”Omväxling Förnöjer. Förväxling Fördröjer”.

Doktor Monsieur Bonjour använder uttrycket med måtta. Mitt under pågående eftersökande av steganografiskt formulerat material, söker denna att förleda utåtagerande Bokstavstroende till praktiskt tillämpade undersökningar av tillhåll i grannskapet som lämpliga för hedonistisk förströelse.

Det är ju så gott som alltid smaken som styr. Hungern kommer medan en går.

Under upprättandet av sin steganografiskt välutvecklade, välunderrättade samt välinformerade honungskälla, har den förutseende Tydaren iscensatt en föredömlig, intill förväxling lik, replik av tillmötesgående omväxling. Var och en som kan se detta framför sig, håller nog med om att udda går före jämnt. Var och en av Tydare inser säkert sambandet mellan ”Vem älskar…” och Ynglingasagans Yngve-Frej av Snorre.

Omväxlingen kan utföras på många olika sätt. Ett av dem är nyss förskjutna tidsmarkörer. Livets rörelser förbigår i jämna strömmar, eller doserade hopp.

Också Tydare kan begå de mest graverande misstag. Sådana att allt förhastat anta Bokstavstroende som lätta att transparent i flera skikt, genomskåda.

Den erfarne Steganografen vet råd om detta. Livet inrutat i regelbundet exekutiva rutinhandlingar kan minsta ansats till fräsch och uppfriskande omväxling ge önskvärt resultat.

Tillgången minskar efterfrågan. Då antalet tänkbara alternativ ökar till över tusende, blir Bokstavstroende uttolkare ståendes utan ett enda egentligt svar. De mest högeffektiva upplever det första svaret i raden som en ren transportsträcka. Det är en anledning till att detta är att föredra, framför de efterkommande.

Vilket som lämpar sig bäst som lösning, förblir en vild gissning.

Talspråket har egna begränsningar och talparen andras.

Skriftspråkets Ordbok står på stadiga rötter med grenarna upp mot skyn. Dagens Steganografer rekommenderar ett fritt svävande bildspråk, där, liksom Bokstavstroende brukar hålla för sant, var ord står för sig, som: ”Ordet-i-Sig”. En förutfattad mening, en ogräsliknande mem, framhåller att Bokstavstroende-i-Sig sällan vare sig öppnat en den av Ezra Pound fullbordade ”Hyllning till Sextus Propertius, eller avlyssnat ”Finnigans Wake” i E-typformat, redigerat av Allvetande Storytellern.

Då Tydaren lägger mer tyngd och kraft på Ordets, Verbum eller Logos, intrinsikala värde, avtar i samma grad eller utsträckning, dess instrumentella värde.

Ren nonsenstext uttrycker egentligen ingenting, men som utfyllnadsmaterial, eller komposit, är det explicit utvikbart. ”Lorem ipsum” är, till ett överkomligt pris som hittat, lättillgängligt.

(Hämtat från Website Planet Lorem ipsum-generator. Den 5 juli 2020):

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nisl tincidunt eget nullam non. Quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum dolor sit. Volutpat odio facilisis mauris sit amet massa. Commodo odio aenean sed adipiscing diam donec adipiscing tristique. /…/”

Googles översättning från latinet till ren och skär svenska (den 5 juli 2020):

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed temporär och vitalitet, så att arbetet och sorg, några viktiga saker att göra eiusmod. Nisl tincidunt eget inte det är det inte. Vad är lorem ipsum dolor sit hendrerit dolor ett stort utlägg. Antioxidanter för helgens hat utformar den vanliga massan. Men bekvämligheten hatar jasmin grundutbildning diameter noll et. /…/”

Förväxlingen (om ej önskvärt inte att förväxla med ”ta miste”) är betydligt mer krävande än Omväxlingen. Vilken Omväxling som helst kan duga som ersättning för det nuvarande. Förväxlingen medför för allt och alla, ett visst obehag. Den kan uppenbara sig som en antiklimax, eller kräva en kännbar men fullt tillräcklig ursäkt.

I fallen är den för Bokstavstroende, utsvulten på färdigmixade samband i sammanhang, otjänlig som andlig spis.

Tydaren kan igångsätta textmassans terminologi med en summarisk introduktion:

”Känn dig själv” (grekiska ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ Gnothi seauton eller latin Nosce te ipsum):

”videatur in tertiam excluduntur”

Begreppsförklaringar:

Sedan En’Heduannas sumeriska skrifter om Inanna, har härolder fört vidare upplevelserna i lämpliga former av medialt betydelsebärande kilar.

Mitt ibland de försummade tecknen, besitter en hel del önskvärda egenskaper. Med heltäckande utskott i åtskilda sammanhang, kan en utanförstående uppfatta inskriften som ett piktogram, en bokstav, symbol, eller signal.

Utan att sentensen verkar tjatig, sliten eller kan avlyssnas av döva öron, bör den upprepas ett åtskilligt antal gånger:

”Steganografen/Tydaren anstränger sig fysiskt, till skillnad från psykiskt, mentalt, med design”. Diverse material är givna förslag samt tillgängliga, men till vardagen hör stenar och lertavlor.”

En från den tiden ofta använd ramsa gick från mun till mun och generation till generation:

”Uruk var simug och tibera. Larsa engar samt väntar envetet på fikapausen med ulušin som törstsläckare. Nukarib plockar frukterna från nimbar. Taskarin växer obehindrat.”

Konceptens reliefer uttryckta i verb bringar Tydaren en uppfattning om, från textmassans första stavelses inledande serif till sista bokstaven ”P” anslutande, ansvällande hängmage.

Monsieur Bonjour som Tydaren har som oregelbunden princip att bortse från kontextens behov att växa exponentiellt över textmassans givna breddar. Inom tvärvetenskapen ”Steganografisk Etymologi” brukas uttrycket ”Tillbaka till de ursprungliga källorna”. Steganografen förhåller sig till antingen den obearbetade textmassan, eller den slutgiltiga klartexten i kontexten, med samma fokuserade apati.

Om resan är målet, stannar Flowet-i-Sig, mitt i det parkourska språnget.

Klartexten är i dess innersta kärna, kall och stabil. Utanpåverket, Textmassan, i ständig metamorfosisk rörelse.

Ur en myras perspektiv är A4-arkets utrymme mellan fram- och baksida jämförbar med avståndet från Mount Everests högsta topp och ända ner till Marianergravens djupast liggande botten.

(Att här omnämna Corona och Klimatförändringen kommer inte, vare sig för Gemene Man eller Crethi och Plethi, göra händelseförloppet på något sätt begripligare.)

Rutinhandlingen som inte får upprepas alltför ofta, innebär att transportera föremålet via väletablerade kanaler. Provisoriskt improviserade avloppstunnlar, inspirerade av rörpostledningar fördelar flytetyget till cellens terminal.

Handhavandets elasticitet bör uttänjas till det yttersta och lite till.