Hjärntrusten medgav processer till mer manuellt upphittade förlagor. Överblivet utrymme kunde nyttjas till konstruktioner av komplexa kanalflöden för, på ett lutande plan uppåt, ovidkommande, REM och klarsyner.

På den tiden det bagav sig, då Frälse styrde över hus och hem.

Då fogdar gick man ur huse och möttes utanför logdanser för att bevisa vem som bestämde vart skåpet skulle stå, sprack trollen i den arla gryningens första solstrålar.

Svarthattarna höll mössorna på plats. I trollverkstäderna stod maskinerna tysta. Tipun lös med sin närvaro.

Anläggningen påminner om en myrstack i entropiska missförhållanden. Många är dem som drar strån till stacken, Men, bortsett från det, får de i stort sett inget annat än goda vitsord till en svunnen otid. Det som betyder allra mest är social bekräftelse på att lösaktigheten inte blivit kastad i sjön.

Myrorna vispar likt antropocentriska, androgyna androider, runt med sina extrovert utåtriktade antenner.

Sapiens har också sina rötter djupt rotade i hårbottnen.

Ingen kan utföra samma höga grad av kommunikation med motsvarande hårväxt, eller groteska ansiktsuttryck, kom uttrycket av ljud utan avsevärt större betydelser.

Bara det att översätta tankarna till stavelser med vokaler och konsonanter, skapade till en början oro och missförstånd.

Den som nystar i trådarna med ett hängivet tålamod uppnår allra först Ariandes nåd, men efter en tillräckligt tillryggalagd sträcka, återstår Parcerna med sina ödesmättade textilier.

Sådana artefakter som mer än tillräckligt behandlar lösa rykten om otillfredsställande förbindelser med konsekvensen över lag vilseledande intrigliknande konspiratoriska manipulationer.

I allting, rådslag, byalag och innanför hemmets trygga väggar, ökade vikten av ordens i nihilismen väl förankrade alienationer. En mer seriöst uttalad mening innehöll inte ens ett enda väl förirrat uttryck.

Sapiens upptäckte stegvis meningarnas underliggande betydelse: ”Sagt var sagt och gjort var gjort”.

Inför kreti och pleti kunde hjärtats mening upplevas som antingen defaitistisk eller en ofrivillig dragning till nostalgisk eskapism.

Ett ord för mycket kunde beläggas som avgörande hinder på vägen.

I förhistoriska legender lägger härolder, sagoberättare samt senare tiders historielösa neoluddister och revisionistiska mytologer, utan minsta antydan till viljan att återvända till de ursprungliga källorna, lager på lager av obekräftade alternativa faktautslag.

Ett sådant som var synnerligen svårt att avliva handlade om budbäraren Gabriel. Han påtalade inför Jungfru Maria att snart skulle den obefläckade avlelsen avbryta en för henne enahanda vardag.

En annan sådan handlar om Beowolfs betydelse för Gutar, Goter och Göter.

Härstammade ryssarna ursprungligen från Roslagen, eller var det ruserna som utvandrat till Ruthenien?

Kunde verkligen Andy Warhol, på långt håll, via Katarina den Stora, vara oavkortat, i raka linjer och nedstigande led, härstamma från Gustav Eriksson Vasa I, från Lindholmen i Vallentuna?