Annat tänkvärt är att Ludwig Wittgenstein skrev sin första bok i en skyttegrav under pågående Första världskriget.

Intellektuell? Javisst! Men hellre ”street smart”, än intelligent (ett beteende som snart bättre motsvarar ”trångsynt”, ”enkelspårig”, eller bara ”ytlig”).

Natasja Perova skriver i en artikel för Svenska PEN: ”Litteratur är inte journalistik”.

För att arbeta som journalist, måste man vara intelligent!

För att verka som skönlitterär författare, måste man vara kreativ!

Det är näst intill omöjligt att vara intelligent och intellektuell, samtidigt.

Intelligensen saknar det, i H C Andersens så omtalade ”Barnet”, som varken känner till social ställning eller vad dumhet är.

Kort sagt: Den Intellektuella bör vara lite på ett drömskt, ”gubbigt” eller saktmodigt, ”dum”. Lite av en Soldaten Svejk med både ”Mästaren och Margarita” och Kafkas ”Slottet” i vardera benet.

Katarina Frostenson släpper ny bok om tiden efter Svenska Akademien.

Den här frågan tror jag skulle fungera som ett test på om den tillfrågade är intellektuell, eller inte:

-Vem vill du helst vara; Mascha Gessen, eller Thomas Erikson?

Sannolikt har den intellektuella åtminstone haft någon av de båda författarnas böcker i sin hand.

Marscha Gessens mor säger:

” – Var aldrig smartast i klassen.”

Thomas Eriksons boktitel ger reflexionen:

Det är ju definitivt bättre att själv vara den minst vetande av omgivande genier!

Lite i stil med Sokrates, som bara ställer frågor, men aldrig avslöjar något ”rätt svar”.

All kommunikation människor emellan handlar ju om att bli överens om åtminstone någonting.

Om två mytomaner, människor som inte kan avstå från att tala osanning, samtalar med varandra, så bör de först vara överens om att de över huvud taget utbyter information om samma sak, samma diskbänksrealism, i samma verklighet.

Mytologi är, liksom det mesta annat, bland annat, både en lek och ett spel.

Livet som en väl underbyggd faktaåtergivning, objektiv.

Livet som en subjektivt skildrad berättelse, där själva mötet mellan verklighet och regnbågshinnor med naken kroppshud upplevs sårbart, smärtsamt, men som om det faktiskt vore precis som det är.

Belarus kvinnor slår tillbaka mot maskerade poliser

Man lever sig in i myten och frågar varandra:

”Vad gjorde de då?”

”Hur tänkte de då?”

”Vad var det som de behövde?”

I samband med ”QAnon” bör underhållningssökande människor dels begrunda filmen ”Bright” på NetFlix.

Dels den nya versionen av Frank Herbert’s saga ”Dune”, där bland andra Stellan Skarsgård är med och spelar en av de grymmaste.

Vad är en ”generationsroman”?

En roman som ger en generation upplevelse av gemenskap, kanske. Var inte Voltaire’s ”Candide” en generationsroman?

Eller Goethe’s ”Den Unge Werthers Lidanden”?

Eller Mary Shelley’s ”Frankensteins monster, eller den Moderne Prometeus”?

Varför fick aldrig J. R. R. Tolkien Nobelpriset i Litteratur, när Hermann Hesse belönades med det?

Hade ”Harry Potter”, Michael Endes ”Den Oändliga Historien” eller ”Bröderna Lejonhjärta” blivit till, utan sådana storverk som ”Bilbo”, med ”Gollum”?

I Sveriges socialpsykologiska ”diskbänksrealism” ges inget utrymme till myter, legender, sagor och andra fantasiskapelser.

Det gäller att kunna skilja ämnesområdena från varandra. Även om ”Myt” också kan betyda ”lögn”, ”osanning” inleder ordet både ”Mytologi” och ”Mytomani”.

Bara för att en utsaga inte är sann, i betydelsen ”i överenstämmelse med gällande verklighet”, bör man inte förväxla en kreativ fantasi, med ett tvångsmässigt beteende att framhärda i något påstående som i något läge verkat gynnsamt och till ens egen fördel.

Efter Trump kommer ingen kunna ursäkta sig med orden:

” – Jag lydde bara order!”

För om någon ska kunna ta och lyda order från någon annan, så bör ju båda dessa ha upplevelsen om att befinna sig i samma ”ärlighet”, ”sanning” och ”verklighetsuppfattning”.

För visst handlar väl artikeln om hur politiker manipulerar med människors uppfattningar om vad som menas med ärlighet, äkthet, sanning, fakta, som överensstämmer med verkligheten såsom den verkar, just nu?

IOOIIOOI IOOIOOI STORYONBOARD