Sålunda lyder repliken:

”Eskortrisen, ”Honungsfällan”, också av dem som anlitat heltidstjänsten vid mer oanständiga tidpunkter, eftersökt som ”Désenchantéede” eller vid förbokade evenemang, ”Desirée”. var till den milda grad så övermåttan, översvallande, intagande att Betraktaren, helt utanför räckvidden för fjärrkontrollerade självbevarelsedrifter, upptog en långt därifrån eftertraktad position som, inom kortast möjliga tid, skulle utgöra inledningen till att infånga av förutbestämt objekt till fängslande förvar.”

Medföljande prospekt tillerkännager:

Annons