Tinget-i-Sig kan för utomstående förefalla vara både ett subjekt och ett objektifierat objekt.

Steganografen och Tydaren är båda införstådda i att varje enskilt ord kan betraktas utifrån detta tredimensionella mönster.

”Bokstavstroende”, såsom benämningen används av Crethi och Plethi i vardagstal, har som främsta studieobjekt, ”Ordet”, det vill säga, bokstavligen, visuellt-symboliskt och, vid mera högtidliga tillfällen, fonetiskt.

Den klassiskt skolade Steganografen har in i minsta detalj studerat hur Bokstavstroendes reaktioner inför:

Den Första språkförbistringen (under byggandet av Babels torn)

Den Andra språkförbistringen (Trettioåriga kriget) och, som ett impulsivt svar på dessa provokationer inför en förstående:

Tredje språkförbistring (Digitaliseringen samt det Binära tänkandet indelat i antingen en Etta, eller en Nolla).

Bokstavstroendes Förbundstavlor, valda delar ur Allrahögstainstans, med tolkning av den Allvetande Storytellern som, remixat den till mer eller mindre inaktuell informationsbitar, i ett trosvisst, men då och då, kryptiskt ”Tungomålstalande”.

Tungomålstalandet, som ursprungligen är genom simuleringar formulerade ljudbilder av subliminala transmittorsubstanser, skapar en trovärdig metatext.

 En förutsättning för automatiserad metod för en direktansluten inre kontakt med Bokstavstrons direktöversättningar. Det kan ibland härledas tillbaka till en expanderande uppenbarelse om konflikten mellan Sveriges enväldige konung Gustaf den Tredje och hans kusin, Tsarinnan Katarina II av Ryssland. Då och då förekommer också retoriska knep som ”Talande tystnad” eller, med avsikt att förvirra antagonisten, plötsliga ”Konstpauser”.

Steganografer med årsringar (omöjliga att bevisa utan kroppsskanning) av bitterljuva erfarenheter innanför ekbarken, vet att ha överseende med sådana steganografiliknande subliminala problemformuleringsprivilegier och kontraproduktiva anakronismer.

Den återkommande frågan som så gott som alla nu levande aktörer ställer sig är följande:

”- Har Sapiens överlämnat problemformuleringsprivilegiet till Digitaliseringens demoner, Cybernetikens faraoner, Automatismens elitnivå, Artificiell Intelligens och därmed också till Stephen Hawkings varning för Singularitetens kaotiska subentropiska mullvadsgångar?”

Ras – Ras – Ras – Putin:

The Lady is a Trump:

Friggeboden och We Shall Overcome Some Day: