Steganografins utveckling efter cybernetikens uppkomst.

Digitaliseringen är i en ständigt expressiv utvecklingsfas. Inblandade på båda sidor om ingenmansland föredrar, antingen på grund av ekonomiska resurser, högteknologisk prestige eller ett ansenligt skrytbygge i programvaran Minecraft, sådana virtuella lösningar som, i förhållande till de mer primitiva enkla, traditionella, ter sig mer imponerande ut än de egentligen är.

De fysiska objekten är alltför oansenliga för Bokstavstroende att ens lägga märke till. Ungefär som att bokstaven D också innehåller ett I.

Utvecklingen av sådana respektingivande desinformationer som ”Ren och Skär Lögn”, ”Strunt”, ”Rappakalja”, ”Gallimatias”, ”Nys”, ”Pladder”, ”Bludder”, ”Blablabla”, ”Motsatspråk” med flera, kan Steganografen bruka antingen var för sig, tillsammans eller uppblandad med ”Nonsens” och/eller ”Lorem Ipsum”.

Inte längre så vanligt förekommande uteslutande meningar kan vara lokalbundna versioner av sociolekter som ”Fikonspråk, ”Knoparmoj”, ”Månsing”, ”Skinnarmål”, ”Burspråk”, ”Backslang”, det mer franskbetonade ”Verlan”, lågtyskt ”Allspråk”, egocentriskt språkbruk som ”I-språket”, samt, efter Wright Brothers: ”Airplane Cabin Staff Code”.

Insiderinformation från Internationella Rymdstationen ISS, erfar, eftersom astronauterna/kosmonauterna måste vara tvåspråkiga, att ett, utåt sett uteslutet tredje, förekommer: ”Space Ship Trooper Neoklingon”.

I det mobilt utbredda Spacecenter Kiruna har neoklingonskan blandat sig med fikonspråket och bildat minoritetsspråket ”Krikonska”.

I Norge har senare samma språkgrupp, av okänd anledning, anammat den franska grammatiken, övergivit den rakt-på-sak-ordföljden och skapat det artificiella konstspråket ”Kraakonska”. Av detta kan Tydaren konstatera att språket är en levande, probiotisk, bakteriekultur.

De alternativa ordbruket ”Space Ship Trooper Neoklingon” är inte i särskilt hög grad utbrett.

Uppkomstens orsak är sannolikt den att varje ord uttalat på en ljudnivå över tjugo decibel omedelbart sänds ner till stationens marktjänst. Ett avancerat teckenspråk, speciellt då viktlöshet råder, skulle bli alltför tillkrånglat, med tonvikten lagt på ”nadsat”, ryskt.

Ordförrådet i yttre rymden skiljer sig inte nämnvärt från vardagsspråken, t ex Cockney, på jordytan. Ämnen som sex, mat, droger, sjukdomsdiagnoser och ond, bråd död återkommer där som annorstädes annars, med jämna mellanrum.

Det är inte svårt att dra en rimlig slutsats från hur behovet av ett internt intraspråk, uppstod.

I officiella, publika, utåtriktade sändningar, förespeglas tellusiterna att rymdens kartläggare var för sig, lever i celibat. På det lilla utrymmet är självbefläckelse ändå omöjligt, så det ena leder så småningom till det andra…

Livet som sill i en sardinburk är minsann ingen dans på rosor. Nu i dagarna inväntar samtliga anställda på markplanet att erfara de ljuva orden:

”I Reykjavik är behovet av en färsk fruktkorg i tilltagande grad, ständigt ökande.”

För första gången i Människans historia kommer en kvinna med täcknamnet ”Ankan” först bli gravid och strax därpå föda den första avkomman utanför Tellus omedelbara attraktiva gravitationskraft.

Bortsett från ”Ankan” bestod stationens övriga besättning av en traditionsbunden engelsman, en mer handfast tysk och en, av Ödet, ärrad fransos. Tysken som en mer jordnära klarar faderskapstestet med bravur. Med samma blodgrupp i ådrorna, kan lotten antingen falla på engelsmannen, eller fransosen.

Samtalen utanför luftlagret har förts oberoende av solens upp- och nedgångar. Marktjänstens tre arbetslag, indelade i skift, har slagit vad om vilket namn som kommer upp på tapeten. Skift Ett satsar på en ”Albert” eller en ”Alberta”. Skift Två ser som vinnande svart häst, en androgyn Dominque. Skift Tre, med inspiration från forntida cybernetiska navigatörer; Atlantis eller Atlantica.

Alla medborgare över hela planeten väntar med spänning på det kommande resultatet.

Till skillnad från Gömböc är objekt beskaffade med framsidor i perspektiv mer avgörande än bakdelar.

Den högteknologiska, digitala informatiken erbjuder sådana möjligheter att kontextens intention, insmugglad mellan en digitalt avancerad bilds pixlar omsluter handen likt handsken. Bokstavstroende varseblir hellre bokarna, än den skånska urskogen.

Den mest beundransvärda av häpnadsväckande innovationer uppnår med ljusets hastighet, normalkurvans högsta topp.

Ett överflöd av bitar och bytes skickas i tur och retur från Universums början och bort mot dess bittra slut.

Över, under och igenom hela maskhål i moderplanetens skyddsnät, leder tidsresan otvunget till att samtliga antagonister enas i konsensus och med acklamation, om Upplevelsen-i-Sig är till var och ens förnöjelse, komfortabel.

Bokstavstroende föredrar av tradition hellre att i högsta hastighet tangera tabula rasa, än rasa in i horror vacui.

Framställningen, föreställningen och förställningen ska in i minsta petimeter (oktetter och pixlar) överensstämma med den senast uppgraderade och uppdaterade verklighetsversionen.

Ett gökur hörs från Väster. En högst ödesmättad, avgörande, faktor. Gökuret inklusive gök installeras vägg i vägg, mellan himmelssängen och köksbordet.

I alla tider har Människan ägnat sig åt kronologiska problem. Förr var Retro mest i ropet. För tillfället leder de fyra ryttarna Nutiden, Samtiden, Nuflödet och Nuläget upploppet. Då Framtiden lyser med sin frånvaro, syns än så länge ingen Målbild i sikte.

Enligt dagens marknadsvärde, strax före siestan, låg den minsta enheten utan tillstädesvarande decimaler, en Minut, på All Time High.

Bokstavstroende föredrar information om framtidsutsikter där materiella föremål ingår som en självklarhet. Traditioner som att singla slant, kasta tärningar eller röllekestjälar har aldrig någonsin varit populärare och upplever en ny renässans.

Eris alltid så attraktiva utforskande av kaotiska fenomen. Finnandet av texten i dess helhet, täcktexten i kontexten och så, djupt ner till den tvådimensionella ytans andra sida, klartexten såsom Steganografens beställare en gång formulerat den. Det är då som serendipiteten kan ha en avgörande betydelse för utslaget.

Annons