Motsättningen har funnits sedan länge.

Ta bara sådana enkla frågor som om alkohol och andra droger kan inaktualisera psykisk, negativ, stress?

Antingen dricka mer alkohol och fortsätta som förut, eller börja fundera över varför den negativa stressen, hos både den enskilde medborgaren och samhällets nuläge, tilltar.

Vad kan det bero på att försäljningen och bruket av allehanda ”medel för hälsa och mot ohälsa” ständigt ökar?

Från ”naturmedel”, ”super fruits”, ”följa kosttallriken”, söka mer av Vitamin D, Olivolja, Bikarbonat, Äppelcidervinäger, Ion Silver, Nötter, Havremjölk, till mer syntetiska och artificiella ”droger från Naturens eget skafferi”.

Från ”kosttillskott” till ”boosters” av alla möjliga slag brukar steget eller ”klicket” inte vara längre än från den ena webbsidan till den andra.

”Hälsan tiger still”, ända tills den med ett Munchianskt Skri, ger mer decibel från sig än ett sonarlarm.

Corona/covid-19 har bevisat att Människan faktiskt, visserligen inför ett illegalt hot, kan förändra existensen i vardagsmiljön.

Moderata Samlingspartiet hade en gång (Carl Bildt?) slogan:

”Om bara viljan finns.”

Det ligger mycket i det.

En annan slogan från (Carl Bildt?):

”I Kina är tecknet för kris detsamma som för möjlighet” (faktoidvarning).

I den nuvarande mediala världen är det tydligen ”klicken” som räknas.

https://www.dn.se/kultur/catia-hultquist-boken-om-kalle-klick-ar-en-skrattspegel-av-medievarlden/

Gemene Man har genomgått stadierna: ”Myndighetsförakt”, ”Byråkratiförakt” (eller ”Ämbetsmannaförakt”, ”Politikerförakt”, ”Vetenskapsförakt” (Vad är farligt, eller inte, om allt möjligt), ”Medie- och Journalistförakt”, ”Kulturförakt” och nu, kanske det senaste; ”Prognosförakt”.

Gemene Man instämmer med senaste talare, följer med strömmen och glömmer snart bort den nyss avrättade ”Kung Domalde”.

Medan dagsfjärilarna på storbildsskärmen debatterar huruvida Corona/covid-19, och-eller Klimatförändringen finns på riktigt, eller är ett påfund av konspirationsteoretiskt lagda, retoriskt förslagna demagogers genom utbasunerande megafoner, icke källgranskade desinformationer, återkommer ett ständigt behov av ökad trygghet hos de breda folklagren.

Som om ”Trygghet och Säkerhet” är ett för alla levande varelser, naturligt och normalt tillstånd?

Negativ stress påverkar medborgaren till ökat behov av eskapism och flykt från vardagslivets tristess i en överdrivet strukturerad verklighet.

Medborgarens öde är att för evigt pendla mellan ”Ikonoklasm” (Bildstorm), ”Tabula Rasa” (Ett oskrivet blad) och ”Horror vacui” (Skräck för tomheten).

Ett tydligt tecken på att något är på gång, är det allt ökande intresset i YouTube för ”Stoicismen” och ”Diogenes Cynism”.

En upplevelse av Intighetens Ingenmansland och Frizonen mellan Arrogans och Apati (Stoicismens motsvarighet till Epikuréernas Ataraxis).

Fortsättning följer…