Förväxlingskonsten är av helt avgörande betydelse för den som önskar översätta steganografiska textmassan i klarspråk.

Andra olämpliga termer kan utgöras av följande:

”Affektivt projektiv analys”.

”Alternativ relativ hypotes”.

”Antal som kräver inadekvat behandling”.

”Beatet” (En akustisk intervall där slaget varierar inom förutbestämda avvikelser. 60 slag per minut infaller i början, i mitten, eller i slutet av intervallen (jmf ”drive”, eller ”synkopering”).

”Dropinfall” (Ocensurerad observation som också omfattar ”censurerad information”).

”Dubbelblind observation”.

”Extrem ovärdighet”.

”Exponering av ocensurerad observation”.

”Falskt positivt fynd” (t ex ”kattguld som glimmar”).

”Förväxlingsfaktorernas tillväxtsenheter”.

”Inflödesschema för nyregistrerade bortgångna”.

”Informerat, informellt, samtycke”.

”Kliniskt hård prövning av kontamitenter”.

”Konfidensdialys”.

”Kumulativ indifferens”.

”Lådagram”.

”Medelfel” (av sådana missgrepp som alla Tydare förr eller senare erfar).

”Minsta nämnda gemensamma kvadratmeter” (motsvarar ett legendariskt analogt beat).

”NNT”.

”Obundet slumpmässigt urval av tilltänkta variabler”.

”Okontrollerat inkontinentala strömmar”.

”Partiellt bortfall” (i motsvarande grad ”selektivt urval” (kan påverka upplevelsen av en ljusglimt längst bort i tunnelfokuseringen)).

”Per centipedmetoden” (medlemmarna mäts på höjden i antalet normal standard fot).

 ”Poison-fördelningen” (antalet medicinskt behandlade där placeboeffekten kan ange skillnaden på livs levande kropp, eller bekräftad hjärndöd).

”Positiv snedfördelning” (ett lutande plan som anger variabeln X:s färdriktningar i förhållande till avlägsnandet från Origo).

”Predikativt attributvärde” (en metafor som anger övertygelsen hos varje spirituell variabel).

”Prospektiv undersökning” (Som i stora hela har lika betydelsefull anknytning till Prospero, som prokrastinering till Prokrastes. Aktiviteten går i stort sett ut på att förlägga varje potentiell variabel bortom förväntanshorisonten).

”Kondomisering” (ett fast värde som omvandlats till en hypotetiskt möjlig variabel).

”Relativ risk” (i händelse av oavsiktligt närmande av en brant ravin som oavkortat leder ner till en bottenlös avgrund). ”Reliabilitet” (om ifall Variabeln-i-Sig överensstämmer med Objektet-i-Sig, eller inger falska förhoppningar).

”Samband” (som att det Ena har en högst acceptabel relation till den Andra, men utan vidare förbindelse med den Uteslutna Tredje).

”Seismologiskt skede” (En underordnad period av ovan nämnda).

”Semiotisk teckensnitt” (Av ett sådant kan följa att A = A).

”Skärningspunkt” (beroende på vilket instrument Tydaren har till hands).

”Slumpmässigt fel” (Som varje Tydare in Spe gärna hänvisar till då något gått densamma något emot).

”Stickprov” (Ett initialt tillstånd som i kronologisk ordning föregår ”Skärningspunkten”).

”Systematiska informationsfel” (En rättelse som Bokstavstroende, i brist på saklig grund, gärna hänvisar till).

”T-test” (utförs under jorden).

”Undre kvartal” (En fjärdedel av en Kvartalsrapport med astronomisk vinstvarning).

”Uteliggare” (Ömsesidigt uteslutande (som så gott som alltid drabbar Den Uteslutna Tredje. Hur och varför denna händelseutveckling trär i kraft i betydelsen, ”laga ordning”, har forskarna än så länge inte kommit fram till). Tydaren kan tills vidare anta att den Ena och den Andra inte önskar ingå i ett ”En Faisant un Accouplissement dans une Ménage-a-Trois”, vilket, eftersom den Uteslutna Tredje aldrig ens tänkt tanken på en sådan komplikation).

”Variabelns frihetsfunktioner” (definierade i Författningssamlingen angående Grundlagen) exkluderande förklarad abstraktionsnivå).

”Vertabla utsvävningar” (t ex i San Borondon eller Las Vegas”).

”Överlevnadsstrategi” (I närheten av avrundningar).

”Övre metamorfos kvartsit”. (Restprodukt i sista slutsteget före återvinning).

Annons