Samma textmassa i frispråkig, trespråkig version av:

”!FORS vo dr LUEG!

Schwizerdutch: Niene geits so schön u lustig, wie bis üs im Ämmitau,

Schweizerdutch-Svenska: Var aldrig så vacker och rolig, som tills vi i Ämmitau,

Schweizerdutch-Engelska-Svenska: Ingenstans är livet så mysigt och roligt som i vår Emmental,

S: da gits allergattig Ruschtig, schöni Buebe überau.

S-S: för gits allergiska, rostiga, vackra Buebe überau.

S-E-S:det finns massor av olika saker, snygga pojkar överallt.

S: Niene geits so schön u lustig, wie bi üs im Ämmitau,

S-S: Niene är så vacker och rolig, som vi är i Ämmitau,

S-E-S: Ingenstans är livet så mysigt och roligt som i vår Emmental

S: eidgenössisch wird’s in Burgdorf bi de Schwinger im Sägemehl.

S-S: Det kommer att bli federalt i Burgdorf bi de Schwinger i sågspån.

S-E-S: federala (schweiziska) kommer det att vara i Burgdorf bland brottarna i sågspånet.

S: Da da muh, da da muh, da da muh muh muh …

S-S: Da da muh, da da muh, da da muh muh muh …

S-E-S: Da da muh, da da muh, da da muh muh muh …

S: Zum tria tria trullallalla, dr König darf de z Muneli ha,

S-S: Till tria tria trullallalla kan kungen de z Muneli ha,

S-E-S: Zum tria tria trullallalla, kungen får hålla tjuren,

S: FORS vo dr LUEG so heisst das Tier, es isch mi Seel e Pracht.

S-S: FORS vo dr LUEG som är djurets namn är det med stor glans.

S-E-S: „Fors vo dr Lueg“ det heter det, det är min själ, en

gourgesness.

S: Zum tria tria trullallalla, dr König darf de z Muneli ha,

S-S: Till tria tria trullallalla kan kungen de z Muneli ha,

S-E-S: Zum tria tria trullallalla, kungen får behålla tjuren,

S: FORS vo dr LUEG so heisst das Tier, er isch drum o vo hie.

S-S: FORS vo dr LUEG som är djurets namn, så han är o vo hie.

S-E-S: „Fors vo dr Lueg“ är det namnet, det är en lokal.

S: Wenn eine tannegi Hose het u hagebuechig Strümpf,

S-S: Om en tannegibyxa het u hagebuechig strumpor,

S-E-S: Om någon bär gran-trädbyxor och stråstrå,

S: de chaner schwinge wiener wott, es git ihm keini Rümpf …

S-S: de chaner swing wiener wott, det finns inget flygkropp för honom …

S-E-S: då kan han brottas men han tänker, hans outfit blir inte skrynklig …

S: Niene geits so schön u lustig, wie bis üs im Ämmitau,

S-S: Niene är så vacker och rolig, som tills vi i Ämmitau,

S-E-S: Ingenstans är livet så mysigt och roligt som i vår Emmental,

S: da gits allergattig Ruschtig, schöni Buebe überau.

S-S: för gits allergiska, rostiga, vackra Buebe überau.

S-E-S: det finns massor av olika saker, snygga pojkar överallt,

S: Niene geits so schön u lustig, wie bi üs im Ämmitau,

S-S: Niene är så vacker och rolig, som vi är i Ämmitau,

S-E-S: Ingenstans är livet så mysigt och roligt som i vår Emmental

S: Churz u Lätz wird da no gschwunge, bis dr eint am Bode isch.

S-S: Churz och Lätz kommer inte att svängas förrän du når botten.

S-E-S: Kort och kort brottas det här tills en är på botten.

!FORS vo dr LUEG!”

Annons