som inget hellre önskade än ökad oro och fler konflikter bland människorna. Kaoset ho

k, Breda Hjärnbruk och SpåRätt blev allt hetare och intensivare. Samtal, diskussioner och debatter kunde över

nåldern, uteblev. Hembygden blev för allt fler det man en gång för alla lämnat bakom sig.
I varje rike hade man drömt om en härskare eller en kung som enat riket. Det må ha varit Julius Caesar, Kung Arthur eller Stiftelsen, i Isaac Asimovs Stiftelse-romaner.
Hade inte makten i alla tider kallat sina allra mest fruktade fiender för lagbrytare och upprorsmän? Var inte kättarna för kyrkan och inkvisi

de erfarenheter? Varför i stort sett kasta pengarna i sjön, med att använda sig av amatörer, istället att vända sig till de som kunde sina saker?
Men utomjordingarna hade inte ställt upp några ekonomiska villkor, utan hänvisade till att allt handlade om rätt engagemang.
Man försökte påskina att rymdstyrelsen och ISS också hade kontakt med utomjordingar, men at

t det var hemligt och sekretessbelagt. Av vad Sophie fått veta från De Andra, fanns ingen sådan kontakt.
Sophie kunde bara svara att de ansåg att de redan hade färdiga förbindelser, av tredje, fjärde också kanske till och med femte graden. Något som d

e inte kunde bevisa, så längde De Andra inte var med på att offentliggöra det.

Därför var det heller inte ovanligt att det dök upp skumma figurer som utgav sig för att vara allt möjligt, men som var spioner, ute efter att söka information om Stjärnbrukets kontakt med De Andra.
Neoluddisterna kritiserade Stjärnbruket därför att de var så naiva och godtrogna att de endast

amer. Resurser som familjen Frånlandsvind och deras protegéer ändå bara skulle slösa bort på oväsentligheter som design, kläder och utseende.
Det gamla Hjärngänget och det nya Stjärngänget ville behålla sin självständighet

självutnämnda småpåvar och kungar, ute efter att stärka sin egen maktposition.
Ju populärare de blev, desto ytligare och kortsiktigare var deras verklighetsbeskrivningar. De som kunde konsten att skapa en buzz, men inte att hålla intresset brinnande.

Inte heller neoluddisterna var så samspelta som de först kunde verka. I de allra strängaste formerna kunde de påminna om religiösa sek

t så teknikfientliga. De kunde till och med acceptera ber där abstraktionsnivån var låg och det var lätt att själv reparera och skaffa fram reservdelar till maskinerna.
En sådan uppfattning kunde man bland neoluddisterna verkligen inte hålla med om.
Baltazar, med robotarna Anders och Andreas, var då och då ute på kortare turn

öreträda neoidealismen eller neoluddismen. Som vanligt utförde de sitt hattrick, för att roa och förvirra.

Från Dreva Stjärnbruk hade idéerna spridit sig vidare till konstskolor och utställ

ärnspindlarna som utsatte sig själv för rymdens ensas roman ”Humboldts gåta”. Vad är mer hemlighetsfullt än en eremitkräfta, tänkte Birgitta när hon döpte Humboldt.
Birgitta skulle simulera astronaut i ett laboratorium i Star City, strax intill den forna Lill-Janss

kogen.

Birgitta fick gott om tid på sig att förbereda sin nya lya. Hon kallade den faktiskt, eftersom hon var en vän av vilda djur, för ”Varglyan”. Med siatt laga mat och hämta inspiration till nya rätter. Zahras mor Maya var ju specialist på mat från Bangladesh.


En hel del av maten och maträtterna kunde de förlaga. Visst kunde Birgitta ifall hone i rymden.
Väl förberedd skulle hon spara tid och energi. Med minskade risker för att något skulle gå fel, behövde hon heller inte bli arg eller ledsen om ifall n

rtister gestalta, förtydliga och förmedla sådant som kunde upplevas som diffust och som, ännu så länge, fanns avlägset borta i upplevelsens horisont. Det var just sådant som Rudolfs fru och Johans och Turids mor Kristin utfört som arbeten som bokdesigner och illustratör.
Bibliotekarien i SpåRätt, Björn Ìsbjörnsson visade Sophie på en bok om Denis Diderot och Encyklopedisterna. Den franska Encyklopedien som blev fde att de visste, men som anade att andra visste mer och bättre.


Det pågick under upplysningstiden i Frankrike och andra länder i Europa en klappjakt på de filosofer och andra som ifrågasatte Kristendomen o och förverkligas, med att utgå från språket, svenska språket.
Det var Björns idé. Han föreslog att de skulle kunna ha som inspirationskälla Svenska Akademiens Ordlista, SA

OL, från år 2015. För att inventera bbruket kom att handla om vad som var hemma och vad som utmärkte ett hem, mer än bara en bostad, eller en adress, närdningen.
I SpåRätt arbetade man från många olika h

åll, samtidigt. Det var ingen tillfällighet att man också valde en inkörsväg också via språket.
Då, på 1600-talet under upplysningstiden, liksom i nutiden, åren 2030 till 2041, var man orolig för hur arten Sapiens och människorna skulle utvecklas.
Sverige hade varit i symbios med Frankrike, och senare Tyskland. För att bevara ”Det Gamla Sv

erige”, sökte man i Manhemsförbundet och Götiska Förbundet efter det svenska och svenskarna som särart. Naturen var fortfarande, ännu så länge, runt stugknuten. Vnvända som handbok Svenska Akademiens Ordlista. Det var genom en språklig visualisering, tänkte Sophie, som SpåRätt 1 skulle formas och gestaltas.