(De illustrativa filmklippen är utvalda utan minsta synbart tecken på förlaga.)

Den moderna människans främsta kännetecken är att i kommunikativt syfte, förmedla ytlig, lätt, ledig samt aromatisk, esoteriskt flyktig information till nästan alla utom den Uteslutna Tredje.

OBS! Ta inte ut händelsen varken i förskott eller som i förhand given.

”Information” omfattar allt som kan påminna om ett, från helt orimligt till osvikligt, faktaförhållande.

Hela dokumentet, från första versal till sista punkt, innesluts i en artefakt, i stil med den japansk-minimalistiska idétraditionen om Mono no aware, Wabi-sabi och Origami.

Livstecknet består av ett liggande talet Pi. Den undre strecket är längst ut till vänster försett med ett fristående, maskliknande bihang. Under den mer fast förankrade delen, finns två signaler. Det närmast i textmassans läsriktning, motsvarande morsealfabetets kortare punktmarkering, förslagsvis ett ”erik”. Strax till höger om detta, ett längre ljudande ”ludde”.

Samplad Steganografi omsatt i den praktiska vardagsverkligheten, definition:

”Att dölja information så att bara avsändaren och mottagaren kan sätta in den i naturliga, gemensamma sentimentala och känsloladdade upplevelser av sekundär betydelse.”

Alltför tilltagen information kan, på kort sikt, bli klumpig och ohanterlig. De berikade med syntetiskt tillförda, oväsentliga känsloladdningar kan ge konsumenten en alltför, gastriskt svårsmält upplevelse.

Bäst är, medan informationens rök ännu så länge bolmar, dela in den i lagom stora portioner i barform. Sega partier av färgstarka men hittills obekräftade uppgifter, kan tills vidare bevaras i deras nuvarande tillstånd, antingen som fermenterade fragment eller någonstans utanför marginalen.

Potentiell påståendesats:

”Ljudet från regnet som, likt spön i backen, envist trummar mot Paraplyets sorglösa kanter” är en passande parabel.

Att vara en stolt innehavare av ett utfällbart, rättvänt och helt paraply är en, av Gemene Man, hyllad kvarleva från ämbetsmännens privilegier.

Var solig morgon kan Bokstavstroende, i andlig mening, befria det från sin givna ställning i paraplystället, och, då de svarta molnen bildat en enhetlig sammanslutning, uppstår ”nederbörd” och den tidigare så blå himlen, ger syn för sägen.

Gränsande till ekivokt beteende, kan Bokstavstroende bekvämt fälla ut utrustningen som psykiskt försvar mot plötsligt nedslående konsekvenser.

Alternativ 1:

I omedelbar närhet till arbetsplatsens entré med knyckiga, skakande rörelser, frilägga intendenturmaterialet från oönskad vätskeansamling, alltför ofta förekommande ödem, förvåna den parant tilltagna informatrisen i Upplysningsbåset med den hurtfriska, snudd på överoptimistiskt utmanande: ”-God Morgon! Upp stiger solen torkar bort allt regn!”

Alternativ 2:

Ut från ett kollektivt transportmedel, typ: fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana, tvärbana, korsband, linbana, funikulär, färja, dubbeldäckare, matarbuss, tuggbuss, sjöbuss, amfibiebuss, ersättningsbuss, flygbuss, airbus, rymdskyttel, m fl, invitera en lagom flexibel, medföljande privat och personlig assistent till att, under städade former, befrias från den obehagliga väta som oundvikligen (med eller utan fast eller flexibelt skydd) tränger in genom oimpregnerade naturliga respektive syntetiska textilväverier.

Alternativ 3:

I god tid innan någon annan uppmärksam, initiativkraftig och i benen rask aspirant intar företrädandet inom den högst begränsade tidsrymden från första till fjärde närkontakt, skyndsamt hasta fram, fälla ner den för stunden skrymmande konvexa, metallförstärkta, i förebyggande syfte, övertäckande i cirkulär form,  med ett anglofilt stilriktigt handtag med illusionen av en grällt trikolerisk kakaduas färgranna fjäderskrud över hjässkalpen, och, som av en ren tillfällighet inleda ett, inte alltför vågat, men ändå fokuserat meningsutbyte.

Intressegraden bör inte överstiga 39,0 i överenstämmelse med Celsius mätmetod. Fördelaktigt för båda motsvarande sidor är om den tilltalande tilltalade tycker sig uppleva en hägrande svacka i snäppen från oförväntad uppmärksamhet, oförställd förvåning, tveksam tillbakadragenhet och, ifall båda samtidigt ömsesidigt samtycker till enastående överenskommelse om gemensamma, mjukgörande integritetskränkningar där, allena eller i duett, de redan införstådda utagerar hänsyns- tillika ansvarsfullt obegränsat och därmed gränslöst heltidsengagemang.

Bokstavstroende är av tradition väl medvetna om att den fullbordade distansen från från bildligt till bokstavligt, är i stort sett motsvarande skalenlig utsträckning från tummen till pekfingret.

Den ledande repliken kan handla om allt mellan himmel och jord. Det förelagda bör handla om något mer intimt personligt än privat, som förslagsvis frågor angående favoritfärg eller astrologiskt tecken.

(Eftersom de allra flesta avkommors meios sammansluts i symbiotiskt embryo i skenet från julgransbelysningen mellan fårfällarna framför den sprakande brasan i öppna spisen, med midvinternattens köld utanför knutarna, eller i någon av de tillgängliga kojerna under kajutans ruff tillhörande en något begagnad segelbåt typ ”Jeanneau Sun Odessey 44”, en CE-testad sovsäck, ”Zlumber Performance 1”, uppifrån fågelperspektiv över Lapportens vida tröskel, eller, mer naturromantiskt och minnesvärt, en vintage fornkulle under fjällvita björkars vindsus, förlagd ovanför Hjälmarens glittrande vågtoppar, kan man, de grå cellernas aktiva medverkan förutan, hugga till med antagandet (fostret brukar som regel uppleva sig välkommet till världen någon gång mellan den trettiosjunde och fyrtionde veckan) att den nyblivne medborgaren och en av medlemmarna i en framtida generation, räknas in i tecknen antingen Sagittarius/Capricorn, eller Virgo/Libra.)

Liberal frimodig fördomsfrihet kan i många sociala sammanhang utgöra en våghalsig dörröppnare. Den som vågar har, till en del som överstiger femtio procent med en decimal, vunnit. Tidigare tvångsanslutna försluter entrén med säkerhetsgrind samt dubbla beslag.

I förhållande till informationsbitens, omöjligt att ifrågasätta, faktaunderlag, är den offensiva aktörens spontana satsning på Sagittarius eller Virgo mer att föredra, än de lite för långt gränsöverskridande Capricorn eller Libra.

Statistiken utvisar att färgglada androgyner av båda könen föredrar en tilltalande mix av Karmosinrött och Kungsblått. En bestående upplevelse av kardinalfärgen ”Ultra Violet”.